EXAMENE DE FINALIZARE STUDII (LICENȚĂ/ DISERTAȚIE/ ABSOLVIRE) - SESIUNEA IUNIE, IULIE 2023

                1.  EXAMEN DE LICENȚĂ 

 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ - afișat 11.05.2023

  DECLARAȚIE AUTENTICITATE PENTRU LUCRARE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023  

  • Program de studii - EFS IF / IFR

  TEMATICA EX. LICENȚĂ - afișat 13.03.2023

  FSMSS - ANEXA LA  TABELELE CENTRALIZATOARE CU TITLURILE PENTRU SUSȚINEREA LUCRĂRILOR  DE FINALIZARE STUDII 2023 - afișat 16.03.2023

  FSMSS - TABEL CENTRALIZATOR TITLURI LICENȚĂ 2023 - afișat 21.02.2023

  CALENDAR DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

   ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA - afișat 11.05.2023

  • Program de studii - SPM IF

  TEMATICA EX. LICENȚĂ - afișat 13.03.2023

  FSMSS - ANEXA LA  TABELELE CENTRALIZATOARE CU TITLURILE PENTRU SUSȚINEREA LUCRĂRILOR  DE FINALIZARE STUDII 2023 - afișat 16.03.2023

  FSMSS - TABEL CENTRALIZATOR TITLURI LICENȚĂ 2023 - afișat 21.02.2023

  CALENDAR DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023 

   ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA - afișat 11.05.2023

  • Program de studii - KMS IF / IFR

   TEMATICA EX. LICENȚĂ - afișat 13.03.2023

  FSMSS - TABEL CENTRALIZATOR TITLURI LICENȚĂ 2023 - afișat 21.02.2023

  CALENDAR DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023 

   ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA - afișat 11.05.2023

  • Program de studii - TO IF

   TEMATICA EX. LICENȚĂ - afișat 13.03.2023

  FSMSS - TABEL CENTRALIZATOR TITLURI LICENȚĂ 2023  - afișat 21.02.2023

  FSMSS - ANEXA LA  TABELELE CENTRALIZATOARE CU TITLURILE PENTRU SUSȚINEREA LUCRĂRILOR  DE FINALIZARE STUDII 2023 - afișat 16.03.2023

  CALENDAR DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

   ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA - afișat 11.05.2023

                 2. EXAMEN DE LICENȚĂ STUDII DE LUNGĂ DURATĂ( LEGEA 84/1995)

  • Program de studii - EFS 

  FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ - afișat 11.05.2023

  DECLARAȚIE AUTENTICITATE PENTRU LUCRARE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

  TEMATICA EX. LICENȚĂ STUDII DE LUNGĂ DURATĂ–afișat 13.03.2023

  CALENDAR DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

  ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA - afișat 11.05.2023

                 3.   EXAMEN DE ABSOLVIRE

  • Program de studii - EFS CONVERSIE PROFESIONALĂ 

    FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE - afișat 11.05.2023

    DECLARAȚIE AUTENTICITATE PENTRU LUCRARE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

    TEMATICA EX ABSOLVIRE - afișat 13.03.2023

    FSMSS - TABEL CENTRALIZATOR TITLURI ABSOLVIRE 2023  - afișat 21.02.2023

   CALENDAR DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

   ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE - afișat 11.05.2023   

                  4.   EXAMEN DE DISERTAȚIE

  • Programe de studii - AMCTL/ PS / KERF

  FSMSS - TABEL CENTRALIZATOR TITLURI DISERTAȚIE 2023 - afișat 21.02.2023

  FSMSS - ANEXA LA  TABELELE CENTRALIZATOARE CU TITLURILE PENTRU SUSȚINEREA LUCRĂRILOR  DE FINALIZARE STUDII 2023 - afișat 16.03.2023

   FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE - afișat 11.05.2023

   DECLARAȚIE AUTENTICITATE PENTRU LUCRARE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

   CALENDAR DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII - afișat 11.05.2023

   ACTELE  NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE - afișat 11.05.2023