Studenți

Index articole

ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

IMPORTANT - În atenția studenților cu taxă, restanțieri la plata taxei de studii

Chestionar grad de satisfacție  servicii oferite de UBc

Stimați studenți ai Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, vă invităm să răspundeți la următorul chestionar ce urmărește să identifice gradul dumneavoastră de mulțumire față de serviciile oferite de departamentele universității pe durata studiilor universitare.

Chestionarul poate fi accesat pe acest link sau folosind QR-code-ul de mai jos

barcode
 
Vă invităm să răspundeți cât mai sincer la acest chestionar, pentru a ne sprijini în demersurile noastre de îmbunătățire a serviciilor UBc.

Vă informăm că participarea dumneavoastră la acest studiu are un caracter voluntar, datele colectate vor fi folosite doar pentru scopurile menționate anterior sau pentru cercetare, iar completarea chestionarului reprezintă acordul dumneavoastră implicit de participare la studiu.
 
Vă mulțumim!
 
 
 
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Departamentul de Matematică și Informatică din cadrul Facultății de Științe, organizează în data de 
9 mai 2024, Sesiunea Științifică Studențească 
MATEMATICA ŞI INFORMATICA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR ACTUALE 
Ediţia a XV-a
Sunt invitați să participe studenții de la programele de studii de licență și master, Matematică, Informatică și Informatică Aplicată în Știință și Tehnologie.
Vă rugăm să vă înscrieți până pe 30 aprilie 2024, accesând platforma Teams, echipa Sesiunea de comunicări științifice a studentilor Mate și Info 2024.

 

 

  In atenția studenților care au beneficiat de echivalări - descarcă

                        - Cerere diferențe - descarcă
                        - Cerere reexaminare - descarcă

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE AU SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ NEINCHEIATĂ

 • Studenții pot depune cerere de an suplimentar insoțită de copia la buletinul de identitate la Secretariatul Facultății cam. D204 sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe data de 16.10.2023.

După aprobarea cererii, studenții trebuie să își completeze dosarul personal cu fișa de înscriere, contractul de studii și actul aditional întocmit după realizarea echivalărilor de credite.

 • Studenții care doresc reînmatriculare, pot depune cererea însoțită de chitanța în valoare de 500 lei și de copia la buletinul de identitate la Secretariatul Facultății cam. D204 sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe data de 16.10.2023.

După aprobarea cererii, studenții trebuie să își completeze dosarul personal cu diploma de bacalaureat, certificatul naștere, certificatul de căsătorie dacă este cazul, cartea de identitate, adeverință medicală, 2 fotografii, dosar plic, fișa de înscriere, contractul de studii și actul additional întocmit după realizarea echivalărilor de credite.

Cerere studenți - descarcă

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN DE STUDIU PROMOȚIA 2023-2024 (licență și master)

 

STUDENȚII DIN ULTIMUL AN DE STUDIU LICENȚĂ ȘI MASTER, VOR DEPUNE LA SECRETARIAT FIȘA F 59.07/Ed.1 SEMNATĂ DE CĂTRE ÎNDRUMĂTORUL DE LUCRARE PÂNĂ LA DATA DE 17.11.2023.

Formular cerere temă finalizare studii - descarcă • STUDENȚII DIN ANUL I CARE DORESC ECHIVALĂRI ȘI CARE NU AU DEPUS ÎNCĂ CERERI SI SITUATII SCOLARE, LE POT DEPUNE LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 16.10.2023.
 • STUDENȚII DIN ANII II ȘI III CARE AU BENEFICIAT DE ECHIVALĂRI ANUL TRECUT ȘI POT BENEFICIA ȘI ANUL ACESTA, SUNT RUGAȚI SĂ ACTUALIZEZE CEREREA PENTRU ACEST AN UNIVERSITAR PÂNĂ LA DATA DE 16.10.2023.
Persoană de contact, Mărmureanu Elena
0234542411 int 212

 

CAZARE STUDENȚI

Lista studenților care beneficiază de cazare în anul universitar 2023 - 2024 este disponibilă aici

 

Cazarea studenților înscriși la forma de învățământ IFR în anul universitar 2023-2024 

Cererea de solicitare se trimite pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu maxim două, trei zile înainte de data cazării.

Model cerere de cazare IFR - VEZI AICI.

Cazarea  studenților IFR sau a altor categorii de studenți, se va face în unul din căminele universitătii în functie de disponibilitate. 

După ce studentul primește confirmarea pe email, privind posibilitatea cazării cu menționarea căminului, se achită taxa de cazare pentru perioada solicitată, prin cont bancar.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

CONT IN TREZORERIE           RO44TREZ06120F331400XXXX

CIF/CUI 4278094

SE VOR SPECIFICA :    NUMELE/PRENUMELE,    TAXA DE CAZARE

Plata se face anticipat in contul anexat si dovada plății se trimite pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu specificația la subiect: plată Cazare student….pt perioada……

Se ataseaza o copie la cartea de identitate.

Intrarea in cămin se face la agentul de pază, program 24 din 24., cu cartea de identitate si dovada plății. In camera aveti tot cazarmamentul.

 


ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

S-A POSTAT IN SECțIUNEA – PROGRAMARI EXAMENE - PLANIFICAREA SESIUNII EXTRAORDINARE PENTRU ANUL II

IMPORTANT!!! 

Sesiune extraordinară pentru studenții care care nu îndeplinesc condiția de promovare în anul III de studii - 60 de credite acumulate din anii I și II - descarca informatii suplimentare - descarca cerere reexaminare

NOU! 

S-a postat ,,Programarea examenelor pentru sesiunea extraordinară din septembrie 2023 pentru anul terminal” în categoria ,,Programare examene”

SESIUNEA SEPTEMBRIE

Rezultatele obținute in urma susținerii examenului de disertație

     - Programul de studii Biologie Medicală - descarcă
     - Programul de studii VRBPM - descarcă
     - Programul de studii IAST - descarcă

Programarea orară pentru susținerea examenului de disertație

     - Programul de studii Biologie Medicală - descarcă
     - Programul de studii VRBPM - descarcă
     - Programul de studii IAST - descarcă

 

Rezultatele obtinute in urma susținerii examenului de licență

     - Programul de studii Biologie - descarcă
     - Programul de studii Informatică (IF și IFR) - descarcă

Programarea orară pentru susținerea examenului de licență

     - Programul de studii Biologie - descarcă
     - Programul de studii Informatică (IF și IFR) - descarcă

 

În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe/reexaminări

IMPORTANT!!!

 ,,Trecerea în anul III de studii de licență se poate face cu minim 60 de credite acumulate în anii I și II.”
În caz contrar, se face cerere de an suplimentar.

