Gradul didactic I

Index articole

 

SERIA 2020-2022

      1. Anunț important

      2. Tematica orientativă pentru lucrările metodico-științifice de grad I

         a. Învățători/Educatori/Institutori/PIPP :    Tematică  Prof. coordonatori

         b. Profesori Litere  (Română, Engleză, Franceză): Tematică   Prof. coordonatori

         c. Profesori Științe (Matematică, Informatică, Biologie, Engleză): Tematică   Prof. coordonatori

         d. Profesori Șt. Economice (Marketing, Management, Contabilitate): Tematică   Prof. coordonatori

         e. Profesori Educație fizică și sport, Kinetoterapie: Tematică   Prof. coordonatori

         f. Profesori Ingineri: Tematică   Prof. coordonatori

      3. Cerere tip de înscriere la colocviu: Învățători/Educatori/PIPP/InstitutoriProfesori 

           (depunere in perioada 07.01-23.01.2020, conform anunțului de mai sus!)

      4. Lista candidaților înscriși la colocviu , seria 2020-2022

      5. Planificarea colocviului de gradul I

      6. Repartizarea candidaților pe coordonatori

                             IMPORTANT!

 Lucrările metodico-științifice se vor preda la prof. coordonatori, 

 în format fizic, tipărit, pe baza unei programări prealabile, în  perioada 01.07.2021-31.08.2021.

Profesorii coordonatori vor depune la secretariat DPPD lucrările până la data de 31.08.2021.    

        Model copertă  Declarație proprie răspundere  Indicații tehnice