Nivelul II universitar (masteranzi)

AN UNIVERSITAR 2023/2024

 

PLANIFICARE EXAMENE - semestrul II 2023/2024 - descarcă
PLANIFICARE RESTANTE, REEXAMINARI - semestrul II 2023/2024 - descarcă

NORME FINALIZARE STUDII - Iunie 2024 - descarcă

FINALIZARE STUDII - Iunie 2024

     1. Conținut portofoliu final - DPPD - descarcă
     2. Ghid de realizare eseu - descarcă
     3. Declarația pe propria răspundere - descarcă
     4. Model copertă portofoliu final - descarcă

 

PLANIFICARE EXAMENE - semestrul I 2023/2024 - descarcă

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE ANUL II MASTER- ÎNSCRIȘI LA DPPD-NIVEL II

FIȘELE DE ÎNSCRIERE ȘI ACTELE ADIȚIONALE se vor ridica de la d-na Conf.univ.dr. Carmen Popescu, cam. D218, în zilele de luni, marți, miercuri, între orele 11-13.

Termen 20.10.2023

  

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA 2 - descarca

     NOTACOD=NUMĂRUL DOSARULUI DE ADMITERE LA FACULTATE

 

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA 1 - SEPT. 2023

Rezultate examen admitere - Litere - descarca 
Rezultate examen admitere - Inginerie - descarca 
Rezultate examen admitere - SMSS - descarca 
Rezultate examen admitere - Economie - descarca 
Rezultate examen admitere - Stiinte - descarca

NOTACOD=NUMĂRUL DOSARULUI DE ADMITERE LA FACULTATE

Examen finalizare DPPD - 15.09. 2023, programare orară - descarcă 

 

ADMITERE 2023/2024

ACTE NECESARE LA DOSAR:

Pentru absolvenții Univ. „V. Alecsandri” din Bacău

     1) fișă de înscriere tip- formular tip, disponibil  pe site-ul DPPD

     2) certificatul de naştere în copie simplă;

     3) certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie simplă; 

     4) carte de identitate în copie simplă; 

     5) certificat DPPD/adeverință absolvire Nivel I în copie simplă sau dovada îndeplinirii condiției de formare inițiala de Nivel I;

     6) adeverință de la locul de muncă (pentru cei ce lucrează în învățământ) în copie simplǎ; 

     7) adeverință medicală în copie simplǎ, care menţionează că nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Dacă un candidat este în evidența cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;

 Pentru absolvenții altor universități

     1) fișă de înscriere tip- formulat tip, disponibil  pe site-ul DPPD/ platforma universităţii sau sediul secretariatului;

     2) diploma de licenţă (sau adeverința licență, pentru absolvenții de an curent) / absolvire a unui program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și foaia matricolǎ în copii simple;

     3) certificatul de naştere în copie simplă;

     4) certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie simplă; 

     5) carte de identitate în copie simplă; 

     6) certificat DPPD/adeverință absolvire Nivel I în copie simplă sau dovada îndeplinirii condiției de formare inițiala de Nivel I;

     7) adeverință de la locul de muncă (pentru cei ce lucrează în învățământ) în copie simplă; 

     8) adeverință medicală în copie simplă, care menționează că nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Dacă un candidat este în evidența cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;

Obs.:

Actele de mai sus se pot trimite scanate, format PDF, un singur fișier, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu subiectul „inscriere Nivel II +numele studentului”, sau se pot depune în format fizic la Secretariat DPPD, zilnic între orele 10-11 sau 13-15.

Înscrierea este finalizată doar dacă se completează și chestionarul de admitere!

 

Inscriere/Admitere

Inscrierea/Admiterea la programul de formare psihopedagogicǎ (DPPD), Nivel I, se face conform Metodologiei privind organizarea admiterii la programul de formare psihopedagogică R-10-03-03 si se adreseaza doar studentilor confirmati dupa admitere, la studii universitare de master! 

Perioada de inscriere/admitere:

Sesiunea I – Aferentǎ  perioadei de admitere la studii universitare de master - sesiunea iulie 2023

-          Perioada de înscriere/admitere : 16.08.2023-25.08.2023 și  2.09. 2023- 15.09. 2023;

-          Afișarea rezultatelor : 20.09.2023;

Sesiunea a II-a – Aferentǎ  perioadei de admitere la studii universitare de master - sesiunea septembrie  2023

-          Perioada de înscriere/admitere : 29.09.2023-07.10.2023;

-          Afișarea rezultatelor : 12.10.2023.