Restanţele/reexaminările se vor susţine la solicitarea studenţilor interesaţi, conform programării evaluărilor curente din anii I, respectiv II. Studentul se va prezenta la:

 • restanțele din an curent planificate în perioada (04.09.2023-10.09.2023) fără cerere și fără chitanță,

 • reexaminările din an curent planificate în perioada (11.09.2023-17.09.2023) cu cererea de reexaminare completată și chitanța corespunzătoare de 50 lei,

 • reexaminările din an anterior (in planificarea eaxmenelor denumite 2 din 1), planificate în perioada (04.09.2023-17.09.2023), cu cererea de reexaminare completată și chitanța corespunzătoare de 75 lei.

 • cererea de restanță/reexaminare - descarcă

Studenții care nu respectă condițiile de mai sus, nu vor susține examenele respective.

Secretar-Șef,

Ing. Elena MĂRMUREANU

        Pentru detalii vă stau la dispoziție la nr de telefon 0234542411 / int 212

 

Planificarea Restantelor si Reexaminarilor pentru anii I si II licenta si anul I master

     Departament BEPM
          - planificare RESTANTE toamna - descarca
          - planificare REEXAMINARI toamna - descarca

     Departament MI
          - planificare RESTANTE toamna - descarca
          - planificare REEXAMINARI toamna - descarca

 

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN DE STUDIU PROMOȚIA 2023 (licență și master)  

Calendar sesiune extraordina de restante Septembrie - descarca

        În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe - descarca 
               - Formular cerere reexaminare - descarca    

 

Calendar examene LICENTA/DISERTATIE - descarca

     - acte inscriere la examenul de licenta - descarca   
     - acte inscriere la examenul de disertatie - descarca
     - fișă de înscriere la examenul de finalizare (Fișa Plan) - descarcă

 

SESIUNEA IUNIE/IULIE

In zilele de 26 si 27 iunie va fi sesiune extraordinara pt restante doar din semestrul I an curent si an anterior - NUMAI PENTRU STUDENTII DIN AN TERMINAL - descarca planificare

Studentii vor face solicitari la secretariat D204 in perioada 20.06-23.06.2023. Doar cei care care solicita, vor participa la aceasta sesiune

Examenele din data de 22.06.2023 cu dna Popescu Carmen, se sustin in data de 20.06.2023

la ora 9 pt IF si ora 15 pt IFR.

 

Programarea restantelor din semestrul II an terminal - descarca 
  Programarea reexaminarilor din semestrul II an terminal - descarca 

PROGRAMUL EURO 200 - s-a deschis perioada de inscrieri pentru anul 2023 - detalii  

important În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe - descarca

ATENTIE - pentru restantele/reexaminările din semestrul I nu se mai organizează o altă sesiune decat cea planificată  

important Șefii de grupă sunt invitați să ridice planificarea examenelor

 

În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe

Restanţele/reexaminările/diferenţele se vor susţine la solicitarea studenţilor interesaţi, conform programării evaluărilor curente din anii I, respectiv II.

Studentul se va prezenta în sala de examen cu următoarele:
      • Cererea de restanță/reexaminare
     • Chitanța de plată (50 lei) pentru diferențe
     • Chitanța de plată (50 lei) pentru reexaminările din anul curent la a doua prezentare
     • Chitanța de plată (75 lei pentru reexaminare an anterior).


Prima susținere a restanței, conform planificărilor examenelor din anul curent nu se achită.

 

Studenții care nu respectă condițiile nu vor susține examenele

 

PLANIFICARE EXAMENE SESIUNEA DE IARNĂ 2022 - 2023 vă rugăm să consultați periodic planificarea, pot apare modificări - descarca (act. 2 Feb 2023)

 

 Șefii de grupă sunt invitați să ridice planificarea examenelor de la camera D203.

 

Afis Mate Info v3

EVENIMENT ORGANIZAT DE CENTRUL DE CERCETĂRI „MATEMATICĂ SI INFORMATICĂ”

Centrul de cercetări „Matematică şi Informatică” vă invită luni, 21 noiembrie 2022, începând cu ora 11, în Aula Vasile Alecsandri, la conferinţa intitulată „Provocarea calculului”. Invitat: d-nul lector univ. dr. Marian BARONI, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0208: Dezvoltarea capacității de cercetare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin consolidarea infrastructurii, colaborare și abordarea unor tematici multidisciplinare.

 

Eveniment online - Oracle Academy pentru studenti - 24 Noiembrie 2022 

In data de 24 noiembrie 2022, intervalul 15:00 – 17:00, urmeaza sa aiba loc evenimentul online Oracle Academy Open Doors pentru studenti.

Ca si anul trecut vor avea loc prezentari despre programul Oracle Academy, despre cum sa-si faca un CV si cum sa se prezinte la interviu (prezentare facuta de echipa de recrutare), cum sa negocieze si discutia finala despre posibilitatea de a participa la Oracle Academy Club.

Studentii interesati, care NU sunt in anul 1 SI nu au mai parcurs acest eveniment, sunt rugati sa contacteze indrumatorul de an, pana pe data de 17.11.2022.

 

Studentii care au aprobari de an suplimentar/reinmatriculari/an superior, pot veni sa isi ridice echivalarile.

 

important  LISTA CU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE CARE BENEFICIAZA DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII, DUPA CONTESTATII - descarcă

 

 


ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

SECRETARIAT - program de lucru 

  În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe - descarca

PLANIFICARE REEXAMINARI TOAMNĂ - vă rugăm să consultați periodic planificarea, pot apare modificări - descarca 
 
PLANIFICARE RESTANȚE TOAMNĂ - vă rugăm să consultați periodic planificarea, pot apare modificări - descarca

 

SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU STUDENȚII DIN ANUL TERMINAL 01 - 03.09 - PLANIFICARE - descarca

- SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU STUDENȚII DIN ANUL TERMINAL (anul III licență și anul II master) - 1 - 3 septembrie
 
  Studenții care doresc să participe, vor depune în secretariat cereri de restanțe și chitanța în perioada 29 și 30 august
 
 
- CALENDAR FINALIZARE STUDII SEPTEMBRIE:
 
       LICENȚĂ :  - Matematica și Informatica pe 7 septembrie, 
                           - Biologia pe 8 septembrie
 
       MASTER: - 9 septembrie
 
 
- PERIOADA DE ÎNSCRIERE PENTRU FINALIZARE STUDII: 29 august, 30 august și 31 august

 

 In data de 1 iulie se organizeaza sesiune extraordinara pt examene din semestrul II, doar pentru studentii din anul terminal.
Cererile si chitantele se depun la secretariat miercuri si joi pana la ora 12 (cam 204)

 

 Studentii care au restante din sem. I cu dl Tomozei Cosmin, le vor sustine in data de 24.06.2022 ora 11.

