PREZENTARE INFORMATICA (initial)

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).                                                       Informatica in imagini
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ
Domeniul de studii:  Informatică                                                                 
Stadiul acreditării: Acreditat

Plan învăţământ: pdf
Grile de competenţe:

  • grila 1 pdf
  • grila 2 pdf

 

ANUL I, SEMESTRUL 1

Nr crt

Denumirea disciplinei

Credite

FV

1 Programare vizuală 6 E
2 Programare procedurală 5 E
3 Baze de date 5 E
4 Tehnologii web 5 E
5 Limba străină I O1 2 C
6 Educaţie fizică I O2 1 C
7 Bazele contabilităţii 5 E
8 Cybermarketing 4 E
ANUL I, SEMESTRUL 2

1 Arhitectura sistemelor de 
calcul
5 E
2 Algebră  5 E
3 Geometrie computaţională 5 E
4 Programare orientată pe 
obiecte
6 E
5 Algoritmi şi structuri de date 6 E
6 Limba străină II O3 2 C
7 Educaţie fizică II O4 1 C
8 Marketing 5 E
9 Analiza matematică II 5 E
 

 

 

 

ANUL II, SEMESTRUL I

Nr crt Denumirea disciplinei Credite FV
1 Logica computaţională 6 E

2 Dezvoltarea aplicaţiilor Web 6

E

3 Probabilităţi  şi statistică matematică 5

E

4 Limbaje formale şi automate 5

E

5

Algoritmica grafurilor 5 E
6

Limba străină I O1

2

C

7

Educaţie fizică I O2

1

C

8 Genetica generala 4 E
9 Tehnici de redactare 6 E
 
ANUL II, SEMESTRUL II

1 Metode de programare 5 E
2 Calcul numeric 5 E
3 Sisteme de gestiune a bazelor de date 5 E
4 Reţele de calculatoare 5 E
5 Tehnici avansate de programare 4

E

6 Practica 40 ore 3 C
7 Limba străină II O3 2 C
8 Educaţie fizică II O4 1 C
9 Introducere în mass-media 6 E
10 Birotica profesională 4 E
ANUL III, SEMESTRUL 1

Nr crt

Denumirea disciplinei

Credite

FV

1 Sisteme de operare 5 E
2 Algoritmi paraleli şi distribuiţi 5 E
3 Sisteme dinamice 4 E
4  Inteligenţă artificială 5 E
5 Ingineria programarii 4 E
6 Curs opţional O3 3 C
7 Curs opţional O5 4 C
8 Informatica industrială 6 E
 
ANUL III, SEMESTRUL 2
1

Cercetări operaţionale

5

E

2

Practica pt preg lucrării de licenţă 5

C

3 Tehnici de compilare 5 E

4

Curs opţional O1 5 C
5 Curs opţional O2 5 C
6 Curs opţional O4 5 C