În atenția cursanților la programele de conversie profesională (vezi aici).

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022/2023

(conform Ordinului MECTS nr. 6194/13.XI.2012)

 • Educaţie tehnologică - 4 semestre;
 • Educaţie tehnologică - 3 semestre;
 • PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ - INFORMATICĂ 4 semestre;
 • PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ - INFORMATICĂ 3 semestre;
 • Ingineria și protecția mediului în industrie – 4 semestre;
 • Ingineria și protecția mediului în industrie – 3 semestre;
 • Inginerie economică în domeniul mecanic - 4 semestre;
 • Inginerie economică în domeniul mecanic - 3 semestre;
 • Inginerie biochimică – 4 semestre;
 • Inginerie biochimică – 3 semestre;
 • Mecatronică – 4 semestre;
 • Mecatronică – 3 semestre;
 • Ingineria și managementul calității – 4 semestre;
 • Ingineria și managementul calității – 3 semestre;
 • Ingineria produselor alimentare – 4 semestre;
 • Ingineria produselor alimentare – 3 semestre.