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL TERMINAL

SESIUNE EXTRAORDINARA PENTRU EXAMENELE DIN SEMESTRUL I - descarca

 

IMPORTANT - IN ATENTIA STUDENTILOR CARE AU DE SUSTINUT RESTANTE / DIFERENTE - descarcă

PLANIFICARE REEXAMINARI DIN SEM II - AN TERMINAL 2021-2022 - descarcă
PLANIFICARE RESTANTE DIN SEM II - AN TERMINAL 2021-2022 - descarcă

PLANIFICARE REEXAMINARI DIN SEM I - MASTER, AN TERMINAL 2021-2022 - descarcă
PLANIFICARE REEXAMINARI DIN SEM I - LICENTA, AN TERMINAL 2021-2022 - descarcă
PLANIFICARE RESTANTE DIN SEM I - MASTER, AN TERMINAL 2021-2022 - descarcă
PLANIFICARE RESTANTE DIN SEM I - LICENTA, AN TERMINAL 2021-2022 - descarcă

PLANIFICARE EXAMENE SESIUNEA DE VARA 2022 - descarcă 
PLANIFICARE COLOCVII AN TERMINAL - descarcă

Conferința Internațională de Informatică Aplicată ICDD 2022 Sibiu

Studentul la Master IAST Conea Sorin-Ionuț a participat cu lucrarea "Automated system for home greenhouses" la Conferința Internațională de Informatică Aplicată ICDD 2022 Sibiu unde a reușit să câștige Premiul de dezvoltare software.

 

importantAstăzi 16.03.2022, începând cu ora 12.00 se cazează toti studentii care au solicitat cazare și se prezintă pentru ocuparea unui loc.

important LISTA SUPLIMENTARĂ CU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE CARE AR PUTEA BENEFICIA DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII, CONFORM CERERILOR DEPUSE INTRE 09.03.2022 ȘI 13.03.2022 - descarcă

 

important  Deschiderea perioadei de depunere a cererilor pentru programul "EURO 200"

Informatii si documente privind inscrierea in Programul "EURO 200" 

           - Informatii privind inscrierea in Programul "EURO 200" - descarca
           - Cerere inscriere "EURO 200" - descarca
           - Declaratie de venituri - descarca

Astăzi, 09.03.2022, în urma ședinței comisiei de cazare a Universității „Vasile Alecsandri ” din Bacău, au fost stabilite următoarele măsuri:

important  LISTA CU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE CARE AR PUTEA BENEFICIA DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII, CONFORM CERERILOR PÂNĂ LA DATA DE 08.03.2022 - descarcă

 

Cazarea în Căminele Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2021-2022

 

Astăzi, 09.03.2022, în urma ședinței comisiei de cazare a Universității „Vasile Alecsandri ” din Bacău, au fost stabilite următoarele măsuri:

 1. Începând cu data de 10.03.2022, după ora 12, se vor afișa pe site-ul facultăților și pe platforma Microsoft Teams, lista cu studenți care ar putea beneficia de cazare în căminele universității, conform cererilor până la data de 08.03.2022 (se iau în considerare cererile depuse în perioada 15.06.2021-08.03.2022);
 2. Pentru studenții care doresc cazare și nu au depus cerere până la date de 08.03.2022, acestea se pot depune până duminică, 13.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Listele vor fi postate pe pagina web a facultăților și platforma Microsoft Teams, începând cu data de 14.03.2022; Descărcați cererea aici (.docx);
 3. Studenții orfani de ambii părinți, copii de cadre didactice, studenți aflați în plasament și studenții familiști vor aduce actele doveditoare în original la cazare conform Regulamentului de cazare(.pdf);
 4. Pentru cazarea efectivă a studenților aceștia se vor prezenta fizic la sediul facultăților, începând cu data de 11.03.2022, ora 12:00, pentru obținerea contractului și a repartizării pe camere, după cum urmează:
  1. Facultatea de Inginerie în corpul B, sala BI21, Campus Mărășești nr.157;
  2. Facultatea de Litere în corpul C, sala C01, Campus Spiru Haret nr.8;
  3. Facultatea de Științe în corpul D, sala D202, Campusul Mărășești, nr.157;
  4. Facultatea de Științe Economice în corpul C, sala C01, Campus Spiru Haret nr.8;
  5. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, corpul D, sala D321, Campus Mărășești nr.157;
 5. După primirea contractului, studentul trebuie să achite cazarea. Contravaloarea serviciului de cazarea se poate achita astfel:
  1. Online în contul Universității, deschis la trezoreria Română Bacău. Cont: RO44TREZ06120F331400XXXX CUI:4278094  (cu specificarea plată cămin luna martie);
  2. Fizic la casieria Universității în cele două puncte din corpul D din Campusul Mărășești, nr.157, sălile D126 și D127;
 6. Cazarea propriu-zisă, se face la parterul Căminului nr.2 din Campusul Mărășești, nr.157 la Serviciul Sociale. Cazarea este condiționată de deținerea contractului și chitanța/dovada ordinului de plată;
 7. Programul pentru cazarea propriu-zisă este următorul:
  1. Vineri, 11.03.2022, în intervalul orar 12-16;
  2. Sâmbătă, 12.03.2022, în intervalul 9-15.

OBS: Studenții care sunt deja cazați, rămân pe locurile lor fără a mai face vreun demers!

Vă mulțumim pentru înțelegere! Pentru orice nelămurire vă așteptăm mesajele pe paginile de Facebook și Instagram  ale Ligii Studențești sau pe Teams la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.!

 

 

important  RELUAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE CU PREZENTA FIZICA

Senatul Universității, în ședința din data de 08 Martie 2022, a hotărât desfășurarea activităților didactice după cum urmează

Biroul Senatului universitar, întrunit în data de 08.03.2022, în ședință extraordinară, a luat în discuție și analizat toate informațiile referitoare la Legea nr. 55/15.05.2020, completată prin OUG nr. 99/16.09.2021.

În acest context, Biroul Senatului a propus următoarele:

 • Începând de luni, 14.03.2022, toate activitățile didactice (curs/seminar/laborator/activități practice) se vor desfășura în format normal, cu prezență fizică;
 • Cazările studenților în căminele universității vor începe de astăzi, 08.03.2022, conform procedurilor, regulamentelor în vigoare, valabile pentru condiții normale;
 • Se asigură o perioadă de tranziție pentru revenirea la program, în intervalul 14-28.03.2022, pentru studenții care nu pot ajunge fizic la activitățile didactice. Se va organiza, de către cadrele didactice, un program de refacere a activităților didactice aplicative;
 • Biroul Senatului propune respectarea tuturor reglementărilor/recomandărilor/măsurilor cu privire la virusul SARS-CoV-2.

