IMPORTANT:  ANUNȚ PRIVIND RELAȚIILE CU PUBLICUL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII

Toate solicitările către Facultatea de Litere se vor efectua doar pe adresele de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., de LUNI până VINERI, între orele      08.00 - 16.00. La solicitare se va atașa copie CI/ Pașaport.

Relațiile cu publicul la sediul Facultății (eliberarea/depunerea documentelor sau alte solicitări),se vor efectua doar în cazuri de strictă necesitate, la cerere, în baza unui motiv bineîntemeiat și exclusiv; în baza unei programări, solicitată la secretariatul Facultății (prin telefon la nr. 0234-542411, interior 620) sau prin email, pe adresa Facultății. 

 

TABERE STUDENȚEȘTI - VACANȚA DE VARĂ 2021

LISTA FINALĂ CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BILETE DE TABĂRĂ

Proces-verbal încheiat în vederea selectării studenților care vor beneficia de locuri în Programul National "Tabere Studentesti" 2021

LISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERE PENTRU A BENEFICIA DE TABĂRĂ


Perioada de înscriere: 6-11 iulie 2021

Pentru mai multe informații accesați: https://www.ub.ro/studenti/tabere-studentesti.

 Anunț privind comisia de selecție a studenților beneficiari de tabără studențească- 2021

ÎN ATENȚIA TUTUROR STUDENȚILOR,

Pentru semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 s-a decis acordarea de burse de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. Toți studenții cărora li s-au aprobat cerere de bursă de ajutor social pentru semestrul al doilea, pot depune și cerere de bursă ocazională pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. Studenții care nu au depus cerere de bursă de ajutor social, pot depune cerere de bursă de ajutor social ocazională pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, cu anexarea documentelor justificative de venituri ale familiei pentru lunile anterioare începerii semestrului (noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021).

Termenul de depunere a cererilor de bursă ocazională este 24 aprilie 2021.

 Cerere bursă     Declarație de venit pentru studenți         Declarație de venit pentru părinți

BURSE PERFORMANȚĂ/ MERIT/ SOCIALE - SEMESTRUL II (2020-2021)

Perioada pentru depunerea cererilor și a actelor pentru burse (performanță, merit, ajutor social, speciale) este 22 februarie - 15 martie 2021

Bursele se virează doar în contul bancar al studentului bursier. Această prevedere este valabilă și pentru studenții din R. Moldova/ Ucraina care sunt bursieri.  

Studenții care nu au la dosar actele de studii în original, vor primi bursă doar după depunerea actelor la secretariat. Actele pot fi trimise prin poștă/ curier sau prezentate personal, pe bază de programare telefonică la 0234-542411, interior 620.

Pentru studii de licență actele necesare sunt: diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu.

Pentru studii de master, actele necesare sunt: diploma de licență și suplimentul la diplomă sau adeverința de licență dacă nu a fost eliberată diploma.

Anunț privind bursele de performanță/ merit

Anunț privind bursele sociale

Cerere bursă     Declarație de venit pentru studenți         Declarație de venit pentru părinți

 Regulamentul de acordarea a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență

 

IMPORTANT TAXE

Pentru orice informație privind taxa de studii, vă rugăm să luați legătura cu administratorul șef, dna Tatiana Iliescu:

telefon: 0234-542411, interior 634

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Detalii pentru plata taxelor:

  • Cont IBAN: RO20TREZ06120F330500XXXX - Trezoreria Bacău;
  • Cod unic de înregistrare: 4278094.

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE DORESC SĂ SUSȚINĂ REEXAMINĂRILE DIN ANUL ANTERIOR, SEMESTRUL I

CERERILE  PENTRU SUSȚINEREA REEXAMINĂRILOR, ÎNSOȚITE DE DOVADA ACHITĂRII TAXEI  (75 lei), SE TRIMIT PE E-MAILUL FACULTĂȚII (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)  ÎN PERIOADA 04-10.01.2021.

STUDENȚII VOR LUA LEGĂTURA CU CADRUL DIDACTIC TITULAR DE DISCIPLINĂ.

