OFERTA DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ - 2019/2020

A. PENTRU STUDENȚII ADMIȘI ÎN ANUL I - NIVEL I UNIVERSITAR

B. PENTRU ABSOLVENȚI  - NIVEL I POSTUNIVERSITAR

C. PENTRU ABSOLVENȚI - NIVEL II POSTUNIVERSITAR

D. PENTRU MASTERANZII  ADMIȘI ÎN ANUL I - NIVEL II UNIVERSITAR

 

       Precizări privind evaluarea finala și certificarea  la DPPD

                                  IMPORTANT!

Conform noului GHID privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anului universitar 2019 – 2020 şi având în vedere O.M. nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România, la nivelul  Universitặţii Vasile Alecsandri din Bacặu s-au stabilit urmặtoarele:

- Activitatea didactică se va finaliza conform noii structuri a anului universitar aprobată în ședința Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău din data de 05.05.2020.

- Pe perioada pandemiei Covid-19 nu se vor percepe penalizări la achitarea taxelor de studii;

- Toate formele de evaluare din sesiunile mai, iunie – septembrie 2020, inclusiv pentru disciplinele din ani anteriori pentru toate programele de studii din cadrul Universității se vor desfășura astfel:

  • Colocviile și verificările pe parcurs, online, în perioada modificată și aprobată în structura anului universitar. Aceste forme de verificare se vor susține în ziua și pe durata de timp aferentă orelor prevăzute în orar, pentru disciplina respectivă. Perioada aferentă colocviilor, va fi reprogramată, acolo unde este cazul;
  • Examenele se vor susține online conform programărilor făcute inițial, în perioada aprobată în structura anului universitar;
  • Examenele de diferență se vor susține în perioada sesiunii la solicitarea studenților interesați;

-Toate restanțele și reexaminările se vor programa în perioada aprobată în structura anului universitar;

- Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor (studii universitare de licență, master universitar, studii de conversie profesională etc.) se face online;

Pentru alte informatii suplimentare vizitati site-ul Universitặţii Vasile Alecsandri din Bacặu http://www.ub.ro/

 

                                                                    ANUNȚ!

 

ÎNCEPÂND CU ANUL UNIV. 2018/2019, DPPD DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE,

ORGANIZEAZĂ PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, NIVEL I -

POSTUNIVERSITAR  CU DURATA DE 1 SEMESTRU  ȘI NIVELUL II

POSTUNIVERSITAR CU DURATA DE 1 SEMESTRU !