Studenți - Anul universitar 2022 - 2023

Index articole

ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

S-A POSTAT IN SECțIUNEA – PROGRAMARI EXAMENE - PLANIFICAREA SESIUNII EXTRAORDINARE PENTRU ANUL II

IMPORTANT!!! 

Sesiune extraordinară pentru studenții care care nu îndeplinesc condiția de promovare în anul III de studii - 60 de credite acumulate din anii I și II - descarca informatii suplimentare - descarca cerere reexaminare

NOU! 

S-a postat ,,Programarea examenelor pentru sesiunea extraordinară din septembrie 2023 pentru anul terminal” în categoria ,,Programare examene”

SESIUNEA SEPTEMBRIE

Rezultatele obținute in urma susținerii examenului de disertație

     - Programul de studii Biologie Medicală - descarcă
     - Programul de studii VRBPM - descarcă
     - Programul de studii IAST - descarcă

Programarea orară pentru susținerea examenului de disertație

     - Programul de studii Biologie Medicală - descarcă
     - Programul de studii VRBPM - descarcă
     - Programul de studii IAST - descarcă

 

Rezultatele obtinute in urma susținerii examenului de licență

     - Programul de studii Biologie - descarcă
     - Programul de studii Informatică (IF și IFR) - descarcă

Programarea orară pentru susținerea examenului de licență

     - Programul de studii Biologie - descarcă
     - Programul de studii Informatică (IF și IFR) - descarcă

 

În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe/reexaminări

IMPORTANT!!!

 ,,Trecerea în anul III de studii de licență se poate face cu minim 60 de credite acumulate în anii I și II.”
În caz contrar, se face cerere de an suplimentar.

Restanţele/reexaminările se vor susţine la solicitarea studenţilor interesaţi, conform programării evaluărilor curente din anii I, respectiv II. Studentul se va prezenta la:

  • restanțele din an curent planificate în perioada (04.09.2023-10.09.2023) fără cerere și fără chitanță,

  • reexaminările din an curent planificate în perioada (11.09.2023-17.09.2023) cu cererea de reexaminare completată și chitanța corespunzătoare de 50 lei,

  • reexaminările din an anterior (in planificarea eaxmenelor denumite 2 din 1), planificate în perioada (04.09.2023-17.09.2023), cu cererea de reexaminare completată și chitanța corespunzătoare de 75 lei.

  • cererea de restanță/reexaminare - descarcă

Studenții care nu respectă condițiile de mai sus, nu vor susține examenele respective.

Secretar-Șef,

Ing. Elena MĂRMUREANU

        Pentru detalii vă stau la dispoziție la nr de telefon 0234542411 / int 212

 

Planificarea Restantelor si Reexaminarilor pentru anii I si II licenta si anul I master

     Departament BEPM
          - planificare RESTANTE toamna - descarca
          - planificare REEXAMINARI toamna - descarca

     Departament MI
          - planificare RESTANTE toamna - descarca
          - planificare REEXAMINARI toamna - descarca

 

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN DE STUDIU PROMOȚIA 2023 (licență și master)  

Calendar sesiune extraordina de restante Septembrie - descarca

        În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe - descarca 
               - Formular cerere reexaminare - descarca    

 

Calendar examene LICENTA/DISERTATIE - descarca

     - acte inscriere la examenul de licenta - descarca   
     - acte inscriere la examenul de disertatie - descarca
     - fișă de înscriere la examenul de finalizare (Fișa Plan) - descarcă

 

SESIUNEA IUNIE/IULIE

In zilele de 26 si 27 iunie va fi sesiune extraordinara pt restante doar din semestrul I an curent si an anterior - NUMAI PENTRU STUDENTII DIN AN TERMINAL - descarca planificare

Studentii vor face solicitari la secretariat D204 in perioada 20.06-23.06.2023. Doar cei care care solicita, vor participa la aceasta sesiune

Examenele din data de 22.06.2023 cu dna Popescu Carmen, se sustin in data de 20.06.2023

la ora 9 pt IF si ora 15 pt IFR.

 

Programarea restantelor din semestrul II an terminal - descarca 
  Programarea reexaminarilor din semestrul II an terminal - descarca 

PROGRAMUL EURO 200 - s-a deschis perioada de inscrieri pentru anul 2023 - detalii  

important În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe - descarca

ATENTIE - pentru restantele/reexaminările din semestrul I nu se mai organizează o altă sesiune decat cea planificată  

important Șefii de grupă sunt invitați să ridice planificarea examenelor

 

În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe

Restanţele/reexaminările/diferenţele se vor susţine la solicitarea studenţilor interesaţi, conform programării evaluărilor curente din anii I, respectiv II.

Studentul se va prezenta în sala de examen cu următoarele:
      • Cererea de restanță/reexaminare
     • Chitanța de plată (50 lei) pentru diferențe
     • Chitanța de plată (50 lei) pentru reexaminările din anul curent la a doua prezentare
     • Chitanța de plată (75 lei pentru reexaminare an anterior).


Prima susținere a restanței, conform planificărilor examenelor din anul curent nu se achită.

 

Studenții care nu respectă condițiile nu vor susține examenele

 

PLANIFICARE EXAMENE SESIUNEA DE IARNĂ 2022 - 2023 vă rugăm să consultați periodic planificarea, pot apare modificări - descarca (act. 2 Feb 2023)

 

 Șefii de grupă sunt invitați să ridice planificarea examenelor de la camera D203.

 

Afis Mate Info v3

EVENIMENT ORGANIZAT DE CENTRUL DE CERCETĂRI „MATEMATICĂ SI INFORMATICĂ”

Centrul de cercetări „Matematică şi Informatică” vă invită luni, 21 noiembrie 2022, începând cu ora 11, în Aula Vasile Alecsandri, la conferinţa intitulată „Provocarea calculului”. Invitat: d-nul lector univ. dr. Marian BARONI, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0208: Dezvoltarea capacității de cercetare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin consolidarea infrastructurii, colaborare și abordarea unor tematici multidisciplinare.

 

Eveniment online - Oracle Academy pentru studenti - 24 Noiembrie 2022 

In data de 24 noiembrie 2022, intervalul 15:00 – 17:00, urmeaza sa aiba loc evenimentul online Oracle Academy Open Doors pentru studenti.

Ca si anul trecut vor avea loc prezentari despre programul Oracle Academy, despre cum sa-si faca un CV si cum sa se prezinte la interviu (prezentare facuta de echipa de recrutare), cum sa negocieze si discutia finala despre posibilitatea de a participa la Oracle Academy Club.

Studentii interesati, care NU sunt in anul 1 SI nu au mai parcurs acest eveniment, sunt rugati sa contacteze indrumatorul de an, pana pe data de 17.11.2022.

 

Studentii care au aprobari de an suplimentar/reinmatriculari/an superior, pot veni sa isi ridice echivalarile.

 

important  LISTA CU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE CARE BENEFICIAZA DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII, DUPA CONTESTATII - descarcă