Admitere master

 

Sesiunea de toamna - 2019

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste dupa confirmari 

(publicat 17.09.2019, ora 16:00)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

  

 

IMPORTANT - CONFIRMARE LOCURI SESIUNE SEPTEMBRIE 2019

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste definitive 
(publicat 13.09.2019, ora 16:00)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste provizorii 
(publicat 12.09.2019, ora 16:55)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

TEST ADMITERE MASTER BIOLOGIE SI VRBPM - 12.09.2019, ora 09:00, Corp A, etaj II

TEST ADMITERE MASTER IAST - 12.09.2019, ora 14:00, Corp D, Sala D 225

 

 

Sesiunea de vara - 2019

REZULTATE ADMITERE - LISTE DUPA CONFIRMARI

     Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

 
IMPORTANT - In ziua de 03.Aug.2019 confirmarea locului se face intre 08:00 - 12:00
REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

ANUNT privind confirmarea locului

     In perioada de confirmare a locului (01 - 03 si 05 - 07 August 2019) studentii admisi isi vor completa dosarul cu urmatoarele:

          - actele de studii in original

          - 50 lei - taxa inmatriculare

     PENTRU STUDENTII LA A DOUA FACULTATE

          - adeverinta cu regimul financiar si situatia daca a luat sau nu bursa la prima facultate

          - situatia scolara / foaia matricola / supliment in copie legalizata sau "CONFORM CU ORIGINALUL", in vederea echivalarii studiilor

     PREZENTA GIRANTULUI este OBLIGATORIE pentru semnarea contractului de studii, exceptie fac studentii de la INFORMATICA IFR

 

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2019 - liste provizorii

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

 

IMPORTANT - In perioada inscrierilor, Sambata programul este intre orele 08:00 - 12:00

Tematici admitere la master

          Biologie

               Biologie Medicala

               Valorificarea resurselor biologice si protectia mediului

          Matematica - Informatica

               Matematica didactica

               Informatica aplicata in stiinte si tehnologie

Afis master 2019 web

Program master 2019 small

CONDIȚII DE ADMITERE


Admiterea se face pe bază de concurs (test de cunoștințe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:
     • Media examenului de licență – 40%;
     • Nota la testul de cunoștințe de specialitate – 60%.
Notă: Participarea la testul de cunoștințe de specialitate este OBLIGATORIE.


CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

1. Nota obținută la testul de cunoștințe de specialitate.
2. Media anilor de studii de licență.

CUANTUMUL TAXELOR

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.
Taxa de înmatriculare – 50 lei.
Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):
     • Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului – 2600 lei.
     • Biologie medicală – 4000 lei.
     • Matematica didactica – 5000 lei
     • Informativa aplicata în stiinte și tehnologie – 2600 lei
Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 

 

 

 

 

Admitere 2018:

Examenele de admitere la master au loc dupa cum urmeaza:

-VRBPM-ora 8,00

-BM-ora 11,00

-IA-ora 14,00

Tematica test admitere master Biologie Medicala  Tematica test admitere master VRBPM

Tematica test admitere master Informatica Aplicata  Tematica test admitere master Matematica Didactica

Calendarul desfasurarii testelor de admitere master

 Departamentul BIOLOGIE:

ADMITERE 2018

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Domeniul

Program de studii

BIOLOGIE

Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Biologie medicală

 

 

CALENDARUL ADMITERII

           

Sesiunea IULIE 2018

Înscriere

09-26 iulie

Test de cunoștințe de specialitate

     27 iulie

Afișarea rezultatelor

     27 iulie (după test)

Contestații

30; 31 iulie (până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

01-07 august

(interval orar 08-16, excepție 07 august – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     07 august (după ora 14)

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Înscriere

03-19 septembrie

Test de cunoștințe de specialitate

     20 septembrie

Afișarea rezultatelor

     20 septembrie (după test)

Contestații

21 și 24 septembrie (până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

25-26 septembrie

(interval orar 08-16, excepție 26 septembrie – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     26 septembrie (după ora 14)

 

CONDIŢII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs (test de cunoștințe de specialitate).

Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:

  • Media examenului de licență – 40%;
  • Nota la testul de cunoștințe de specialitate – 60%.

Notă: Participarea la testul de cunoștințe de specialitate este OBLIGATORIE.

 

 CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

  1. Nota obținută la testul de cunoștințe de specialitate.
  2. Media anilor de studii.

CUANTUMUL TAXELOR

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.

Taxa de înmatriculare – 50 lei.

Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):

  • Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului – 2600 lei.
  • Biologie medicală – 4000 lei.

Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 

 

Admitere 2017:

Admitere la programele de master ale Facultatii de Științe

(1)  La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a)     diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2016 şi 2017 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

c)    cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

d)    certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

e)     adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”

f)      cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile subvenţionate) vor depune o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de master, în România, finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2017;

g)    4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;

h)    chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

i)       un dosar plic.

(2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate). 

Media generală de admitere (calculată cu douǎ zecimale) se obtine astfel: 

Media examenului de licenţă - 40 %; 
Nota la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie.

Calendar test admitere master 2017

Tematică și bibliografie test admitere master - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibilografie test admitere master IAST - Informatica aplicată în științe și tehnologie

Tematică și bibliografie master Matematică Didactică

Tematică și bibliografie test admitere master SIE - Strategii inovative în educație

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

1.      Nota obţinută la test;
2.      Media din timpul anilor de studii.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 130 lei
TAXA DE STUDII PENTRU ANUL I : 2500 lei – în 4 rate
La programul de studii BIOLOGIE MEDICALĂ taxa de studii este de 3300 lei / an.

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul de admitere 2017 al Facultatii de Stiinte, precum si Anexele Regulamentului