Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri:

  • nivelul I (iniţial),corespunzător ciclului de licenţă, cu acumularea a minim 30 credite transferabile şi cu acordarea dreptului de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu. Pentru studenţii care nu au parcurs aceste cursuri în timpul facultăţii, aceştia au posibilitatea să urmeze cursurile programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, în specializarea diplomei de licenţă. Durata acestui program  de formare este de 1 an, în regim cu taxă.
  • nivelul II (de aprofundare) se poate adresa atât studenţilor masteranzi cât şi absolvenţilor de master,

Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programele de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor de licenţă sau master pot urma aceste programe doar în regim cu taxa.

   Ordinul MEN nr. 4139/2022 - Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică

    Ordinul MEN nr. 4129/16.07.2018 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare a

    programelor de formare psihopedagogică

    Ordinul MEC 3092/21.02.2020 - Centralizator privind diciplinele din învățământul preuniversitar, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didacctic din învățământul preuniversitar