Activitate din cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) - Realizarea de vizite de studiu-documentar în unități economice din județul Brașov

Calendarul selecţiei grupului de studenți pentru vizita de documentare din cadrul proiectului ROSE ING-UP, desfășurată la Parcul Industrial din Ghimbav, județul Brașov, cu unități industriale de profil tehnic, va avea loc după cum urmează:

 1. Depunerea chestionarului şi a dosarului – 4.04.2018
 2. Evaluarea dosarelor – 5.04-6.04.2018
 3. Afișarea rezultatelor – 16.04.2018

 

Selecția studenților pentru vizita de documentare se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, nevoi speciale şi alte criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Criteriile administrative sunt:

 • completarea unui chestionar
 • depunerea dosarului cu documente doveditoare conform calendarului selecției

 

Studenții care doresc să participe la vizita de documentare vor completa un chestionar şi vor depune un dosar cu documente la secretariatul facultății, conform calendarului selecției.

Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS.

Criteriile de eligibilitate sunt:

 • Studenți admiși la Facultatea de Inginerie, cu medie la bacalaureat mai mică de 7
 • Studenți anul I Inginerie, cu bursă socială
 • Studenți anul I Inginerie, din mediul rural
 • Studenți anul I Inginerie, cu boli și dizabilități
 • Studenți anul I Inginerie, orfani de unul sau de ambii părinți
 • Studenți anul I Inginerie, proveniți din unități de plasament
 • Studenți anul I Inginerie, declarați etnie romă
 • Interesul și motivația pentru participarea la proiect exprimate în chestionarul completat la depunerea dosarului.

 

Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului țintă va conține:

 • chestionar completat;
 • carte de identitate (în copie cnf. cu originalul);
 • adeverință apartenență grup țintă, eliberată de secretariatul Facultății de Inginerie, care va conține informații privind anul de studiu şi criteriile eligibile;

 

Rezultatele selecției nu sunt contestabile şi vor fi afișate pe site-ul www.ub.ro/inginerie/ şi la secretariatul Facultății de Inginerie, cel mai târziu până la data de 23.04.2018.