Admitere licență

Index articole

ADMITERE 2022

SESIUNEA SEPTEMBRIE

Candidatii declarati admisi in sesiunile vară/toamnă care doresc sa beneficieze de echivalări, sunt rugati să depună cerere si situatie scolara pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana pe data de 30.09.2022. Exceptie fac cei care au adus la admitere.
REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE, DUPA CONFIRMAREA LOCULUI (postate pe 23.09.2022, ora 12:00)

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA


important Confirmarea locului pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Ştiinţe - 19.09.2022 - 22.09.2022 - descarca detalii
 REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE (postate pe 19.09.2022, ora 12:00)

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

important  Contestațiile la examenul de admitere pentru Facultatea de Științe în sesiunea de toamnă se depun online pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. in perioada 17.09.2022 ora 12-18.09.2022 ora 10.
REZULTATE ADMITERE - LISTE PROVIZORII (postate pe 17.09.2022, ora 12:00)

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

CALENDARUL ADMITERII – A DOUA SESIUNE 2022 

UBc Stiinte Admitere Licenta sept 2022 small

Studii universitare de LICENŢĂ

 • perioada de înscriere: 5-16 septembrie 2022; platforma de admitere se deschide pe 5 septembrie 2022 la ora 10 si se închide pe 16 septembrie 2022 la ora 16;
 • afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2022 ora 12;
 • contestații: 17 septembrie 2022, de la ora 12;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 19 septembrie 2022 ora 12;
 • confirmarea locului 19 septembrie 2022 ora 12 – 22 septembrie 2022 ora 16;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2022.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe bază de concurs.

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:

 • Matematică – Informatică;
 • Biologie.

Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe de studii.

Taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.

Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opțiuni menționate în fișa de înscriere.

Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani.

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) și IFR (numai pentru Informatică).

Proba de concurs costă în completarea la sediul Facultății de Științe a unui eseu motivațional, probă eliminatorie, notat cu Admis/Respins.

Numărul dosarului de concurs este elementul de identificare a candidatului pe parcursul concursului de admitere.

Ierarhizarea candidaților admiși se realizează pe baza Mediei la examenul de Bacalaureat sau echivalent. La medii egale, departajarea se realizează după următoarele criterii, în ordine:

 1. Nota la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat;
 2. Nota la a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat, diferită de limba maternă;
 3. Media finală a anilor de liceu.

 

Candidații care nu au posibilitatea înscrierii online se pot prezenta la sediul Facultății de Științe în perioada 5-16 septembrie 2022 astfel:

 • luni-vineri - intervalul orar 9-15,
 • sâmbătă - intervalul orar 9-12.

 

Urmăriţi permanent:
     admitere.ub.ro
     www.ub.ro/academic/admitere
     https://admitere.ub.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-universitatea-bacau/

 


 SESIUNEA IULIE

REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE, DUPA CONFIRMAREA LOCULUI (postate pe 11.08.2022, ora 16:00)

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

 REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE (postate pe 01.08.2022, ora 12:00)

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

important Confirmarea locului pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Ştiinţe - 01.08.2022 - 10.08.2022

     Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă/cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere în perioada 01.08.2022 începând cu ora 12 - 10.08.2022 până la ora 16 (în restul zilelor în intervalul orar 9.00-15.00, iar pe data de 06.08.2022 de la ora 9 la ora 12.00) în campusul universității (corp D, etaj 2, cam D204) prin următoarele etape:

1. predarea la secretariat a documentelor enumerate mai jos:

      • Pentru candidații admiși la studiile de licență adeverința / diploma de Bacalaureat și foaia matricolă în original și copie, 3 fotografii color de dimensiune 3/4, adeverința medicală în original, copie la buletinul girantului, dosar plic și 50 lei pentru taxa de înmatriculare;

      • Pentru candidații admiși la studiile de masterat diploma de Bacalaureat și foaia matricolă în original și copie, adeverința de licență / diploma de licență și anexa la diplomă în original și copie, 3 fotografii color de dimensiune 3/4, adeverința medicală în original copie la buletinul girantului, dosar plic și 50 lei pentru taxa de înmatriculare.

      • Pentru candidații adimiși la a doua facultate, cele de mai sus și în plus adeverința cu regimul financiar de la prima facultate și foaie matricolă dacă se dorește echivalare de studii.

