Biroul Consiliului Facultăţii de Litere

Decan

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei 

Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice și cu relaţiile naționale și internaționale

Conf. univ. dr. Mihaela Culea                 

Prodecan responsabil cu managementul calităţii, etica şi imaginea Facultăţii Lector univ. dr. Raluca Galița 
   

Membrii Consiliului Facultăţii de Litere

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei Decan
Conf. univ. dr. Mihaela Culea Prodecan
Lector univ. dr. Raluca Galița Prodecan
Conf univ. dr. Luminița Drugă Director departament LLRȘC
Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu Director departament DLLS

Prof. univ. dr. Veronica-Loredana Balan

Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea 

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon      

Departament LLS 

Departament LLS

Departament LLRȘC

Conf. univ. dr. Petronela Savin Departament LLRȘC
Lector univ.dr. Viorel Robu Departament LLRȘC
Lector univ.dr. Raluca Bălăiţă Departament LLS
   

Denisa-Claudia Antaluţă

Raluca-Andreea Donici

Ana-Maria Iojică 

Bianca-Maria Mutu

 Studentă, RE II

Studentă, EF II

Studentă, CRP II

Studentă, PIPP II

Directori de Departamente

Conf. univ. dr. Luminița Drugă    Departamentul de limba şi literatura română şi știinţe ale comunicării (DLLRȘC)
Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu                              Departamentul de limbi şi literaturi străine (DLLS)

Reprezentanți în Senat

Prof. univ. dr. Veronica-Loredana Balan Departament LLS
Prof. univ. dr. Elena Bonta Departament LLS
Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu  Departament LLRȘC
Conf. univ. dr. Luminița Drugă Departament LLRȘC

Secretariat

Niculina Popa (secretar-șef)

Andreea Agachi (secretar)

Mădălina-CezaraTulbure-Dombi (secretar)

Administrator-şef Facultate

Tatiana Iliescu