CEI CARE NU RESPECTĂ PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR NU VOR SUSȚINE REEXAMINĂRILE.

CERERE TIP REEXAMINARE/ DIFERENȚĂ

Indrumarul studentului la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 Regulamentul de acordarea a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență

Pentru reînmatriculare se completează cererea si se trimite pe e-mail împreună cu dovada de plată a taxei de reînmatriculare (500 lei), până pe 15.10.2020.

Pentru refacerea activităților (an suplimentar) - se completeaza cererea și se trimite pe e-mail, până pe 15.10.2020.

 

 

 ACTIVITĂȚILE DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ ȘI ACTIVITĂȚILE DE RELAȚII DIRECTE/CONTACT CU PUBLICUL RĂMÂN, ÎN CONTINUARE, SUSPENDATE 

Începând cu data de 18.05.2020, toate solicitările se transmit exclusiv online, pe următoarele adrese de e-mail ale Facultății:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Studenții din anul terminal 2019-2020 (licență, master, conversie), care doresc să susțină examenele restante în perioada 01.09 - 05.09.2020, trebuie să trimită cerere, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 24.08.2020 (în cerere se vor specifica disciplinele).

 

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER- PROMOȚIA 2020

Absolvenții studiilor universitare de licență și master - promoția 2020, sunt rugați să completeze online chestionarele DCP, accesând linkul următor: 

Chestionar grad de satisfacție

mcinpbffnmcmjbda

 

 

Programul Euro 200 - an universitar 2019/2020


 

ATENTIE!
Studenții care beneficiază de bursă și nu au cont bancar, sunt rugați să își deschidă cont la una din băncile cu care lucrează Universitatea. Extrasul cu contul IBAN se va trimite urgent pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Bursele nu se vor putea ridica de la casieria universității în acest semestru.


 

Lista definitivă a studenților care beneficiază de bursă de performanță/ merit pe sem. II, 2019-2020

Lista definitivă a studenților care beneficiază de bursă socială pe sem. II, 2019-2020 

Lista provizorie a studentilor care beneficiaza de bursă de performanță/ merit pe sem. II, 2019-2020

Lista provizorie a studentilor care beneficiaza de bursă socială pe sem. II, 2019-2020 


Studiu național asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior Chestionarul Național Studențesc (CNC) 

Adresa      Anexa 2       Anexa 3

 

Anunț important privind bursele de performanță/ merit  - SEM. II

 Acte necesare la dosarul de bursă socială SEM II

 

STUDENȚII CU REFACEREA ACTIVITĂȚII ȘI CEI REÎNMATRICULAȚI TREBUIE SĂ SE PREZINTE PÂNĂ PE 20.11.2019, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE LITERE/ ADMINISTRATORUL ȘEF,  PENTRU A SEMNA CONTRACTUL DE STUDII ȘI/ SAU ACTUL ADIȚIONAL. ÎN CAZ CONTRAR VOR FI EXMATRICULAȚI.

 

LISTA DEFINITIVĂ A STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ/ MERIT PE SEM. I(2019-2020)

LISTA DEFINITIVĂ A STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL PE SEM. I(2019-2020)

LISTA PROVIZORIE A STUDENȚILOR CARE POT BENEFICIA DE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ/ MERIT PE SEM. I(2019-2020)

LISTA PROVIZORIE A STUDENȚILOR CARE POT BENEFICIA DE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL PE SEM. I(2019-2020)

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR RESTANȚIERI LA PLATA TAXEI PE ANUL UNIV. 2018-2019

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA STUDII DE CONVERSIE

ÎNSCRIERILE LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVELUL I, S-AU PRELUNGIT PÂNĂ LA DATA DE  18.10.2019.

SECRETARIATUL D.P.P.D. SE AFLĂ ÎN CORPUL D, ET. II, SALA D219.

Anunț important privind bursele de performanță/ merit  - SEM. I

 Acte necesare la dosarul de bursă socială SEM I

Contractele de studii, pentru anul I - conversie, programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, se vor semna sâmbătă, 12.10.2019, în intervalul orar 9,30 - 11,00. Pentru semnarea contractului studenții au nevoie de girant și copie după cartea de identitate a girantului, 200 lei taxa de admitere și 50 lei taxa de înmatriculare.