2. completarea fișelor de confirmare a locului și a contractelor de studii/act adițional, documente pe care le primiți de la secretariat (D204).

Neconfirmarea locului în termenul menționat duce la pierderea locului obținut prin concurs.

Candidații declarați admiși la programele de studii de licență și master învățământ cu frevență, vor fi însoțiți de girant în vederea semnării contractului de studii. Excepție fac cei admiși la programul de studii Informatică IFR (frecvență redusă).

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D204).


Candidații care se află pe liste de așteptare vor fi contactaţi în perioada confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi, deoarece pot ocupa locurile eliberate de candidații care nu vor confirma locurile.

 

CONTESTAȚII - Contestațiile pentru concursul de admitere la Facultatea de Științe se depun in format fizic sâmbătă 30.07.2022 de la ora 8, 00 până la ora 12 la etajul 2, corp D, cam D 204

REZULTATE ADMITERE - LISTE PROVIZORII  (postate pe 29.07.2022, ora 15:00) 

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

Probă de concurs - studii de licență: până la data de 28.07.2022, ora16:30, candidații înscriși vor completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care se va nota cu Admis/Respins. Pentru completarea eseului motivațional candidații trebuie să se prezinte personal la sediul Facultății de Științe, Bacău, Calea Mărășești nr. 157. Prin necompletarea eseului motivațional candidatul este declarat RESPINS!

 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

licenta stiinte small

CALENDARUL ADMITERII – PRIMA SESIUNE 2022 

Studii universitare de LICENŢĂ

 • perioada de înscriere: 4-28 iulie 2022; platforma de admitere se deschide pe 4 iulie 2022 la ora 10 si se închide pe 28 iulie 2022 la ora 16;
 • afișarea rezultatelor: 29 iulie 2022 ora 16;
 • contestații: 30 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 1 august 2022 ora 12;
 • confirmarea locului 1 august 2022 ora 12– 10 august 2022 ora 16;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 11 august 2022 ora 16.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe bază de concurs.

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:

 • Matematică – Informatică;
 • Biologie.

Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe de studii.

Taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.

Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opțiuni menționate în fișa de înscriere.

Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani.

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) și IFR (numai pentru Informatică).

Proba de concurs costă în completarea la sediul Facultății de Științe a unui eseu motivațional, probă eliminatorie, notat cu Admis/Respins.

Numărul dosarului de concurs este elementul de identificare a candidatului pe parcursul concursului de admitere.

Ierarhizarea candidaților admiși se realizează pe baza Mediei la examenul de Bacalaureat sau echivalent. La medii egale, departajarea se realizează după următoarele criterii, în ordine:

 1. Nota la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat;
 2. Nota la a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat, diferită de limba maternă;
 3. Media finală a anilor de liceu.

Candidații care nu au posibilitatea înscrierii online se pot prezenta la sediul Facultății de Științe în perioada 4-28 iulie 2022 astfel:

 • luni-vineri - intervalul orar 9-15,
 • sâmbătă - intervalul orar 9-12.

 

Urmăriţi permanent:
     admitere.ub.ro
     www.ub.ro/academic/admitere
     https://admitere.ub.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-universitatea-bacau/

 


ADMITERE 2021

SESIUNEA SEPTEMBRIE

REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE, DUPA CONFIRMAREA LOCULUI

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

          - MATEMATICA

 

important Confirmarea locului pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Ştiinţe

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă/cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere în perioada 20.09.2021, ora 16 - 24.09.2021, ora 16, on-line sau în campusul universității (corp D, etaj 2, cam D202 - holul mare). Neconfirmarea locului în termenul menționat duce la pierderea locului obținut prin concurs.

Calendar

 • Confirmări locuri: 20.09.2021, ora 16 - 24.09.2021, ora 16
  • La sediul Facultăţii de Ştiinţe: 21.09.2021  -  24.09.2021, luni-vineri în intervalul orar 9-15;
  • Online: pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 20.09.2021, începând cu ora 16 -> 24.09.2021 până la ora 16.
 • Afişarea rezultatelor după confirmări: 25.09.2021.

Documentele necesare confirmării locului sunt următoarele:

 • Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă:
  • Licență (Biologie, Matematică) descarcă aici
 • Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă:
  • Licență (Biologie, Informatică IF, Matematică) descarcă aici
  • Master (Biologie medicală) descarcă aici
  • Master (Informatică aplicată în științe și tehnologie) descarcă aici
  • Master (Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului) descarcă aici 
 • Pentru candidații admiși din Republica Moldova:
  • Master (IAST - Republica Moldova) descarcă aici

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, CIF/CUI 4278094, sau la sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D202 - holul mare).