 

important  Senatul Universității, în ședința din data de 17 februarie 2022, a hotărât desfășurarea activităților didactice după cum urmează

      - primele 4 săptămâni din semestrul II al anului universitar 2021-2022, respectiv 28.02-27.03.2022, toate activitățile didactice se vor desfășura online, cu următoarea precizare: 
la orele de aplicații (seminare, laboratoare, lucrări practice, practică de specialitate) se va ține cont și se vor parcurge conținuturile teoretice din fișa disciplinei, urmând ca ulterior, 
din 28.03.2022, să se realizeze partea pur practică/experimentală, odată cu derularea activităților didactice ”față în față”.
Pentru perioada 28.02-27.03.2022 nu se fac cazări în căminele universității.
     - pentru perioada 28.03-03.06.2022, în funcție de evoluția pandemică și legislația în vigoare la data de 21 martie 2022, Senatul Universitar va analiza și va stabili modul de desfășurare a activităților didactice. 

 

Senatul Universitar

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRACTICE ÎNCEPÂND CU DATA DE 10 IANUARIE 2022

Având în vedere evoluția pandemiei COVID-19, la recomandarea Biroului Senatului, Consiliul Facultății de Științe a hotărât că începând de luni 10 ianuarie 2022 toate activitățile didactice se vor desfășura on-line conform orarului afișat în secțiunea Studenți.

 

Planificarea examenelor pentru sesiunea de iarnă 2021-2022

 

ANUNȚ IMPORTANT RESTANȚE - REEXAMINĂRI - descarcă

     - Cerere studenți - reexaminare - descarcă
     - Cerere studenți - diferențe - descarcă

 

important          ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRACTICE

Conform hotărârii Consiliului Facultății de Stiinte și a Senatului Universitar, începând de luni, 06 decembrie 2021, o parte din activitățile didactice practice se vor desfășura la sediul Facultății, după orarul afișat pentru fiecare grupă / program de studii.

IMPORTANT - Rugăm studenții să nu se prezinte la sediul Facultății dacă prezintă simptome specifice COVID-19, să respecte regulile de distanțare și fluxurile marcate în Facultate.

 

 

important          Dragi studenți/ Stimați colegi,

          Conform hotărârii CA din data de 22 octombrie 2021 și având în vedere ultimele restricții, vă comunicăm următoarele:

                • În contextul pandemiei COVID-19,

                • Având în vedere situația existentă la nivel național, precum și ultimele restricții,

                • Din motive medicale, unele activități din cadrul Universității se vor desfășura cu anumite restricții, după cum urmează:

      - activitățile privind eliberarea actelor de studii, la Biroul de acte de studii, rămân suspendate, temporar, până la data de 29 octombrie 2021, inclusiv. Reluarea activităților se va face începând cu data de 01 noiembrie 2021, 2 (două) zile pe săptămână, respectiv în zilele de luni și joi. Persoanele programate în această perioadă vor fi reprogramate, cu prioritate, imediat după reluarea activității;

      - dosarele pentru acordarea burselor pe semestrul I al anului universitar 2021-2022 se vor transmite online. Excepție fac dosarele pentru acordarea burselor sociale și speciale, care se vor transmite, atât online, prin e-mail, cât și prin poștă/ curier;

      - toate solicitările/ cererile se vor transmite online, cu excepția situațiilor excepționale, care presupun accesul în instituție exclusiv pe baza unei programări prealabile, telefonic, sau prin e-mail, la compartimentul de specialitate (secretariate facultăți, secretariat general etc).

Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

IMPORTANT - ANUNT ECHIVALARI - vizualizare

Cerere studenti - se poate descărca de aici.

 

Fisa de inscriere

Fișa de înscriere se poate descărca de aici.

Documentul se va completa, semna, scana și se va trimite prin email îndrumătorului de an până la data de 17 Octombrie 2021.

 

 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022 LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Scurt tutorial MICROSOFT TEAMS

Bun venit la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE AU SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ NEINCHEIATĂ

 • Studenții care nu au obținut minim 20 credite pe fiecare an de studiu, vor depune cerere de an suplimentar insoțită de copia de buletin pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Studenții din anul terminal care nu au situația școlară incheiată pe fiecare an de studii, vor depune cerere de an suplimentar insoțită de copia de buletin pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

După aprobarea cererii, studenții trebuie să își completeze dosarul personal cu fișa de înscriere, contractul de studii și actul adițional

 • Studenții care doresc reînmatriculare, vor depune cererea însoțită de scanarea chitanței în valoare de 500 lei și a buletinului pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

După aprobarea cererii, studenții trebuie să își completeze dosarul personal cu diploma de bacalaureat, certificatul naștere, certificatul de căsătorie dacă este cazul, cartea de identitate, adeverință medicală, 2 fotografii, dosar plic, fișa de înscriere, contractul de studii și actul adițional.

 
TERMEN FINAL 08.10.2021

 


 

ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 

 

SESIUNE EXTRAORDINARA 20-22 septembrie 2021 - descarca

          - cerere reexaminare - descarca

 

SESIUNE EXTRAORDINARA pentru studentii din an terminal - descarca

 

ANUNT IMPORTANT - În atenția studenților care au de susținut restanțe/diferențe - descarca

          - cerere reexaminare - descarca
          - cerere diferente - descarca

    

PLANIFICARE RESTANȚE / REEXAMINĂRI TOAMNĂ - vă rugăm să consultați periodic planificarea, pot apare modificări:

     - Departamentul BEPM - descarcă

     - Departamentul MI - descarcă

 

 IMPORTANT - DOCUMENTE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA DE TOAMNĂ - descarcă

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI - SESIUNI EXTRAORDINARE DE RESTANȚE, EXAMENE DE FINALIZARE STUDII 

INSCRIEREA LA SESIUNEA EXTRAORDINARĂ DE RESTANȚE PENTRU ANUL TERMINAL
          30 - 31 august 2021, 1- 3 septembrie 2021

SESIUNE EXTRAORDINARĂ DE RESTANȚE PENTRU ANUL TERMINAL LA TOATE PROGRAMELE DE STUDII
          7-8 septembrie 2021

INSCRIEREA LA EXAMENELE DE FINALIZARE STUDII
          1-3 septembrie 2021

CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE STUDII
          Licență - 10 septembrie (Matematica, Biologie, Informatica)
          Master - 13 septembrie (IAST, BM, VRBPM)

