Admitere conversie profesională

Admitere Conversie Profesionala

ADMITERE 2022

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE (în activitate)

 PRELUNGIRE PERIOADĂ DE INSCRIERE

  

Înscrierea pentru cursurile de conversie profesională de 4 semestre s-a prelungit până pe data de 03.10.2022 ora 14.

Programele de conversie profesională de 4 semestre  sunt programe prin care se obțin competențe de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.

La adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., se vor trimite următoarele documente în format PDF:

          - cererea de înscriere - descarca;

          - diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original (Pentru absolvenţii din promoţiile 2021 şi 2022 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii);

          - diploma de Bacalaureat si foaia matricolă

          - cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

          - certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

          - 2 fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm);

          - adeverința, vizată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să rezulte statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, precum și unitatea școlară unde activează;

          - taxa de înscriere (100 lei) poate fi plătită în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, C.I.F (CUI) 4278094, sau la casieria universității. Aceasta se va achita la confirmarea locului, nu la inscriere.