Documentele necesare pentru confirmarea locului însoțite de copia după cartea de identitate a girantului (atât pentru candidații admiși pe locurile fără taxă cât și pentru candidații admiși cu taxă) și dovada plății taxei de înmatriculare se trimit on-line pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se pot depune la sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D202 - holul mare) conform calendarului de mai sus.

IMPORTANT

     - Candidații admiși la studii universitare cu frecvență, și care confirmă la sediul Facultății, trebuie sa fie insoțiți de girant!
     - Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie trebuie să completeze documentele cu numele din certificatul de naștere.

Candidații care se află pe liste de așteptare vor fi contactaţi în perioada confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi, deoarece pot ocupa locurile eliberate de candidații care nu au confirmat locurile.

Candidații care se află pe liste de admişi pe locuri cu taxă vor fi contactaţi în perioada confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi pe locuri bugetate, deoarece pot ocupa locurile eliberate de candidații care nu au confirmat locurile.

Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să aducă actele în original (diploma de bacalaureat/licenţă, foaia matricolă/supliment şi contractul de studii) la confirmarea locului sau până cel târziu la 30.09.2021.

REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

          - MATEMATICA

CONTESTAȚII

Contestațiile pot fi depuse în data de 20 Septembrie 2021, în intervalul orar 09 - 13, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (email-ul trebuie să cuprindă numele, prenumele candidatului, ID -ul dosarului de concurs, motivul contestației și copia cărții de identitate).

REZULTATE ADMITERE - LISTE PROVIZORII

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

          - MATEMATICA


Mai există locuri libere la BUGET la toate programele de studii de LICENTA! Vino alături de noi! 

WhatsApp Image 2021 08 31 at 13.50.57


SESIUNEA IULIE

În atenția candidaților care au confirmat la studii universitare de licența/master în sesiunea de admitere iulie 2021!
 

          Înscrierea/admiterea la programele de formare psihopedagogicǎ Nivel I/Nivel II universitar, corespunzatoare studiilor universitare de licența/master, in vederea formarii unei posibile cariere didactice, se va desfașura în perioada 13.08.2021-21.08.2021, ora 12.
         Pentru informatii suplimentare, accesati site-ul Departamentului Pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul universitatii

REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE, DUPĂ CONFIRMĂRI

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 
important Confirmarea locului pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Ştiinţe

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă/cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere în perioada 03.08.2021-12.08.2021, on-line sau în campusul universității (corp D, etaj 2, cam D202 - holul mare). Neconfirmarea locului în termenul menționat duce la pierderea locului obținut prin concurs.

Calendar

 • Confirmări locuri: 03.08.2021-12.08.2021
  • La sediul Facultăţii de Ştiinţe: 03.08.2021 începând cu ora 12.00 -> 12.08.2021, luni-vineri în intervalul orar 9-15;
  • Online: pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 03.08.2021, începând cu ora 12 -> 12.08.2021 până la ora 16.
 • Afişarea rezultatelor după confirmări: 13.08.2021.

Documentele necesare confirmării locului sunt următoarele:

 • Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă:
  • Licență (Biologie, Informatică IF, Matematică) descarcă aici
  • Master (Informatică aplicată în științe și tehnologie) descarcă aici
  • Master (Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului) descarcă aici
 • Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă:
  • Licență (Biologie, Informatică IF, Matematică) descarcă aici
  • Licență (Informatică FR) descarcă aici
  • Master (Biologie medicală) descarcă aici
  • Master (Informatică aplicată în științe și tehnologie) descarcă aici
  • Master (Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului) descarcă aici 
 • Pentru candidații admiși din Republica Moldova:
  • Master (Biologie medicală - Republica Moldova) descarcă aici 
  • Master (IAST - Republica Moldova) descarcă aici

 

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, CIF/CUI 4278094, sau la sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D202 - holul mare).

Documentele necesare pentru confirmarea locului însoțite de copia după cartea de identitate a girantului (atât pentru candidații admiși pe locurile fără taxă cât și pentru candidații admiși cu taxă) și dovada plății taxei de înmatriculare se trimit on-line pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se pot depune la sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D202 - holul mare) conform calendarului de mai sus.

