GHID DE STUDII 

(studii de LICENȚĂ și MASTERAT)

 

1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI 

Drepturile și obligațiile studentului sunt precizate în Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

De asemenea, informații relevante sunt stipulate și in Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licenţă și Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenților din Universitatea „VasileAlecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de master .

 

2. STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII

 A. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

A.1. DISCIPLINE DE STUDIU

 

A.2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

 

 B. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

B.1 . DISCIPLINE DE STUDIU

  • Limba engleză. Practici de comunicare (Master în limba engleză) - STRUCTURĂ LEPC
  • Limba franceză. Practici de comunicare (Master în limba franceză) - STRUCTURĂ LFPC

 

B.2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

 

 3.  CADRELE DIDACTICE

3.1. Studii universitare de licență

3.2. Studii universitare de master

 

3. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU 

 

4. TAXE DE STUDII 

Facultatea de Litere aplică următoarele taxe de studii pentru anul universitar 2020-2021:

4.1. Studii universitare de licență

Anul I-III (IF): 2600 lei/an de studii

Studenții non-UE (fără PIPP): 2500 euro/ an de studii

Studenții non-UE (PIPP): 2200 euro/ an de studii 

4.2. Studii universitare de master

Anul I-II (fără SIE): 2700 lei/an

Anul I-II (SIE): 3000 lei/an

Studenți non-UE: 2700 euro/an 

Taxele de studii precum și alte categorii de taxe, aplicabile pentru anul universitar 2020-2021sunt precizate în documentul Taxe aplicabile pentru anul universitar 2020-2021

 Detalii pentru plata taxelor:

  • Cont IBAN: RO20TREZ06120F330500XXXX - Trezoreria Bacău;
  • Cod unic de înregistrare: 4278094.

Pentru a vizualiza modalitățile de plată a taxelor accesați: http://www.ub.ro/studenti/modalitati-de-plata-a-taxelor

    

5. BAZA MATERIALĂ

Facultatea de Litere îşi desfăşoară activitatea în corpul C, situat pe strada Spiru Haret nr.8, și în corpurile B și D din campusul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situate pe Calea Mărășești nr.157.

Spaţiile de învăţământ ale Facultăţii cuprind săli de curs (amfiteatre), săli de seminar, laboratoare, cabinete cadre didactice şi de cercetare.

Sălile de curs, laboratoarele şi sălile de seminar sunt dotate cu calculatoare, videoproiectoare şi alte echipamente necesare procesului de învăţământ.

Dotarea Facultăţii s-a realizat din venituri proprii sau din proiecte de finanţare a cercetării ştiinţifice.

 

6. BURSE 

Studenţii Facultăţii de Litere pot beneficia de mai multe categorii de burse în conformitate cu precizările din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii de la învățământul cu frecvență

7. MOBILITĂȚI ERASMUS  click aici

Informaţii suplimentare despre programul Erasmus+ pot fi obținute de la Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău (http://www.ub.ro/int/ripc)


8. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI