DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetica

Programul de studii: Energetica industriala

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Anul II - semestrul 1
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Rezistența materialelor UB01IE301D 4 2 1
2 Energetică generală UB01IE302D 5 2 1
3 Electrotehnică UB01IE303D 5 2 2 2
4 Termotehnică UB01IE304D 4 2 1
5 Transfer de căldură și masă UB01IE305D 5 3  1
6 Informatică aplicată UB01IE306F 4 2 1 2
7 Educaţie fizică şi sport 3 UB01IE307C 1 1
8 Engleza tehnica 3 / Franceza tehnica 3 UB01IE308C 2 1
Anul II - semestrul 2
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Electronică de putere UB01IE401S 3 2 1
2 Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice 1 UB01IE402D 4 2 1
3 Turbomașini UB01IE403S 4 2  1 1
4 Mașini și acționări electrice UB01IE404D
3 3 1
5 Engleza tehnica 4 / Franceza tehnica 4 UB01EI405C 2 1
6 Mecanica fluidelor UB01IE406D 3 2 1
7  Mașini hidraulice UB01IE407D 4 2 1
8 Teoria reglării automate UB01IE408D 3 2 2
9 Practică de domeniu UB01IE411D 4