REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE, DUPA CONFIRMAREA LOCULUI (postate pe 11.08.2022, ora 16:00)

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

 REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE (postate pe 01.08.2022, ora 12:00)

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

important Confirmarea locului pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Ştiinţe - 01.08.2022 - 10.08.2022

     Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă/cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere în perioada 01.08.2022 începând cu ora 12 - 10.08.2022 până la ora 16 (în restul zilelor în intervalul orar 9.00-15.00, iar pe data de 06.08.2022 de la ora 9 la ora 12.00) în campusul universității (corp D, etaj 2, cam D204) prin următoarele etape:

1. predarea la secretariat a documentelor enumerate mai jos:

      • Pentru candidații admiși la studiile de licență adeverința / diploma de Bacalaureat și foaia matricolă în original și copie, 3 fotografii color de dimensiune 3/4, adeverința medicală în original, copie la buletinul girantului, dosar plic și 50 lei pentru taxa de înmatriculare;

      • Pentru candidații admiși la studiile de masterat diploma de Bacalaureat și foaia matricolă în original și copie, adeverința de licență / diploma de licență și anexa la diplomă în original și copie, 3 fotografii color de dimensiune 3/4, adeverința medicală în original copie la buletinul girantului, dosar plic și 50 lei pentru taxa de înmatriculare.

      • Pentru candidații adimiși la a doua facultate, cele de mai sus și în plus adeverința cu regimul financiar de la prima facultate și foaie matricolă dacă se dorește echivalare de studii.

2. completarea fișelor de confirmare a locului și a contractelor de studii/act adițional, documente pe care le primiți de la secretariat (D204).

Neconfirmarea locului în termenul menționat duce la pierderea locului obținut prin concurs.

Candidații declarați admiși la programele de studii de licență și master învățământ cu frevență, vor fi însoțiți de girant în vederea semnării contractului de studii. Excepție fac cei admiși la programul de studii Informatică IFR (frecvență redusă).

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D204).


Candidații care se află pe liste de așteptare vor fi contactaţi în perioada confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi, deoarece pot ocupa locurile eliberate de candidații care nu vor confirma locurile.

 

CONTESTAȚII - Contestațiile pentru concursul de admitere la Facultatea de Științe se depun in format fizic sâmbătă 30.07.2022 de la ora 8, 00 până la ora 12 la etajul 2, corp D, cam D 204

REZULTATE ADMITERE - LISTE PROVIZORII  (postate pe 29.07.2022, ora 15:00) 

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

Probă de concurs - studii de licență: până la data de 28.07.2022, ora16:30, candidații înscriși vor completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care se va nota cu Admis/Respins. Pentru completarea eseului motivațional candidații trebuie să se prezinte personal la sediul Facultății de Științe, Bacău, Calea Mărășești nr. 157. Prin necompletarea eseului motivațional candidatul este declarat RESPINS!

 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

licenta stiinte small

CALENDARUL ADMITERII – PRIMA SESIUNE 2022 

Studii universitare de LICENŢĂ

 • perioada de înscriere: 4-28 iulie 2022; platforma de admitere se deschide pe 4 iulie 2022 la ora 10 si se închide pe 28 iulie 2022 la ora 16;
 • afișarea rezultatelor: 29 iulie 2022 ora 16;
 • contestații: 30 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 1 august 2022 ora 12;
 • confirmarea locului 1 august 2022 ora 12– 10 august 2022 ora 16;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 11 august 2022 ora 16.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe bază de concurs.

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:

 • Matematică – Informatică;
 • Biologie.

Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe de studii.

Taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.

Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opțiuni menționate în fișa de înscriere.

Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani.

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) și IFR (numai pentru Informatică).

Proba de concurs costă în completarea la sediul Facultății de Științe a unui eseu motivațional, probă eliminatorie, notat cu Admis/Respins.

Numărul dosarului de concurs este elementul de identificare a candidatului pe parcursul concursului de admitere.

Ierarhizarea candidaților admiși se realizează pe baza Mediei la examenul de Bacalaureat sau echivalent. La medii egale, departajarea se realizează după următoarele criterii, în ordine:

 1. Nota la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat;
 2. Nota la a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat, diferită de limba maternă;
 3. Media finală a anilor de liceu.

Candidații care nu au posibilitatea înscrierii online se pot prezenta la sediul Facultății de Științe în perioada 4-28 iulie 2022 astfel:

 • luni-vineri - intervalul orar 9-15,
 • sâmbătă - intervalul orar 9-12.

 

Urmăriţi permanent:
     admitere.ub.ro
     www.ub.ro/academic/admitere
     https://admitere.ub.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-universitatea-bacau/