Facultatea de Litere şi-a îmbogăţit constant oferta educaţională, adaptând-o cerinţelor şi dinamicii actuale. Alături de programele de studiu al limbilor şi literaturilor române şi străine (engleză şi franceză) există și programele de studii Comunicare și relații publice și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, la nivel de licenţă. La nivel de masterat, Facultatea de Litere oferă cinci programe de studii, centrate pe dobândirea competenţelor de comunicare. Prin această diversificare, se oferă absolvenţilor şanse mult sporite de integrare pe piaţa muncii (profesori, învățători, specialiști în relații publice, lucrători în administraţia publică sau instituţiile europene etc.). Totodată, la Facultatea de Litere pot fi urmate studii de conversie profesională și studii de limba română pentru studenții străini, cursanți în anul pregătitor.

Încurajarea mobilităţii internaţionale prin numeroasele programe de tip ERASMUS existente, a altor tipuri de acorduri şi colaborări cu parteneri din străinătate este o cale importantă de a asigura calitatea pregătirii absolvenţilor de la Facultatea de Litere.

STRUCTURA

Toate cadrele didactice ale Facultăţii de Litere deţin titlul de doctor.

Toate programele de studii din facultate sunt acreditate. 

Facultatea are două departamente:

 • Departamentul de limbi şi literaturi străine (DLLS), cu două colective:
   • Limba şi literatura engleză; 
   • Limba şi literatura franceză.
 • Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării (DLLRSC), cu două colective:
   • Limba şi literatura română;
   • Comunicare şi relaţii publice.

 

 CONTACT

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, 

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114

Tel. / fax: 0234-588884 

Tel.: 0234-542411, int. 620 sau 617

www.ub.ro

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program Secretariat: Luni - Vineri, 8:30 - 9:30, 13:00 - 15:00