EXAMENE DE FINALIZARE STUDII (LICENȚĂ/ DISERTAȚIE/ ABSOLVIRE) - SESIUNEA IUNIE / IULIE 2024     

 GHID METODOLOGIC PRIVIND ELABORAREA ŞI PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/ABSOLVIRE, DISERTAŢIEI - AICI

1.  EXAMEN DE LICENȚĂ 

  CENTRALIZATOR TITLURI LICENȚE - 2024 - AICI

  • Program de studii - EFS IF / IFR

TEMATICA EX. LICENȚĂ  2024 - AICI

  • Program de studii - SPM IF

TEMATICA EX. LICENȚĂ  2024 - AICI

  • Program de studii - KMS IF / IFR

 TEMATICA EX. LICENȚĂ  2024- AICI

  • Program de studii - TO IF

 TEMATICA EX. LICENȚĂ  2024 - AICI

 2. EXAMEN DE LICENȚĂ STUDII DE LUNGĂ DURATĂ( LEGEA 84/1995)

TEMATICA EX. LICENȚĂ - 2024  - AICI

 3.   EXAMEN DE ABSOLVIRE

CENTRALIZATOR TITLURI ABSOLVIRE - 2024 - AICI

TEMATICA  EX. ABSOLVIRE - 2024 CONVERSIE EFS - AICI

 4.   EXAMEN DE DISERTAȚIE

 CENTRALIZATOR TITLURI DISERTAȚII - 2024 - AICI

 

 

 Arhiva finalizare studii sesiunea  FEBRUARIE 2024 -  AICI

 Arhiva finalizare studii sesiunea SEPTEMBRIE 2023 - AICI

 Arhiva finalizare studii sesiunea IUNIE - IULIE  2023 - AICI