  

Programul Naţional "Tabere studenţeşti" 2019

Lista finală a studenților care vor beneficia de tabără gratuită

LISTA STUDENȚILOR CARE AU DEPUS CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI BILET DE TABARĂ - 2019

Cererile pentru tabere studențești se pot depune în perioada 19.04 – 17.05.2019, la secretariatul Facultății, pe fax sau e-mail.

Fax. 0234-588.884

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cererile tip pot fi ridicate de la secretariat sau de pe site.

Metodologia de organizare şi desfăşurare

Fişă de înscriere

Anunț privind comisia de selecție a studenților beneficiari de tabără studențească 2019

  

STUDENȚII MASTERANZI DIN ANUL AL II-LEA (2018-2019), TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE LITERE: DIPLOMA DE LICENȚĂ ȘI SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ (original și copie), PÂNĂ LA DATA DE 15.05.2019. (VALABIL PENTRU STUDENȚII CARE S-AU ÎNSCRIS CU ADEVERINȚA DE LICENȚĂ)

 

Lista studenților care beneficiază de bursă de performanță/ merit pe sem. al II-lea

Lista studenților care beneficiază de bursă de ajutor social pe sem. al II-lea

Anunț important privind bursele de performanță/ meritSEM II

 Acte necesare la dosarul de bursă socială SEM II 

 

 Lista ACTUALIZATĂ a studenților propuși pentru exmatriculare pentru nesemnarea contractului de studii/a actului adițional/ angajamentului. 29.01.2019

 

Programul Naţional "Tabere studenţeşti" 2018

Lista finală a studenților care vor beneficia de tabără gratuită

Proces-verbal încheiat în vederea selectării studenților care vor beneficia de locuri în Programul National "Tabere Studentesti" 2018

Lista studenților care au depus cerere pentru acordarea unui bilet de tabără - 2018

Metodologia de organizare şi desfăşurare

Fişă de înscriere

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR MASTERANZI DIN ANUL AL II-LEA (2017-2018)

Lista studentilor care beneficiaza de bursa de performanta/ merit pe sem II (2017-2018)- după contestații 

Lista studentilor care beneficiaza de bursa socială pe sem II (2017-2018) după contestații 

TESTUL DE LIMBĂ STRĂINĂ ERASMUS (engleză/ franceză) PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE LITERE VA AVEA LOC MARȚI, 27.03.2018, ORA 10,00.

Şefii de grupă sunt rugaţi să se prezinte la secretariat pentru planificarea colocviilor şi examenelor(sem. II al anului univ. 2017-2018).

 Anunț important privind bursele de performanță și merit 

Acte burse sociale sem. II, 2017-2018

Studenții care doresc bursă de practică/ formare/ perfecționare trebuie să depună cerere pentru semestrul al II-lea la Registratura Universității (corp D), până la data de 12.03.2018.

LISTA STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ SOCIALA PE SEM. I (2017-2018)

CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE LA SECRETARIAT PÂNĂ VINERI, 17.11.2017, ORA 15.00. REGULAMENTUL POATE FI CONSULTAT AICI

 

Lista provizorie a studenților care beneficiază de bursă de performanță/ merit pe sem. I (2017-2018) 

IMPORTANT

CERERILE PENTRU BURSELE DE PERFORMANŢĂ/MERIT SE DEPUN LA SECRETARIAT PÂNĂ PE 28.10.2017.

Acte burse sociale sem. I 2017-2018

 Lista studenţilor beneficiari de bursă socială, semestrul al II-lea, an. univ. 2016-2017

 
 
 
 
 
Structura an universitar 2016-2017
 

 

Tabere studențești - vacanța de vară 2016

 

 

Burse semestrul II, an univ. 2015-2016

 

Burse semestrul I, an univ. 2015-2016

 

Cercuri studențești

 

Program Național "Tabere Studențești 2015"

 

 

 

 

 

Anunțuri / Informații utile pentru studenți

Linkuri utile