Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de director de departament

Mandatul 2019/2020 - 2023/2024

 

Departamentul de limbi și literaturi străine

Lect.univ.dr. Andreia-Irina SUCIU    Curriculum Vitae    Plan managerial

 

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

Conf.univ.dr. Luminița DRUGĂ    Curriculum Vitae    Plan managerial

 

Publicat: 10 septembrie 2019