Burse

Documente

Index articole

 

Anul universitar 2020-2021 

Semestrul II

În atenția tuturor studenților,

Pentru semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 s-a decis acordarea de burse de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.
Toți studenții cărora li s-au aprobat cerere de bursă de ajutor social pentru semestrul al doilea, pot depune și cerere de bursă ocazională pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.
Studenții care nu au depus cerere de bursă de ajutor social, pot depune cerere de bursă de ajutor social ocazională pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, cu anexarea documentelor justificative de venituri ale familiei pentru lunile anterioare începerii semestrului (noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021).
Documente:
           - Cerere bursa sociala - descarca
           - Declaratie venit - bursa sociala - descarca
           - Declaratie venituri parinti - bursa sociala - descarca

Termenul de depunere a cererilor de bursă ocazională este 24 aprilie 2021.

 

Lista definitivă a studenților care beneficiază de burse de performanță-merit - descarcă

Lista definitivă a studenților care beneficiază de bursă socială - descarcă

Lista provizorie a studenților care beneficiază de burse de performanță-merit - descarcă

Lista studenților care au depus dosare bursă socială - descarcă

 

IMPORTANT! - Informatii referitoare la bursele in anul universitar 2020-2021, sem II - vizualizare anunt
 

Perioada pentru depunerea cererilor și a actelor pentru burse (performanță, merit, ajutor social, speciale) este 22 februarie - 15 martie 2021.

Bursele se virează doar în contul bancar al studentului bursier. Această prevedere este valabilă și pentru studenții din R. Moldova/ Ucraina care sunt bursieri.

Studenții care nu au la dosar actele de studii în original, vor primi bursă doar după depunerea actelor la secretariat. Actele pot fi trimise prin poștă/ curier sau prezentate personal, pe bază de programare telefonică la 0234-542411, interior 212.

Pentru studii de licență actele necesare sunt: diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu.

Pentru studii de master, actele necesare sunt: diploma de licență și suplimentul la diplomă sau adeverința de licență dacă nu a fost eliberată diploma.

Documente:
           - Acte burse sociale - descarca
           - Cerere bursa performanta, merit, sociala - descarca
           - Declaratie venit - bursa sociala - descarca
           - Declaratie venituri parinti - bursa sociala - descarca

 

IMPORTANT! - În atenția studenților etnici români, cu bursă, din Republica Moldova
 

     În vederea achitării burselor restante (din anul universitar 2019-2020), trebuie să depuneți la secretariatele facultăților, prin email, un cont IBAN propriu deschis în una din variantele de mai jos:
          - Un cont in LEI (românești) deschis la una din băncile din Romania cu care Universitatea are protocol încheiat si unde nu vor avea niciun comision, respectiv: BANCA TRANSILVANIA, BCR, BRD, RAIFFEISEN, ING, UNICREDIT;
          - Un cont in LEI (românești) deschis la oricare alta banca din Romania, in afara celor menționate mai sus dar la care vor suporta comisioanele aferente;
          - Un cont in MDL (lei moldovenești) deschis la VICTORIABANK din Republica Moldova, conform ofertei.
     

     Studenții moldoveni care vor opta pentru primirea bursei în MDL, se vor prezenta la orice agenție a băncii VICTORIABANK de pe teritoriul Republicii Moldova si vor solicita Cardul pentru studenți moldoveni de la universitățile din România, conform ofertei. Aceștia vor preciza băncii că urmează să primească din România bursă pe acest card și vor prezenta oferta. Plata burselor în conturi deschise la alte bănci din Republica Moldova se poate comisiona cu până la 50 de Euro.
     

     Studenții moldoveni bursieri, cu bursă, din Republica Moldova din anul universitar 2020-2021 vor fi informați prin platforma TEAMS, în cel mai scurt timp, pe grupul dedicat studenților străini, de opțiunile pe care le au la dispoziție.

 

IMPORTANT! - Burse restante 2019-2020 - descarca 

Semestrul I

Lista finala burse performanță-merit Licență si Master - descarcă

Lista finala burse sociale - descarcă

Lista studenților care au depus dosare bursă socială - descarcă

Documente necesare pentru acordarea burselor:

- Perioada depunere cereri pentru bursa de performanta/merit sau sociala

- Acte bursa sociala

- Declaratie venituri parinti (bursa sociala)

- Declaratie venituri student (bursa sociala)

- Cerere acordare bursa

- Regulament acordare bursa