 Fișa de înscriere    Chestionar de admitere:   https://forms.office.com/r/teguHiSZvC

"Chestionarul de admitere se completeaza in perioadele mentionate mai sus si este obligatoriu in vederea inmatricularii!

 

 În atenția absolvenților DPPD –promoția 2022

S-a început eliberarea certificatelor de absolvire a modulului psihopedagogic.
Relații la Birou Acte studii, sala D122, etaj I.
Program eliberări: Luni - 8.30-15.30, Ma, Mi, J, V:12.30-15.30

 

2022/2023

Restante, reexaminari DPPD + Examen finalizare - sept. 2023 - descarcă 

REZULTATE Examen portofoliu

     26.06.2023 - descarca 
     27.06.2023 - descarca 
     28.06.2023 - descarca

 

FINALIZARE STUDII - Examen portofoliu

   COMISIA DE EXAMEN - descarca

    1. LITERE
         - programare orara 26.06.2023 - descarca 
         - SUPLIMENTAR - programare orara 28.06.2023 - descarca
   2. STIINTE 
         - programare orara 26.06.2023 - descarca
   3. INGINERIE 
         - programare orara 27.06.2023 - descarca
   4. STIINTE ECONOMICE 
         - programare orara 27.06.2023 - descarca
   5. SMSS 
         - programare orara 28.06.2023 - descarca

 

FINALIZARE STUDII - Programe de formare psihopedagogica - sesiunea Iulie 2023

     1. Conținut portofoliu final - DPPD - descarcă
     2. Ghid de realizare eseu - descarcă
     3. Declarația pe propria răspundere - descarcă
     4. Model copertă portofoliu final - descarcă

PLANIFICARE EXAMEN CERTIFICARE - descarcă

PLANIFICARE EXAMENE - semestrul II 2022/2023 - descarcă

PLANIFICARE RESTANTE, REEXAMINARI - descarcă

NORME FINALIZARE STUDII - Iunie-Iulie 2023 - descarca

  In atentia cursantilor inscrisi la Nivel II universitar, sem. 2,
Cursurile vor incepe in data de 27.02.2023.
Va rugam urmariti pe site, la sectiunea orare, orarul care se va afisa aproximativ pana pe 24.02.2023

 

 

PLANIFICARE EXAMENE - semestrul I 2022/2023 - descarcă

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA 2 - OCT. 2022 descarcă

Rezultate examen admitere - Litere - descarca 
Rezultate examen admitere - Inginerie - descarca 
Rezultate examen admitere - SMSS - descarca 
Rezultate examen admitere - Economie - descarca 
Rezultate examen admitere - Stiinte - descarca

NOTACOD=NUMĂRUL DOSARULUI DE ADMITERE LA FACULTATE

INSCRIEREA/ADMITEREA

Fișa de înscriere la DPPD Nivel II an 1 master - descarca

Chestionar motivațional Microsoft Forms

Inscrierea/Admiterea la Programul de Formare Psihopedagogicǎ (DPPD) se face conform Metodologiei privind organizarea admiterii la programul de formare psihopedagogică R-10-03-03 - descarca.
Perioada de ȋnscriere este:
• Pentru studenții confirmaţi la studii universitare de licenţă/master, Nivel I/Nivel II universitar, după cum urmează:
Sesiunea I – Aferenta perioadei de admitere la studii universitare de licența/master-sesiunea iulie 2022
     - Perioada de înscriere/admitere : 17.08.2022-18.09.2022, ora 12:00;
     - Afișarea rezultatelor : 23.09.2022, ora 16:00;

Sesiunea a II-a – Aferenta perioadei de admitere la studii universitare de licența/master-sesiunea septembrie 2022
     - Perioada de înscriere/admitere : 29.09.2022-07.10.2022, ora 12:00;
     - Afișarea rezultatelor : 12.10.2022, ora 16:00;

2021/2022

PLANIFICARE RESTANȚE ȘI PORTOFOLIU - SEPTEMBRIE 2022 - descarcă

 

