EXAMENE DE FINALIZARE STUDII 2022 (LICENȚĂ/ DISERTAȚIE/ ABSOLVIRE)

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Programul de studii: Educație fizică și sportivă (IF/IFR)
Programul de studii: Sport și performanță motrică (IF)
Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială (IF/IFR)
Programul de studii: Terapie ocupațională (IF)          

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Programul de studii: Activități motrice curriculare și de timp liber (IF)
Programul de studii: Performanță sportivă (IF)
Programul de studii: Kinetoterapie în educare și reeducare funcțională (IF)
 
STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
Programul de studii: Educație fizică și sportivă (IF)

STUDII UNIVERSITARE DE LUNGĂ DURATĂ

Programul de studii: Educație fizică și sport