Finalizare studii - update!

Finalizare studii. Licență și disertație

Index articole

2023: 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN DE STUDIU PROMOȚIA 2023 (licență și master) 

     Studentii din ultimul an de studiu LICENȚĂ si MASTER vor de pune la secretariat fisa F 59.07/Ed.1, semnata de catre indrumatorul de lucrare, pana la data de 17.11.2022.
                - fisa F 59.07/Ed.1 - descarca

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA 2023 - PROBA 1

          - Programul de studii MATEMATICA -  descarca
          - Programul de studii INFORMATICA IF, INFORMATICA IFRdescarca
          - Programul de studii BIOLOGIE - descarca

 

TEME

BIOLOGIE, ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - Lista temelor de licență și disertație
    • Biologie
    • Biologie medicală
    • VRBPM
 
MATEMATICĂ - INFORMATICĂ - Lista temelor de licență și disertație