 

Planificarea reexaminarilor pentru anii terminali

 

Planificarea restantelor pentru anii terminali

 

Planificarea restantelor din semestrul I, pentru anii terminali

 

Planificarea examenelor pentru sesiunea de vara 2020-2021

 

Desfășurare activități didactice, la sediul Universității, începând cu data de 05 mai 2021

     • În baza Legii nr. 87/16.04.2021, pentru aprobarea OUG nr. 141/2020, privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale, nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 403 din 16 aprilie 2021, Partea I,
     • În urma avizului Direcției de Sănătate Publică Bacău, din data de 28 aprilie 2021,
     • Conform hotărârii Senatului Universitar din data de 29 aprilie 2021,

Începând de miercuri, 05 mai 2021, o parte din activitățile didactice practice se vor desfășura la sediul Facultății, după orarul afișat mai jos.
Rugăm studenții să nu se prezinte la sediul Facultății dacă prezintă simptome specifice COVID-19, să respecte regulile de distanțare și fluxurile marcate în Facultate.
Studenții care au nevoie de cazare se vor adresa serviciului social, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Informatii privind cererile de cazare, contracte se găsesc pe pagina universității https://www.ub.ro/studenti/camin.

 • ORAR Departament BEPM - descarcă
 • ORAR Departament Matematică - Informatică - toate activitățile vor fi în continuare online
 • ORAR DPPD - toate activitățile vor fi în continuare online

 

Planificarea examenelor pentru sesiunea de vara 2020-2021

 

ANUNT IMPORTANT - inscrierea la sesiunile de restante / diferente - descarca

     - Cerere diferente - descarcă
     - Cerere reexaminare - descarcă

YouthSpeak Forum 21 | AIESEC Romania

Pe data de 22 Aprilie, între orele 12:00-18:30, AIESEC Romania te invită să iei parte la YouthSpeak Forum 21, un eveniment online destinat tinerilor, ce promovează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă! Poți participa la keynotes inspiraționale, discuții de panel pe această temă și workshops practice în care să-ți dezvolți soft skills noi, livrate de companii partenere!
Înscrie-te acum bit.ly/YSF21Registration

#AIESEC #YouthSpeakForum #SDGs #Networking #Skills

 

Risky Business lansează un program unic de accelerare pentru start-upuri studențești!

Risky Business a lansat Student Startup Accelerator, un program unic de accelerare pentru startup-uri studențești.
Programul se va derula în perioada iunie - octombrie 2021, oferind studenților ateliere de lucru, mentorat individual și resursele necesare pentru a evolua de la stadiu de idee la inovație.
Primele 10 startup-uri vor primii premii în bani cuprinse între 9.000 și 140.000 lei pentru a îi ajuta să își continue construirea afacerii acestora.
Studenții pot aplica până la data de 30 aprilie, aici.
Programul se desfășoară online și va primi studenți din majoritatea universităților din țară. Cerința principal de este ca aceștia să aibă în echipă cel puțin un student care să fie în ultimii doi ani terminali.

Mai multe detalii despre program sunt disponibile aici

 

iColaborare CIRCULAR ECONOMY HACKATHON

      Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu "Ernest Lupan" și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, organizează Circular Economy Hackathon, în perioada 01.04-12.06.2021, în mediul online. Circular Economy Hackathon este un proiect realizat la nivel național care abordează economia circulară, cu accent pe schimbări climatice, consum excesiv, producția iresponsabilă și gestionarea deficitară a resurselor. Hackathonul se adresează echipelor de studenți, absolvenți recenți și doctoranzi de la orice universitate din România. Căutăm candidați și mentori creativi, pasionați de economia circulară și care doresc să se implice. Candidații și echipele lor vor putea alege să abordeze una din cele 8 provocări disponibile, iar ideile de proiect se vor dezvolta și prezenta în perioada 11-12 iunie 2021, urmând ca mai apoi să fie premiate cele mai bune 8 idei, cu premii în valoare de aproximativ 5000 EURO.

      Participanții vor avea ocazia să dezvolte și să definească soluția echipei lor în prima zi, apoi să o prezinte grupului de experți la sfârșitul celei de-a doua zi. Juriul va analiza proiectele și va nominaliza echipele câștigătoare pentru fiecare provocare.

       Mai multe detalii la https://www.ircem.ro/

 

iTEC, un concurs dedicat atât studenților, cât și elevilor pasionați de domeniul IT, se va desfășura în perioada 26-28 martie, în mediul online.

     Concursul este dedicat studenților și elevilor de liceu, reprezentând o oportunitate educațională excelentă pentru aceștia. Participanții vor avea ocazia să își testeze și îmbunătățească abilitățile de programare, sub îndrumarea mentorilor experimentați care le vor sta la dispoziție.
     Concursul se desfășoară sub forma a şase probe: 
              - Algoritmică
              - AI Development
              - UI/UX Design
              - Cybersecurity
              - Mobile Development
              - Web Development
     Dintre acestea, probele Algoritmică şi UI/UX Design sunt de 4 sau 6 ore, iar celelalte patru sunt probe lungi ce durează între 9 şi 12 ore.
   Pe lângă partea de programare efectivă, pregătim alături de partenerii noștri numeroase activități, challenge-uri și alte suprize, dar și sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute de traineri și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes civic sau antreprenoriat.
     Acest eveniment este organizat de Liga AC, cu suportul Universității Politehnica Timișoara, a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi partenerii Nokia, Avaelgo, Here, Haufe, Continental, Intel, Kruger & Matz.
     Înscrierile se pot face pe https://itec.ro/participant/ , unde se găsesc și mai multe explicaţii despre eveniment.
     De asemenea, alte informaţii pot fi găsite şi în evenimentul de pe Facebook.
Nu există taxă de participare. 

 

Curs facultativ "Programare Orientată pe Obiecte în PHP și Drupal CMS"- ediția a III-a

Pe durata semestrului II, anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Științe, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău se organizează pentru studenți proiectul - curs facultativ "Programare Orientată pe Obiecte în PHP și Drupal CMS"- ediția a III-a.
Proiectul se realizează la inițiativa companiei Softescu beneficiind de suportul Facultății de Științe, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Acest demers are rolul de a susține formarea tinerilor programatori asigurând astfel un fundament pentru o mai bună integrare a lor pe piața muncii. Costurile generate de organizarea acestui proiect sunt suportate integral de compania Softescu. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău furnizează sala pentru desfășurarea orelor de curs și asigură promovarea acestei inițiative în rândul studenților.