Rezultate examen finalizare - Litere, 04.07.2022 - descarca 
Rezultate examen finalizare - 05.07.2022 - descarca 
Rezultate examen finalizare - SMSS, 08.07.2022 - descarca 
Rezultate examen finalizare - IAST, 08.07.2022 - descarca 
Rezultate examen finalizare - Stiinte, 09.07.2022 - descarca

 

ATENTIE, MODIFICARE! - Planificarea examenului de certificare (portofoliu) - descarca 
Comisia de finalizare studii - descarca 
Programarea orara pentru examenul de finalizare studii - Litere, 04.07.2022 - descarca 
Programarea orara pentru examenul de finalizare studii - Economic, 05.07.2022 - descarca 
Programarea orara pentru examenul de finalizare studii - Inginerie, 05.07.2022 - descarca 
Programarea orara pentru examenul de finalizare studii - SMSS, 08.07.2022 - descarca 
Programarea orara pentru examenul de finalizare studii - IAST, 08.07.2022 - descarca 
Programarea orara pentru examenul de finalizare studii - Stiinte, 09.07.2022 - descarca

NORME FINALIZARE STUDII - IULIE 2022 - descarca

FINALIZARE STUDII - Programe de formare psihopedagogica - sesiunea Iulie 2022

     1. Conținut portofoliu final - DPPD - descarcă
     2. Ghid de realizare eseu - descarcă
     3. Declarația pe propria răspundere - descarcă
     4. Model copertă portofoliu final - descarcă

PLANIFICARE EXAMENE SI COLOCVII, SESIUNEA VARA 2022 - descarca 
PLANIFICARE RESTANTE SI REEXAMINARI, SESIUNEA VARA 2022 - descarca

 

PLANIFICARE EXAMENE SI REEXAMINARI, SESIUNEA IARNA 2022 - descarca

Structura anului universitar - descarca

 

important

Inscrierea/admiterea la programele de formare psihopedagogica din cadrul DPPD se deschide în perioada 14-15 octombrie doar pentru studenții universității.

Va rugam sa transmiteți fisa de înscriere și chestionarul de admitere în acest interval!

 

REZULTATE ADMITERE - DPPD NIVEL II UNIVERSITAR - SESIUNEA Septembrie - Octombrie - 2021 - lista reactualizata - descarca

ATENTIE! Codul de identificare / nr. dosar este același ca la admiterea la facultate!

 

CONTRACTE DE STUDII - ATENTIE!

     1. Contractele se încheie de către toti studenții admiși în ambele sesiuni!

     2. Se va trece numele de naștere + în paranteză numele dupa căsătorie (pentru studentele căsătorite) 

     3. A nu se modifica facultatea și programul de studii!

     4. Contractele completate și semnate se trimit scanate format PDF la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., insotite obligatoriu de copie buletin girant, până la data de 30.09.2021 .

FORMULARE CONTRACT - PT. MASTERANZI AN I
          - F 30 [12] Contract de studii IF_DPPD BUGET MASTER - descarca
          - F 30 [12] Contract de studii IF_DPPD TAXA MASTER - descarca

ACT ADITIONAL (Numai pentru studentii cu taxa!) - PT. MASTERANZI AN II
          - F 32 [14] Act aditional IF - MASTER, anul II - descarca . Acestea se trimit scanate PDF la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., impreuna cu copie buletin girant.


Obs. toti studentii (buget sau taxa) trebuie sa completeze fisa de inscriere Nivel 2 universitar - vezi Anunțuri studenți

ATENTIE - fisele completate se scaneaza si se trimit prin email sefului de grupa, care le va trimite tot prin email, centralizat, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

REZULTATE ADMITERE DPPD - NIVEL II - SESIUNEA 1 -2021

Atentie! Codul este același ca cel de la admiterea la facultate!