IMPORTANT

     - Candidații admiși la studii universitare cu frecvență, și care confirmă la sediul Facultății, trebuie sa fie insoțiți de girant!
     - Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie trebuie să completeze documentele cu numele din certificatul de naștere.

Candidații care se află pe liste de așteptare vor fi contactaţi în perioada confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi, deoarece pot ocupa locurile eliberate de candidații care nu au confirmat locurile.

Candidații care se află pe liste de admişi pe locuri cu taxă vor fi contactaţi în perioada confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi pe locuri bugetate, deoarece pot ocupa locurile eliberate de candidații care nu au confirmat locurile.

Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să aducă actele în original (diploma de bacalaureat/licenţă, foaia matricolă/supliment şi contractul de studii) la confirmarea locului sau până cel târziu la 30.09.2021.

 

REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

     Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

CONTESTAȚII

Contestațiile pot fi depuse în data de 2 august 2021, în intervalul orar 16 - 20, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (email-ul trebuie să cuprindă numele, prenumele candidatului, ID -ul dosarului de concurs, motivul contestației și copia cărții de identitate).

REZULTATE ADMITERE - LISTE PROVIZORII

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA


Documente de interes public

 licenta stiinte 17iun2021

CALENDARUL ADMITERII – PRIMA SESIUNE 2021

Studii universitare de LICENŢĂ

 

 • perioada de înscriere: 5-30 iulie 2021; platforma de admitere online se deschide pe 5 iulie 2021 la ora 10 si se închide pe 30 iulie 2021 la ora 16;
 • afişarea rezultatelor: 2 august 2021 ora 12;
 • contestaţii: 2 august 2021 intervalul orar 12-16;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 3 august 2021 ora 12;
 • confirmarea locului 3 august 2021 ora 12– 12 august 2021 ora 16;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 13 august 2021.

 

 CONDIŢII DE ADMITERE

     Admiterea se face pe bază de concurs online.
     Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:
               •Matematică –Informatică;
               •Biologie.
     Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe de studii.
     Taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.
     Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie.
     Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opţiuni menţionate în fişa de înscriere.
     Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani.
     Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și învăţământ cu frecvenţă redusa IFR (numai pentru Informatică).

Proba de concurs:
     Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.
     La medii egale, departajarea se realizează dupa următoarele criterii, în ordine:
               1. Nota la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat;
               2. Nota la a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat, diferită de limba maternă;
               3. Media finală a anilor de liceu.

     Candidaţii care nu au posibilitatea înscrierii online se pot prezenta la sediul Facultăţii de Ştiinţe în perioada 5-30 iulie 2021 astfel:
                - luni-vineri - intervalul orar 9-15,
                - sâmbătă - intervalul orar 9-12.
     Accesul se va face respectând prevederile pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus.

Urmăriţi permanent:   

admitere.ub.ro
www.ub.ro/academic/admitere
admitere.ub.ro/admitere-2021-facultatea-de-stiinte-universitatea-bacau/

 


ADMITERE LICENȚĂ 2020

Documente de interes

kisspng office administration administrator free content c renewal cliparts important 5a89d43bb23026.3724545615189822037299

ADMITERE ONLINE

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu. Aceste modificări vor fi comunicate prin mijloace electronice.

Anexă la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 - descarcă

În anul 2020, se organizează admitere pentru toate ciclurile de învățământ universitar, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

 

 Admitere Stiinte 2020 Licenta v2

Afişul admiterii poate fi descărcat de aici (.pdf)


Sesiunea de toamna - 2019

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste dupa confirmari 

(publicat 17.09.2019, ora 16:00)

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

        - Matematica

 

 

IMPORTANT - CONFIRMARE LOCURI SESIUNE SEPTEMBRIE 2019

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste definitive
(publicat 13.09.2019, ora 16:00)

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

        - Matematica

 

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste provizorii
(publicat 12.09.2019, ora 16:55)

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

         - Matematica

 

Declarația rectorului privind cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, pentru anul universitar 2019-2020, sesiunea a doua

 
  

Sesiunea de vara - 2019

REZULTATE ADMITERE - LISTE DUPA CONFIRMARI

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

IMPORTANT - In ziua de 03.Aug.2019 confirmarea locului se face intre 08:00 - 12:00
REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