Înscrierile la curs se realizează în perioada 1-14 martie 2021.
Link-ul de înscriere la curs: aici

Cursul se va desfășura în perioada Martie - Mai 2021, începând cu 19 martie 2021, intervalul orar 17:00-19:00.
Cursul se va desfășura on-line. Link-ul de acces va fi comunicat ulterior prin email participanților înscriși.

Tematica de curs: conceptele fundamentale de dezvoltare web în PHP, programarea orientată pe obiecte în PHP, dezvoltarea unui site cu ajutorul unui CMS (Drupal).

Toți participanții cu o prezență de minim 70 % vor primi în cadrul cursului festiv o diplomă de participare.
Cei dornici să-și verifice cunoștințele dobândite vor participa și la o evaluarea teoretică și practică care se va realiza la finalul cursului la o dată ce va fi comunicată ulterior. Studenții vor primi o diplomă de absolvire a cursului unde vor fi trecute și cunoștințele pe care aceștia le-au dobândit.
Oricine dorește să participe la acest curs este rugat să completeze formularul de înscriere aiciSTAGII de PRACTICĂ 2021

    Programul național de stagiatură „Stagii pe Bune” vă așteaptă în data de 6 martie 2021, ora 9.00, într-un spațiu virtual special amenajat pentru lansarea STAGIILOR de PRACTICĂ ce se vor desfășura în vara acestui an.  Programul oferă studenților posibilitatea de a-și pune în aplicare cunoștințele teoretice și practice acumulate în facultate,  învățând să lucreze în echipă și îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare, într-un mediu de lucru profesionist. Companiile participante au ocazia să cunoască tineri curioși, care pot deveni angajații acestora după finalizarea studiilor. Programul de stagii aduce studenții alături de profesioniștii IT&C! La adresa https://profs.info.uaic.ro/~stagiidepractica/ veți gasi o serie de detalii privind modul de desfășurare a programului de stagii pentru anul 2021.
    Coordonatele evenimentului on-line, de Sambata 6 Martie, Ora 9.00:  https://zoom.us/j/95719098216?pwd=MkFvTllqcVNjWXhRR1BGc2tRd0ZmQT09, link pe care il puteti accesa si direct de pe site-ul evenimentului.
     Multumim pe această cale companiilor partenere!

Vă așteptăm!

Echipa Stagiilor de Practică

 

Planificarea examenelor pentru sesiunea de iarnă 2020-2021

 

DOCUMENT ACTUALIZAT - Cerere studenți - reexaminare - descarcă

DOCUMENT ACTUALIZAT - Cerere studenți - diferență - descarcă

DOCUMENT ACTUALIZAT - Normele Facultății de Științe pentru colocvii/examene/restanțe/reexaminări/diferențe - descarcă

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI STUDENȚII

     Studenții care doresc adeverință de student pot solicita acest lucru online, pe adresele de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., menționând scopul și modul în care vor să o primească - scanat (prin email) sau fizic (printat) - adeverința pe suport fizic poate fi solicitată doar pentru motive bine întemeiate si se va putea ridica in fiecare zi intre orele 11 - 13. 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I

     Având in vedere noile restricții impuse de epidemia de COVID-19 depunerea diplomelor, a foilor matricole și a fotografiilor pentru anul I se amână pâna la noi dispoziții.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII II ȘI III

     Fișa de înscriere și actul adițional se primesc prin mijloace electronice (email sau TEAMS) de la îndrumătorul de an. Fișa de înscriere se poate descărca și de aici.

     Aceste documente se vor completa, semna, scana și se vor trimite prin email îndrumătorului de an până la data de 21 Octombrie 2020.

     Carnetele și legitimațiile se vizează doar la solicitarea studenților pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

     Fiind perioadă de pandemie se vor viza doar dacă sunt urgențe! 

 

Deschiderea noului an universitar va avea loc in data de 05 Octombrie 2020, ora 11:00, pe platforma Microsoft TEAMS.

ÎNDRUMARUL STUDENTULUI

Pentru un debut mai ușor în viața de student, răsfoiește următorul GHID.

 

Cerere studenți - reînmatriculare, an suplimentar, etc - descarcă

Normele Facultății de Științe pentru colocvii/examene/restanțe/reexaminări/diferențe - descarcă

Normele Facultății de Științe pentru examenele de finalizare studii - descarcă


PLANIFICARE RESTANȚE / REEXAMINĂRI TOAMNĂ - vă rugăm să consultați periodic planificarea, pot apare modificări:

     - Departamentul BEPM - descarcă

     - Departamentul MI - descarcă

Sesiunea de restanțe / reexaminări pentru anii I și II de licență și anul I de master se desfășoară astfel:

     - RESTANȚE 31.08.2020 - 06.09.2020

     - REEXAMINĂRI 07.09.2020 - 13.09.2020

Sesiunea extraordinară ani terminali: 1, 2, 3 Septembrie.

Vă rugăm să citiți NORMELE DE APLICARE A GHIDULUI PENTRU REEXAMINĂRI - descarcă 

 

Planificarea reexaminarilor pentru sesiunea de vară 2019-2020

     15 - 17 Iunie 2020

     18 - 21 Iunie 2020

 

Planificarea examenelor pentru sesiunea de vară 2019-2020

Departament BEPM

Departament Matematică - Informatică

 

Formulare 2019-2020:
      - cerere reexaminare - descarcă
      - cerere restanță - descarcă
      - cerere diferență - descarcă
      - cerere tema licenta/disertatie - descarcă
      - cerere inscriere examen final - descarcă

 

 

Programul Euro 200 - an universitar 2019/2020

 


IMPORTANT
Studenții din Republica Moldova, sunt rugați să trimită pe adresa de email "Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea." scanare de pe extrasul de cont. In caz contrar, nu vor primi bursa! 


Șefii de grupă sunt rugați să trimită planificările examenelor când sunt completate, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Studiu național asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior
Chestionarul Național Studențesc (CNC)

 


Sefii de grupa sunt rugati sa isi ridice de la secretariat planificarea examenelor

 


Planificarea examenelor pentru sesiunea de iarnă 2019-2020

Departament BEPM

     Biologie

     Biologie Medicală

     VRBPM

Departament Matematică - Informatică

     Informatică

     Informatică FR

     Matematică

     IA

 

Studentii care au echivalari sunt rugati sa se prezinte la Camera 202 pentru a isi ridica Actul aditional conform echivalarilor.

Studentii reinmatriculati in anul universitar 2019 - 2020 sunt rugati sa se prezinte la Camera 202 pentru a isi ridica Contractul si Actul aditional.