 

 important stamp small

 

ÎNSCRIERI DPPD – PROGRAM PSIHOPEDAGOGIC Nivelul II

Sesiunea a II-a  de inscriere/admitere pentru programele de formare psihopedagogica Nivel I, respectiv Nivel II, aferente studiilor universitare de licenta, respectiv master

-          Perioada de înscriere/admitere :

                                                20.09.2021-08.10.2021, ora 12:00 (pentru studentii confirmati la studii universitare de master din sesiunea Iulie 2021)

                                                27.09.2021-08.10.2021, ora 12:00 (pentru studentii confirmati la studii universitare de master din sesiunea Septembrie 2021)

Ca  student la programele de master din cadrul Universitǎții "Vasile Alecsandri" din Bacau aveti posibilitatea de a va continua formarea pentru o  eventuala cariera didactica in paralel cu specializarea pe care ati ales-o deja. Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul universitatii va ofera programul de formare psihopedagogica de Nivel II, pe care il puteti urma in regim gratuit daca sunteti student la buget si in regim cu taxa daca aveti acelasi statut la facultate. Inscrierea la Nivelul II este conditionata de finalizarea Nivelului I de formare psihopedagogicǎ.

In vederea inscrierii va rugam sa  completati formularul de inscriere https://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/anunturi_studenti/Fise_inscriere/2021_2022/F_698_1_-_Fisa_inscriere_nivel_2_univ_taxa_si_buget_07.01.2021.docx , pe care il puteti semna in clar si apoi trimite la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

In paralel cu inscrierea se realizeaza si admiterea la acest program, prin completarea urmatorului chestionar motivational https://forms.office.com/r/teguHiSZvC.

Termenul limita de trimitere a acestor doua documente este 08.10. 2021, ora 12.

Admiterea este obligatorie in vederea inmatricularii d-voastra la programul de formare psihopedagogica!

Dupǎ afișarea listelor cu studenții admiși, aceștia au obligația ca în perioada urmǎtoare sǎ incheie contractul de studii și dupǎ caz actul adițional, doumente diferite de cele de la facultate!

Va dorim succes si va multumim ca ati ales programele si specializarile din cadrul universitatii noastre!

Acte necesare înscrierii:

a) Pt. absolvenții Univ. V.Alecsandri din Bacău: 1. Fișa înscriere, 2.adev./diplomă licență, 3. adev./certificat  DPPD Nivel 1

b) Pt. absolvenții altor univ.: 1.Fișa înscriere, 2. diploma /adev.licență, 3. adev./certifcat DPPD Nivel 1, 4.certif.naștere+casătorie,

    5. copie buletin, 6. adev.loc de munca -daca lucrează în învățământ, 7. adev.medicală

În atenția candidaților care au confirmat la studii universitare de licențǎ/master în sesiunea de admitere iulie 2021!

Înscrierea/admiterea la programele de formare psihopedagogicǎ Nivel I/Nivel II universitar corespunzǎtoare studiilor universitare de licențǎ/master, se va desfǎșura începând cu 13.08.2021 până pe 21.08.2021, ora 12.
Viitorii studenți vor primi dupǎ finalizarea perioadei de confirmare la facultǎți, un e-mail cu datele necesare procesului de înscriere/admitere.
Metodologia de admitere la programele de formare psihopedagogicǎ din cadrul Universitǎții “Vasile Alecsandri” din Bacǎu disponibilǎ aici https://www.ub.ro/files/R-10.03-03_1.1_4970.pdf

Planificare examen de finalizare - iunie/iulie 2021 - descarcă

 

 Oferta de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica descarcă

2020/2021

PLANIFICARE RESTANȚE ȘI PORTOFOLIU - SEPTEMBRIE 2021

Planificare restanțe - Septembrie 2021 - descarcă

 

Planificare examene, colocvii - sesiunea vară 2021 descarcă  Restanțe, reexaminări descarcă

EXAMEN FINALIZARE DPPD -2021

   1. Norme finalizare studii DPPD - document actualizat - descarcă
   2. Conținut portofoliu final - descarcă
   3. Model copertă portofoliu - descarcă
   4. Declarație de autenticitate - descarcă

Semestrul II

Orare Nivel II an 1 , NIvel II an 2 - semestrul II 

Semestrul I

Planificarea examenelor, colocviilor, sesiunea iarnă 2021

Planificarea reexaminărilor - sesiunea de iarnă 2021

Contract Nivel II an 1 master    Act adițional Nivel II an 1 master

NUMAI DUPĂ SUSȚINEREA INTERVIULUI DE ADMITERE!

Contractul si actul adițional se completează la toate rubricile, se semnează, scanează și 

se trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , împreună cu copia buletinului girantului, începând cu data de 26.10.2020.

Studenții la buget trimit doar contract+buletin girant. Cei la taxă trimit contract+act adițional+buletin girant.