 ANUNT privind confirmarea locului

     In perioada de confirmare a locului (01 - 03 si 05 - 07 August 2019) studentii admisi isi vor completa dosarul cu urmatoarele:

          - actele de studii in original

          - 50 lei - taxa inmatriculare

     PENTRU STUDENTII LA A DOUA FACULTATE

          - adeverinta cu regimul financiar si situatia daca a luat sau nu bursa la prima facultate

          - situatia scolara / foaia matricola / supliment in copie legalizata sau "CONFORM CU ORIGINALUL", in vederea echivalarii studiilor

     PREZENTA GIRANTULUI este OBLIGATORIE pentru semnarea contractului de studii, exceptie fac studentii de la INFORMATICA IFR

 

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2019 - liste provizorii

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

 
IMPORTANT - In perioada inscrierilor, Sambata programul este intre orele 08:00 - 12:00

Afis licenta 2019 web

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs.
Proba eliminatorie: completarea eseului motivațional, apreciat cu Admis / Respins.
Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:
     • Media examenului de bacalaureat – 100%;

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

Notele obținute la examenul de bacalaureat, astfel:
     1. Nota obținută la prima probă scrisă.
     2. Nota obținută la a doua probă scrisă (nu se referă la limba și literatura maternă).
     3. Nota obținută la a treia probă scrisă.

CUANTUMUL TAXELOR

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.
Taxa de înmatriculare – 50 lei.
Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):
     • Biologie – 2600 lei.
     • Informatica – 2600 lei
     • Informatica IFR – 2600 lei
     • Matematica – 2600 lei
     • Fizica informatica – 7000 lei
Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 

 

 

 

Admitere 2018:

        Departamentul BEPM:

ADMITERE 2018

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Domeniul

Program de studii

BIOLOGIE

Biologie

ȘTIINȚA MEDIULUI

Ecologie și protecția mediului

 

CALENDARUL ADMITERII

           

Sesiunea IULIE 2018

Înscriere

09-27 iulie

(interval orar 08-16, excepție 27 iulie – 08-14)

Afișarea rezultatelor

     27 iulie (după ora 14)

Contestații

30-31 iulie (31 iulie până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

01-07 august

(interval orar 08-16, excepție 07 august – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     07 august (după ora 14)

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Înscriere

03-20 septembrie

(interval orar 08-16, excepție 20 septembrie – 08-14)

Afișarea rezultatelor

     20 septembrie (după ora 14)

Contestații

21 și 24 septembrie (24 sept. până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

25-26 septembrie

(interval orar 08-16, excepție 26 septembrie – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     26 septembrie (după ora 14)

CONDIŢII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs.

Proba eliminatorie: completarea eseului motivațional, apreciat cu Admis / Respins.

Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:

 • Media examenului de bacalaureat – 100%;

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

Notele obținute la examenul de bacalaureat, astfel:

 1. Nota obținută la prima probă scrisă.
 2. Nota obținută la a doua probă scrisă (nu se referă la limba și literatura maternă).
 3. Nota obținută la a treia probă scrisă.

CUANTUMUL TAXELOR

 Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.

Taxa de înmatriculare – 50 lei.

Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):

 • Biologie – 2600 lei.
 • Ecologie și protecția mediului – 6000 lei.

Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 Departamentul Matematica-Informatica:

Calendarul si conditiile admiterii sunt aceleasi.

 

Admitere 2017:

1) La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a)     diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2017, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

b)     cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

c)     certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

d)     adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”;

e)     4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normală;

f)      adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) – în  cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate;

g)     actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;

h)    distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art. 13, alin. (7) – OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;

i)      cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile finanţate de la buget) vor depune şi o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de licenţă în România, finanţate de la buget, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2017;

j)      chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

k)    un dosar plic

2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 
 

CONDIȚII DE ADMITERE
Admiterea se face pe bază de  concurs.

Programul de studii

Condiții

BIOLOGIE
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ

Media generală de admitere
(calculată cu 2 zecimale)
100 % Media de la bacalaureat
 
   

 

CRITERII DE DEPARTAJARE:

La medii egale se va ţine cont de notele obţinute la examenul de bacalaureat, astfel:

1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 130 lei
TAXA DE STUDII PENTRU ANUL I : 2600 lei – în 4 rate

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul de admitere 2017 al Facultatii de Stiinte, precum si Anexele Regulamentului