DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Energetică industrială

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I - semestrul 1
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Analiza matematica UB01IE101F 5 2 1
2 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială UB01IE102F 4 2 1
3 Chimie UB01IE103F 4 2 1
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 UB01IE104F 9 3 2 4
5 Noțiuni de etică în comunicare UB01IE105C 2 1 1
6 Stiinta si ingineria materialelor/Materiale electrotehnice UB01IE106S 3 2 2
7 Educaţie fizică şi sport 1  UB01IE107C 1 1
8 Engleza tehnica 1 / Franceza tehnica 1 UB01IE108C 2 1
Anul I - semestrul 2
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Matematici speciale UB01IE201F 4 2 1
2 Fizică UB01IE202F 4 2 1
3 Grafică asistată de calculator UB01IE203F 4 2 2
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2 UB01IE204F 3 2 4
5 Tehnologia materialelor UB01IE205D 4 2 1
6 Mecanica UB01IE206D 4 2 1
7 Educaţie fizică şi sport 2 UB01IE207C 1 1
8 Economie generala UB01IE208C 4 1 1
9 Engleza tehnica 2 / Franceza tehnica 2 UB01IE209C 2 1