Important!.: Atât pe contract cât și pe actul adițional, la programul de studii DPPD scrieți și facultatea

dr care aparțineți! ex. DPPD/Litere sau DPPD/SMSS.

Orare Nivel II an 1 , NIvel II an 2 - semestrul 1 

Structura anului universitar

 Act adițional Nivel II an 2

ATENȚIE:

1)Actele adiționale vor fi completate NUMAI de către studenții cu taxă!

Acestea vor fi completate, semnate de student și girant , scanate și trimise electronic, împreună 

cu copia  buletinului girantului, la șefii de grupă, care le vor centraliza (arhiva) .

2) Toți studenții (și buget și taxă) vor completa fișa de înscriere la DPPD din linkul

https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti

      Fișa de înscriere Nivel I și II universitar (licență+master) 

Șefii de grupă vor trimit aceste documente centralizate, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

până pe 16.10.2020.

 

2019/2020   

         PLANFICARE RESTANȚE, REEXAMINĂRI DPPD - SEPT. 2020

           IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR AN TERMINAL CARE DORESC SĂ SUSȚINĂ PORTOFOLIUL -  SESIUNEA II - SEPTEMBRIE 2020

  • ÎNSCRIERI: 03.08.2020-07.08.2020; SE VA TRIMITE FIȘA DE ÎNSCRIERE COMPLETATĂ (MODEL PE SITE LA ANUNȚURI STUDENȚI)                  LA PROF. COORDONATOR DORIT. ACESTA VA COMPLETA CU NUMELE SĂU, LA LOCUL CU SEMNĂTURA, DACĂ ESTE DE ACORD, APOI VA TRIMITE FIȘA PE EMAIL LA SECRETARIAT DPPD.
  • SUSȚINERE PORTOFOLIU : 11.09.2020, ORA 10.
  • SESIUNE SPECIALĂ RESTANȚE – AN TERMINAL : 01.09.2020-03.09.2020.

 

        PLANIFICARE EXAMENE, COLOCVII - SEMESTRUL 2 

        RESTANTE, REEXAMINARI -  semestrul 2

         NOUA STRUCTURA A PORTOFOLIULUI FINAL - afisat 11.05.2020

         Declaratie autenticitate  Model prima foaie portofoliu   Planificarea examenului de certificare - modificat 19.06.2020 ora 15.51

         ÎNSCRIEREA  la examenul de susținere portofoliu, sesiunea iunie 2020 se face în perioada

         30.03.2020-24.04.2020, prin completarea formularului anexat Fișa de înscriere și trimiterea lui scanat la secretariat DPPD

          pe email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., după primirea acordului profesorului coordonator (prin telefon sau email).

         La trimiterea fișei nu este necesară  semnătura profesorului coordonator!

        Profesorii vor semna aceste fișe după începerea activității didactice.

  

Oferta de profesionalizare didactică - Nivel II universitar (pentru masteranzi)

Orar Nivel II universitar (master) An 1 ,   An 2   (Orarul la anul 1 a fost modificat azi 01.10.2019)

Orar Nivel II universitar An 1, An 2  modificat, începe cu noiembrie 2019

Interviu de admitere se susține în primele 2 săptămâni, la cursul de PATA. (numai pt. anul 1)

Evaluare finală - Examen absolvire sesiunea vară 2020

Structura portofoliu  Model copertă   Declarație de autenticitate

Indicatii tehnice

CALENDAR EXAMNE FINALIZARE - IUNIE 2020

Planificarea examenelor sesiunea iarnă 2020

 

 

2018/2019

Planificare restanțe, reexaminări, portofoliu - sept. 2019

 Structura anilor de studii - Nivel II

Oferta de formare psihopedagogică - 2018/2019 - pentru masteranzi

                                                                                           actualizat 31.07.2018

ORAR NIVELUL II MASTER AN I  semestrul 1; ORAR NIVEL II AN 1 MASTER, semestrul 2

ORAR NIVVELUL II MASTER/POSTUNIV, AN II

Echivalari discipline aprobate

PLANIFICAREA EXAMENELOR SESIUNEA IARNĂ 2019 

PLANIFICAREA EXAMENELOR SESIUNEA VARĂ 2019

(pt. Nivel II an 1 master si Nivel II an 2)

Structura anului universitar