Rose-logo1

 fcb 01 

STUD2

plumee2017 

19-21 Octobre 2017
Bacau (Roumanie)

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique

http://plumee.ub.ro/2017/

 


OPROTEH

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

http://oproteh.ub.ro

 

slide-ing-01

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, fiinţează din anul 1976 sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării, făcând parte din reţeaua facultăţilor de învăţământ superior tehnic de stat din România. 

Începând cu anul 1990 Facultatea de Inginerie şi-a dezvoltat aria domeniilor şi programelor de studii de licenţă și master, ajungând în prezent la 12 programe de studii de licență în 9 domenii de ştiinţe inginereşti și la 12 programe de studii de master;

Din anul 1999 Facultatea de Inginerie dezvoltă și alte forme de învăţământ, astfel:

  • cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională;
  • cursuri de formare profesională a adulților;
  • certificări ECDL și CISCO;
  • cursuri de formare la cererea diverșilor angajatori.

 

Facultatea dispune de laboratoare didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ şi de laboratoare de cercetare organizate în structura centrelor de cercetare.

FACULTATEA DE INGINERIE dispune de un corp profesoral de elită:

  • 15 profesori universitari;
  • 12 conferenţiari;
  • 22 şefi de lucrări/lectori;
  • 3 asistenţi şi preparatori.

 

Aceştia s-au afirmat prin rezultatele obţinute în activitatea didactică şi de cercetare, fiind recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Atât cadrele didactice cât şi studenţii Facultăţii de Inginerie sunt cuprinşi într-o serie de programe de colaborare pe segmentul activităţii didactice şi pe segmentul activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu o serie de parteneri externi, majoritatea din zona europeană. A doua componentă de bază a activităţii Facultăţii de Inginerie o reprezintă cercetarea ştiinţifică, care este organizată la nivelul centrelor de cercetare acreditate prin proceduri interne, o parte dintre acestea fiind evaluate și recunoscute ca atare și de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).