BURSE PERFORMANȚĂ/ MERIT/ SOCIALE - SEMESTRUL II (2021-2022)

 Perioada pentru depunerea cererilor și a actelor pentru burse (performanță, merit, ajutor social, speciale) este 24.02. - 17.03.2022.

Bursele se virează doar în contul bancar al studentului bursier. Această prevedere este valabilă și pentru studenții din R. Moldova/ Ucraina care sunt bursieri.  

Studenții care nu au la dosar actele de studii în original, vor primi bursă doar după depunerea actelor la secretariat. Actele pot fi trimise prin poștă/ curier sau prezentate personal, pe bază de programare telefonică la 0234-542411, interior 620.

Pentru studii de licență actele necesare sunt: diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu.

Pentru studii de master, actele necesare sunt: diploma de licență și suplimentul la diplomă sau adeverința de licență dacă nu a fost eliberată diploma.

Lista definitivă cu studenții care beneficiază de bursă de performanță/ merit pe semestrul al II-lea (2021-2022)

Lista definitivă cu studenții care beneficiază de bursă de ajutor social pe semestrul al II-lea (2021-2022)

ANUNȚ PRIVIND BURSELE DE PERFORMANȚĂ/ MERIT

ANUNȚ PRIVIND BURSELE SOCIALE

Cerere bursă     Declarație de venit pentru studenți         

Declarație de venit pentru părințiI care nu obțin venituri

Regulamentul de acordarea a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență