EXAMENE DE FINALIZARE STUDII 2021 (LICENȚĂ/ DISERTAȚIE/ ABSOLVIRE)

 

Studii universitare de licență
Programul de studii: Educație fizică și sportivă (IF/IFR)
Programul de studii: Sport și performanță motrică (IF)
Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială (IF/IFR)
Programul de studii: Terapie ocupațională (IF)          

 

Studii universitare de masterat
Programul de studii: Activități motrice curriculare și de timp liber (IF)
Programul de studii: Performanță sportivă (IF)
Programul de studii: Kinetoterapie în educare și reeducare funcțională (IF)
 
Studii de conversie profesională
Programul de studii: Educație fizică și sportivă (IF)

 

Studii universitare de lungă durată (Legea 85)
Specializarea: Educație fizică și sport
  • Tematică examen licență, 2021
  • Acte si perioada de inscrieri examen licenta, 2021
  • Data desfasurare examen licenta, 2021