 

REPARTIZAREA STUDENTILOR PE GRUPE

Studii licenta

     Anul I - Biologie

     Anul I - Informatica

     Anul I - Informatica IFR

     Anul I - Matematica

 

Studii master

     Anul I - Biologie Medicala

     Anul I - VRBPM

     Anul I - IAST

 

CAZARE 2019

     Pentru orice problema sau informatii suplimentare legate de cazare va rugam sa sunati la numarul de telefon 0234 / 542411, interior 285

 

TEST ADMITERE MASTER BIOLOGIE SI VRBPM - 12.09.2019, ora 09:00, Corp A, etaj II

IMPORTANT

Licentele la BIOLOGIE, INFORMATICA si MATEMATICA se sustin pe data de 10.09.2019, incepand cu ora 09:00, dupa cum urmeaza: 

     - Biologie si VRBPM - Sala A II 16

     - Informatica (IF si IFR) - sala D 215

     - Matematica - sala D 215

 

 

SESIUNE TOAMNA 2019 - Va rugam sa consultati periodic programarea, pot sa apara modificari!

PLANIFICARE RESTANTE

PLANIFICARE REEXAMINARI - UPDATE 03 Septembrie 2019

            - BIOLOGIE - Reexaminarile Limba Engleza 1, 2, 3 / Franceza 2, 3 - s-au mutat de pe 09.09.2019, ora 10:00 (Sala D217), pe 11.09.2019, ora 08:00 (Sala C12)

            - INFORMATICA IFR - Reexaminare Analiza Matematica - s-a mutat de pe 15.09.2019, ora 10:00, pe 12.09.2019, ora 14:00

 

SESIUNE EXTRAORDINARA PENTRU ANUL TERMINAL - 4, 5 si 6 SEPTEMBRIE 2019

 

IMPORTANT

In perioada 26 august-06 septembrie adeverintele pentru absolventii 2019 se vor ridica de la camera D219, in intervalul orar 10-11 si 13-15.

Cererile de an suplimentar, reinmatriculare, retragere se vor depune incepând cu data de 09 septembrie,  in intervalul orar 10-12, la cam D204 (secretariat).

Cererile de reinmatriculare vor fi insotite de :

   - copie buletin,

   - certificat de nastere copie legalizata,

   - adeverinta medicala,

   - 2 fotografii color 3/4

   - chitanta aferenta taxei de reinmatriculare.

Restantele din an curent, din saptamana 02.09.2019-08.09.2019, nu se platesc.

Reexaminarile din an curent, din saptamana 09.09.2019-15.09.2019, se platesc (50 lei).

Tot ce este reexaminare din an anterior se plateste in ambele saptamani (75 lei).

Studentul se va prezenta la examene cu cererea si chitanta respectiva.

 

 

 

OPORTUNITATI DEZVOLTARE - LOGISCOOL

Logiscool este o scoala internationala de programare, pentru copii si adolescenti intre 7-18 ani, cu peste 60 de locatii in lume, cele mai multe in EUROPA, iar de anul acesta si SUA.

In Romania sunt deja deschise 14 scoli Logiscool în orașe precum București, Cluj Napoca, Ploiești, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Alba Iulia și Timișoara, unde peste 2000 de elevi s-au inscris la cursuri sau tabere de vara. 

Logiscool: Școala de Programare și Robotică pentru Copii și Adolescenți

Din septembrie 2019, se vor deschide scoli Logiscool in mai multe orase din tara, inclusiv in Bacau. Studentii interesati sa faca parte din echipa Logiscool Bacau ca traineri, urmand sa predea copiilor cursuri de initiere in IT si programare, pot trimite cat de repede un CV pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau ne pot contacta la nr 0740083468.

Mai multe detalii cu privire la job-ul de trainer Logiscool :https://www.logiscool.com/ro/career

 

 

CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE STUDII 

PLANIFICARE REEXAMINARI ANUL III 2019 - studentii au obligatia sa verifice zilnic planificarea reexaminarilor deoarece pot interveni modificari

PLANIFICAREA RESTANTELOR AN TERMINAL - studentii au obligatia sa verifice zilnic planificarea restantelor deoarece pot interveni modificari

PLANIFICARE EXAMENE SESIUNEA DE VARA. Studentii au obligatia sa verifice zilnic planificarea examenelor deoarece sunt modificari.

TABERE STUDENTEŞTI  -  Metodologie de acordareCerere

                                              Lista tabere 2019 , Lista tabere 2019 - rezervă 

                                              Proces verbal tab 2019Proces verbal tab 2019 - rez ,

                                              Tabere 2019 - adrese si numar locuri

                                                                 

Lista finala studenti bursieri  (sem. II)                     Lista finala burse sociale (sem. II)

STUDENȚII ÎNSCRISI LA MASTER IN ANUL II SUNT RUGAȚI SĂ ISI COMPLETEZE DOSARUL PERSONAL CU DIPLOMA DE LICENȚĂ SI SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ IN ORIGINAL ȘI  COPIE.  TERMEN-13.03.2019.

Important!

Concursul pentru acordarea burselor are loc doar intre studentii care depun cerere pana pe data de 13 martie 2019.

CERERILE DE BURSĂ INSOȚITE DE  EXTRASUL DE CONT ȘI COPIE DE BULETIN SE DEPUN ÎN PERIOADA:

 • 18.02.2019-13.03.2019 ora 14 – pentru bursa de performanță și merit

DOSARUL PENTRU BURSĂ SOCIALĂ SE DEPUNE  ÎN PERIOADA:

 • 18.02.2019-13.03.2019 ora 14 – pentru bursa socială

STUDENȚII CARE NU DEPUN CERERILE ÎN PERIOADA RESPECTIVĂ, VOR PIERDE BURSA.

 Acte necesare pentru burse sociale

 

In atentia studentilor din Republica Moldova

Cine a venit la studii doar pe baza pașaportului biometric Moldovenesc și nu are permis de ședere va fi expulzat din țară.

Va rugam sa prezentati la secretariat documentele justificative.

PLANIFICARE EXAMENE SESIUNEA DE IARNA

Studentii care au echivalari sa se prezinte la camera D204 pentru a completa actele aditionale.

