Important1 ADMITERE ONLINE 5-30 iulie 2021

admitere.ub.ro

licenta litere 2021 mic1 master litere 2021 mic1

 

ANUNȚ PRIVIND CONTINUAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE

IMPORTANT

Având în vedere situația epidemiologică la nivelul Municipiului Bacău, în ședința Senatului Universitar, din data de 25 martie 2021, s-a aprobat continuarea desfășurării activităților didactice online, până la apariția unei situații pandemice favorabile.

 

În atenția absolvenților din promoțiile 2019 și 2020

În vederea realizării on-line a anchetelor privind gradul de inserție pe piața muncii, absolvenții promoțiilor 2019 și 2020 (studii universitare de licență și master) sunt rugați să completeze următorul chestionaron-line:

CHESTIONAR INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII

Pentru un acces mai facil la chestionar puteți instala din Google Play orice aplicație care facilitează citirea de QR coduri și după instalare deschideți aplicația, scanați codul de mai jos apoi veți fi direcționat către chestionar:

 

cod insertie

 

 

Indrumarul studentului la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 Scurt tutorial Microsoft Teams

 BUN VENIT LA UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU!

 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 LA FACULTATEA DE LITERE

IMPORTANT

Deschiderea anului universitar 2020-2021 va avea loc în data de 5 octombrie 2020. Activitățile didactice (curs/semniar/laborator/proiect) se vor desfășura în regim online, pe platforma Microsoft Teams, în intervalul orar 09-19, cu maximum 6-7 ore/zi pentru studenți. 

Studenții de la programele de studii de licență și master din anul I vor fi coordonați/ îndrumați astfel încât să poată fi înregistrați pe platforma Microsoft Teams. Îndrumătorii de an vor organiza mai multe întâlniri online, cu studenții din anul I, în cadrul cărora li se va prezenta structura Universității și a Facultății, regulamentele și măsurile specifice SARS-COV-2 adoptate de către Universitate.

Căminele vor funcționa numai pentru cazarea studenților străini, studenților din centrele de plasamanent și studenților aflați în situații speciale.

Cantina va funcționa în regim de catering, pe bază de precomandă.

Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău elaborează și aprobă, în mod continuu, regulamente noi și modificări la cele aflate în vigoare pentru a reduce la minimum efectele pandemiei SAR-COV-2, atât asupra sănătății salariaților și studenților, cât și asupra proceselor didactice și de cercetare desfășurate în cadrul Universității.

În acest sens, studenții, cadrele didactice, colaboratorii și toate persoanele interesate sunt rugate să acceseze informațiile de pe site-ul universității (www.ub.ro), pagina web a Facultății (www.ub.ro/litere), platforma Teams, site-ul Ligii studențești și pagina de Facebook a Universității/ Facultății.

 LIGA STUDENŢEASCĂ

 DESPRE NOI

Continuând, Facultatea de Litere şi-a îmbogăţit constant oferta educaţională, adaptând-o cerinţelor şi dinamicii actuale. Alături de programele de studiu al limbilor şi literaturilor române şi străine (engleză şi franceză), au apărut, în ultimii ani, specializări noi, precum Traducere şi interpretare, Comunicare şi relaţii publice, la nivel de licenţă, precum şi noi programe de masterat, centrate pe dobândirea competenţelor de comunicare. Prin această diversificare, se oferă absolvenţilor şanse mult sporite de integrare pe piaţa muncii (profesori, traducători, interpreţi, lucrători în administraţia publică sau instituţiile europene etc.).

Încurajarea mobilităţii internaţionale prin numeroasele programe de tip ERASMUS existente, a altor tipuri de acorduri şi colaborări cu parteneri din străinătate este o cale importantă de a asigura calitatea pregătirii absolvenţilor de la Facultatea de Litere.

STRUCTURA

Toate cadrele didactice ale Facultăţii de Litere deţin titlul de doctor.

Toate programele de studii din facultate sunt acreditate. 

Facultatea are două departamente:

 • Departamentul de limbi şi literaturi străine (DLLS), cu două colective:
   • Limba şi literatura engleză; 
   • Limba şi literatura franceză.
 • Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării (DLLRSC), cu două colective:
   • Limba şi literatura română;
   • Comunicare şi relaţii publice.

 

 

CONTACT

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, 

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114

Tel. / fax: 0234-588884 

Tel.: 0234-542411, int. 620

www.ub.ro

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program Secretariat: Luni - Vineri, 13:00 - 15:00