ALEGERI MANDAT 2023/2024 - 2028/2029

  

Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Litere

CANDIDAȚII AVIZAȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE LITERE PENTRU A PARTICIPA LA CONCURSUL DE DESEMNARE A DECANULUI, MANDATUL 2024-2029:

1. Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI

2. Conf.univ.dr. Mihaela CULEA

 

ALEGEREA MEMBRILOR NOULUI CONSILIU AL FACULTĂȚII

 

Calendarul alegerilor pentru Directorii de departamente și membrii în Consiliile departamentelor:

  • 01.09.2023 - 10.09.2023 depunerea candidaturilor pentru Directorii de departamente și membrii Consiliilor departamentelor;
  • 19.09.2023 desfășurarea alegerilor pentru Directorii de departamente și membrii Consiliilor departamentelor

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

 Departamentul de limbi și literaturi străine

  • Director de departament

              Conf.univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU   Curriculum vitae    Plan managerial

  • Responsabil cu managementul calității
  • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale
  • Responsabil cu managementul financiar

 

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

  • Director de departament

              Conf.univ.dr.Luminița Drugă       Curriculum vitae    Plan managerial

  • Responsabil cu managementul calității
  • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale
  • Responsabil cu managementul financiar