Lista studentilor cu burse sociale sem I 2018-2019

STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ SAU MERIT, VOR DEPUNE LA SECRETARIAT, CEREREA INSOȚITĂ DE  EXTRASUL DE CONT ȘI COPIE DE BULETIN, ÎN PERIOADA:

 • 15-31 octombrie 2018 ora 12 – pentru bursa de performanță și merit

STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ SOCIALĂ, VOR DEPUNE LA SECRETARIAT, CERERILE, ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE, INCLUSIV EXTRAS DE CONT PÂNĂ PE DATA DE:

 • 15-31 octombrie 2018 ora 12 – pentru bursa socială

STUDENȚII CARE NU DEPUN CEREREA ÎN PERIOADA RESPECTIVĂ, VOR PIERDE BURSA.   Acte burse sociale

 
Sesiune extraordinara in zilele de 19.09 - 20.09.2018 pentru toti anii de studiu. Se va lua legatura direct cu cadrele didactice. Nu se face planificare.
Planificare restante toamna                      Planificare reexaminari toamna
Perioada de inscriere la examenele de finalizare studii pentru sesiunea de toamna este 08.08-14.08.2018.
Sesiune extraordinara pt anul terminal: 10, 11, 12 septembrie.
 
Calendar finalizare studii: licenta 14 septembrie
                                         disertatie 13 septembrie

Planificare examene

     Sesiune extraordinara pentru anul terminal:

        - Licenta si Master                     -  25 iunie -28 iunie 2018

        - Master Matematica Didactica   - 25 iunie -2 iulie 2018

Reexaminari an terminal partea I  Reexaminari an terminal partea II

Planificare examene sesiunea de vara

Planificare restante semestrul I

Planificare diferente EPM

Tabel cu studentii care au depus cerere pentru tabere de vara

                                     Tabel cu studentii repartizati in tabere

LISTA PROVIZORIE CU STUDENŢII CARE BENEFICIAZA DE BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘI MERIT PE SEMESTRUL II, ANUL UNIV.2017-2018

LISTA PROVIZORIE CU STUDENŢII CARE BENEFICIAZA DE BURSE SOCIALE PE SEMESTRUL II, ANUL UNIV.2017-2018

STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ SAU MERIT, VOR DEPUNE LA SECRETARIAT, CEREREA INSOȚITĂ DE EXTRASUL DE CONT ȘI COPIE DE BULETIN, PÂNĂ PE DATA DE 15.03.2018 ora 14 – pentru bursa de performanță și merit

STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ SOCIALĂ, VOR DEPUNE LA SECRETARIAT, DOSARUL PÂNĂ PE DATA DE 15.03.2018 ora 14 – pentru bursa socială

STUDENȚII CARE NU DEPUN CEREREA ÎN PERIOADA RESPECTIVĂ, VOR PIERDE BURSA.

Precizări privind acordarea burselor        Acte necesare burse sociale

 

Burse Facultatea de Stiinte anul universitar 2017-2018

Studenti bursieri Biologie si EPM

Studenti bursieri IA, IAST si VRBPM

Studenti bursieri Matematica si Informatica

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ANII TERMINALI

In perioada 11 - 13 septembrie 2017, este sesiune extraordinară pentru anul III (studii univ. de licență) și anul II (studii univ. de master). Se va lua legatura direct cu cadrele didactice.

Planificarea restantelor sesiunea toamna 2016-2017 in format Excel

Planificarea reexaminarilor sesiunea toamna 2016-2017 in format Excel


Luni si marti,  26 si 27 iunie 2017 va avea loc sesiunea extraordinara doar pentru studentii din an terminal. Nu se va face planificare, se va lua legatura direct cu cadrele didactice.

Planificari reexaminari an terminal, ultima sesiune, anul universitar 2016-2017 actualizat 19.06.2017

Planificare reexaminari an terminal, anul universitar 2016-2017

Proces verbal repartizare locuri tabere studențești, anul universitar 2016-2017

Lista studentilor care au depus cereri pentru tabere, anul universitar 2016-2017

Planificare examene sesiunea de vara, anul universitar 2016-2017 - NOU

Planificare restante semestrul I an terminal, anul universitar 2016-2017 - NOU


OMTS Tabere studentesti 2017

Metodologie tabere studentesti 2017

Regulament tabere

Fisa inscriere tabere

Tabel studenti cu burse sociale, semestrul II, Anul universitar 2016-2017

TABEL BURSIERI SEMESTRUL II, Anul universitar 2016-2017  -Contestatii luni 10.04.2017 pana la ora 14:00

STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ SAU MERIT, VOR DEPUNE LA SECRETARIAT, CEREREA INSOȚITĂ DE EXTRASUL DE CONT ȘI COPIE DE BULETIN, PÂNĂ PE DATA DE 07.04.2017.(CONFORM ULTIMELOR MODIFICARI).
STUDENȚII CARE NU DEPUN CEREREA ÎN PERIOADA RESPECTIVĂ, VOR PIERDE BURSA.

Anunt programul Euro200

Informatii programul Euro200

Hotarare de guvern programul Euro200

Documente necesare pentru burse de ajutor social

ANUNT DEPUNERE CERERI BURSE SEM. II anul univ 2016-2017

Tabel nominal studenti inmatriculati in an superior

Planificare examene sesiunea de iarna, anul universitar 2016-2017 actualizat 20.01.2017

Studentii trebuie sa consulte zilnic planificarea deoarece s-ar putea sa mai fie modificari

Structura anului universitar 2016-2017 - Departament MISE

Structura anului universitar 2016-2017 - Departament BEPM


BURSE PE SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2016-2017

Planificare reexaminari master VRBPM

Anunt important restante pentru studentii din an terminal

Planificari restante toamna, anul universitar 2015-2016

Planificari reexaminari toamna, anul universitar 2015-2016


Planificari restante - actualizat 13.06.2016

Planificari reexaminari - actualizat 13.06.2016

Planificare reexaminari an terminal

Proces verbal repartizare tabere: studentul aflat pe lista de rezerva va urca in lista de tabere, numai daca un titular se va retrage

Lista studentilor care au depus cereri pentru tabere

Planificare restante anul III actualizat

Planificarea examenelor din sesiunea de vara anul universitar 2015-2016

Structura anului universitar 2015-2016, pentru programele de studii din cadrul Departamentului de Matematica, Informatica si Stiintele Educatiei

Structura anului universitar 2015-2016, pentru programele de studii din cadrul Departamentului de Biologie, Ecologie si Protectia Mediului

Anunț tabere 2016

Metodologie tabere 2016

Regulament tabere 2016

Anunț atenția studenților restanțieri

Planificare examene sesiunea de iarna anul universitar 2015-2016 aici

PROPUNERI EXMATRICULARI aici - Studentii vizati sunt rugati sa isi clarifice de urgenta situatia

Studentii care au beneficiat de echivalari sunt chemati la secretariat sa isi ridice fisele!

Structura anului universitar 2015-2016 Facultatea de Stiinte