UNIVERSITATEA DIN BACĂU

 • Adresa: Calea Mărăşeşti 157, 600115 - Bacău, România
 • Fax: +40 234/545753
 • Telefon: +40 234/542.411, int. 101
 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

FACULTATEA DE INGINERIE

 • Adresa: Calea Mărăşeşti 157, 600115 - Bacău, România
 • Telefon/Fax: +40 234/580170 
 • Telefon: +40 234/542.411, int. 105, 111
 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI ALIMENTARĂ

 • Adresa: Calea Mărăşeşti 157, 600115 - Bacău, România
 • Fax: +40 234/580170 
 • Telefon: +40 234/542.411, int. 233
 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Banner DICA

PROGRAME DE STUDII

Departamentul de Inginerie Chimică și Alimentară şi-a dezvoltat aria domeniilor şi programelor de studii de licenţă și master, coordonând la ora actuală:

 • 2 programe de studii de licență în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 4 ani:
  • Ingineria Produselor Alimentare (domeniul Ingineria Produselor Alimentare)
  • Inginerie Biochimică (domeniul Inginerie Chimică
 • 2 programe de studii de master în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 2 ani:
  • Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice (domeniul Ingineria Produselor Alimentare)
  • Chimia Moleculelor Bioactive(domeniul Inginerie Chimică)

 

Introducerea  acestor programe de studii în oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie a apărut ca o necesitate dictată atât de dezvoltarea pe orizontală a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, cât şi de cerinţele pieţei forţei de muncă atât pe plan regional, cât şi în contextul european. Aceste programe de studii universitare de licența și de masterat sunt programe deschise, europene prin:

 • sistemul de credite transferabile;
 • schimburi de studenţi cu alte universităţi de prestigiu din Europa;
 • discipline şi programe analitice comparabile cu cele din Universităţi de prestigiu din Europa fiind orientate spre conjunctura actuală a pieţei europene, pentru a asigura studenților dezvoltarea unor abilităţi practice care să le permită accesul ca specialişti pe piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeană, pe bază de egalitate cu tinerii din Europa.

 

 

Obiectivele si misiunea fiecărui program de studiu sunt in concordanta cu planul de invatamant al acestuia.

Programe de studiu

Licență

Master

Ingineria Produselor Alimentare

Inginerie Biochimică

Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice

Chimia Moleculelor Bioactive

Planul de învățământ

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

Rezumatele fiselor disciplinelor 

RD 2022-2023

RD 2022-2023

RD 2022-2023

RD 2022-2023

Competențe

Grila 2 2022-2023

Grila 2 2022-2023

Grila 2 2022-2023

Grila 2 2022-2023

Durată și calificare obținută

Durata studiilor: 4 ani

Diplomă de Inginer

Titlul: Inginer

Durata studiilor: 2 ani

Diplomă de Master

Departamentul ICA dezvoltă și 2 programe postuniversitare de conversie profesională:

 • Inginerie Biochimică - Domeniul Inginerie Chimică
 • Ingineria Produselor Alimentare - Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

 

Programe de studiu

Licență

Master

Ingineria Produselor Alimentare

Inginerie Biochimică

Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice

Chimia Moleculelor Bioactive

Planul de învățământ

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

Fișa disciplinelor (FD) și rezumatele fiselor disciplinelor (RD)

FD 2019-2020

RD 2019-2020

FD 2019-2020

RD 2019-2020

FD 2019-2020

RD 2019-2020

FD 2019-2020

RD 2019-2020

Competențe

Grila 2 2019-2020

Grila 2 2019-2020

Grila 2 2019-2020

Grila 2 2019-2020

Durată și calificare obținută

Durata studiilor: 4 ani

Diplomă de Inginer

Titlul: Inginer

Durata studiilor: 2 ani

Diplomă de Master

Membrii departamentului

Andrei Ionuţ SIMION

Şef de lucrări doctor inginer

Director departament

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Adriana Luminiţa FÎNARU

Profesor universitar doctor chimist

Director Școala de Studii Doctorale

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări
Lucian Gavrila

Lucian Gheorghe GAVRILĂ

Profesor universitar doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Ileana Denisa NISTOR

Profesor universitar doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Irina Loredana IFRIM

Conferenţiar universitar doctor chimist

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Lăcrămioara RUSU

Conferenţiar universitar doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală| Listă de lucrări

Vasilica Alisa ARUŞ

Conferențiar universitar doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Irina Claudia ALEXA

Şef de lucrări doctor inginer

Curriculum VitaePagina personală | Listă de lucrări

Luminiţa GROSU

Şef de lucrări doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Oana-Irina PATRICIU

Şef de lucrări doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări
np2

Nicoleta PLATON

Şef de lucrări doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Ana Maria ROŞU

Şef de lucrări doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală| Listă de lucrări

Mirela Elena SUCEVEANU 

Şef de lucrări doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări
stef

Ioana Adriana ŞTEFĂNESCU

Şef de lucrări doctor biochimist

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Ana Maria GEORGESCU

Asistent universitar doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

muntianu

Gabriela MUNTIANU

Asistent universitar doctor inginer

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Cristina Gabriela GRIGORAŞ

Doctor inginer economist - cadru didactic asociat

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

Raluca Ioana TÂMPU

Doctor inginer - cadru didactic asociat

Curriculum Vitae | Pagina personală | Listă de lucrări

 

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI

Misiunea principală a Departamentului de Inginerie Chimică și Alimentară, este de a forma specialişti cu înaltă calificare în domeniu, prin asigurarea unei pregătiri de natură ştiinţifică, care să îmbine aspectele teoretice cu cele aplicative, astfel încât, prin intermediul acestei pregătiri să fie formate abilităţi profesionale, ştiinţifice şi manageriale specifice, foarte utile pentru activitatea de cercetare științifică din domeniu, pentru continuarea pregătirii prin intermediul doctoratului şi pentru ocuparea unor poziţii de elită în domeniul instituţiilor şi firmelor de profil, asigurând absolvenţilor o pregătire complexă, riguroasă şi interdisciplinară.

 

Departamentul ICA dispune de un corp profesoral de elită format din: 

 • 3 profesori universitari;
 • 3 conferenţiari;
 • 8 şefi de lucrări/lectori;
 • 2 asistenţi;
 • 2 cadre didactice asociate
 • un tehnician.

 

Cadrele didactice s-au afirmat prin rezultatele obținute în activitatea didactică și de cercetare, fiind recunoscute pe plan național și internațional. Atât cadrele didactice cât și studenții Facultății de Inginerie sunt implicați într-o serie de programe de colaborare pe segmentul activității didactice și pe segmentul activităților de cercetare-dezvoltare, cu o serie de parteneri externi, majoritatea din zona europeană.

ACTIVITATEA DE CERCETARE

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Departamentului ICA este organizată la nivelul a două centre de cercetare:

Centrul cercetare CAIP

 

Chimie Aplicată şi Inginerie de Proces (acreditat CNCSIS din 2006)

Centrul cercetare SIA

 

Științe Inginerești Aplicate (acreditat la nivelul Universităţii din Bacău)

Tematica de cercetare abordată în cadrul celor două centre este în deplină concordanţă cu domeniile şi specializările coordonate.

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

SCS CICBIA 2020 Vol. 21 Nr. 4 

 

Scientific Study & Research - Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

 • CISA (Conferința Internaținală de Științe Aplicate)
 • CoFrRoCA (Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée)
 • Sesiunea de comunicări științifice studențești