Admitere

ADMITERE IULIE 2024

 licenta 2024

 

master 2024

 

 

 

 

ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

Listele provizorii cu rezultatele admiterii la studii de conversie PIPP, sesiunea septembrie 2023

 

Listele cu rezultatele admiterii la studii universitare de licență-după confirmări, sesiunea septembrie 2023

Listele cu rezultatele admiterii la studii universitare de master-după confirmări, sesiunea septembrie 2023

  

Listele definitive cu rezultatele admiterii la studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2023

Listele definitive cu rezultatele admiterii la studii universitare de master, sesiunea septembrie 2023

 

PROGRAM ÎNSCRIERI LA SEDIUL FACULTĂȚII

LUNI - VINERI: 9.00 - 15.00

SÂMBĂTĂ: 9.00 - 12.00

Program admitere MASTER 2023 septembrie 1

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Cultură și literatură română

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Limba engleză. Practici de comunicare

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Limba franceză. Practici de comunicare

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Comunciare în spațiul public

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Strategii inovative în educație

 

Vă rugăm să citiți, cu atenție, Declarația Rectorului privind repartizarea cifrei de școlarizare – sesiunea a doua, deoarece sunt programe de studii unde au mai rămas vacante doar locuri speciale*, pe care nu se pot înscrie toți candidații.

*Social - Cifra de școlarizare pentru candidații din sistemul de protecție specială, conform art. 62, alin (1) din Legea nr. 272/2004, cu admitere separate

*LCS - Cifra de școlarizare pentru persoane cu cerințe educaționale speciale/ dizabilități, cu admitere separată.

Informații privind admiterea la studii universitare de licență

Informații privind admiterea la studii universitare de master

Informații privind admiterea la programele de conversie profesională

Patrat Tabel Licenta 2023 bugettaxa sep23 02   

*) În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru cetățenii români, locuri pentru candidații din sistemul de protecție socială, pentru candidați cu cerințe speciale, locuri pentru românii de pretutindeni. 
Toate programele de studii funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți.
Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în același domeniu sau domenii conexe acreditate. Informațiile pot suferi modificări.

   Patrat Tabel Master 2023 bugettaxa sep23 02

*) În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de pretutindeni.
Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii. Informațiile pot suferi modificări.

Documente de interes public

 

ADMITERE IULIE 2023

Listele cu rezultatele admiterii la studii universitare de licență-după confirmări, sesiunea iulie 2023

Listele cu rezultatele admiterii la studii universitare de master-după confirmări, sesiunea iulie 2023

 

Listele definitive cu rezultatele admiterii la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2023

Listele definitive cu rezultatele admiterii la studii universitare de master, sesiunea iulie 2023

PROGRAMAREA PROBELOR VOCAȚIONALE PENTRU PIPP-SESIUNEA IULIE 2023

Lista candidaților înscriși pentru a susține proba vocațională (muzică) - Pedagogia înv. primar și preșcolar

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE SES. IULIE 2023

PROGRAMUL DE STUDII: PIPP

Proba vocațională (desen) și testul de verificare a cunoștințelor de limba română se vor susține pe data de 28.07.2023, ora 9.00, astfel:

 - în Amfiteatrul Dumitru Alistar (sala C2), de către candidații ale căror nume încep cu A – P, conform numelui din certificatul de naștere.

- în sala C217 (C3), de către candidații ale căror nume încep cu R – Z, conform numelui din certificatul de naștere.

Candidații vor fi prezenți la ora 8.15 și vor avea la ei creion, radieră, pix/ stilou cu cerneală albastră, cartea de identitate și certificatul de căsătorie (unde este cazul).

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ADMITERE LA MASTER-SESIUNEA IULIE 2023

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Cultură și literatură română

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Limba engleză. Practici de comunicare

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Limba franceză. Practici de comunicare

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Comunciare în spațiul public

Lista candidaților înscriși pentru a susține testul de aptitudini - Strategii inovative în educație

PROGRAM ÎNSCRIERI LA SEDIUL FACULTĂȚII

LUNI - VINERI: 9.00 - 15.00

SÂMBĂTĂ: 9.00 - 12.00

 


PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționare stabilite de OMECTS 6194/13.12.2012.

Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele:

 A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are si locuri bugetate (nu este cazul programelor de conversie profesională);

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii).

Perioada de înscriere: 1-21 septembrie 2023, ora 14.00.

Conținutul dosarului: Dosarul de înscriere conţine aceleaşi documente ca pentru studiile universitare de master, fără adeverinţa medicală. Se solicită, în schimb, adeverinţa din care să rezulte statutul de cadru didactic, în activitate, al candidatului (adeverinţa va fi vizată de Inspectoratul Şcolar).

Taxe de admitere și înmatriculare:

  • Taxa de admitere este 100 de lei.
  • Taxa de înmatriculare este de 50 de lei.

Organizarea studiilor este condiţionată de constituirea formaţiunii de studiu al cărei număr minim de studenţi este stabilit la nivel de Facultate.

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi la un program de conversie profesională se va face începând cu prima zi a semestrului universitar corespunzător (conform structurii anului universitar).