Biroul Consiliului Facultăţii de Litere

Decan

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei 

Prodecan 

Conf. univ. dr. Mihaela Culea                 

   
   

Membrii Consiliului Facultăţii de Litere

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei

Conf. univ. Cristina Cîrtiță-Buzoianu

Decan

Prorector

Conf. univ. dr. Mihaela Culea Prodecan
Conf. univ. dr. Luminița Drugă Director departament LLRȘC
Conf. univ. dr. habil. Nadia-Nicoleta Morărașu Director departament LLS
Prof. univ. dr. habil. Veronica-Loredana Balan Departament LLS

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon      

Departament LLRȘC

Lector univ. dr. Gabriela Andrioai-Grigoraș Departament LLS
Lector univ. dr. Raluca Galița  Departament LLRȘC
Lector univ.dr. Viorel Robu

Departament LLRȘC

   

Ioana Andronic

Irene-Andra Bostan

Narcisa-Ștefania Mihăileanu

 

Studentă, CSP I

Studentă, PIPP II

Studentă, EF II

Directori de Departamente

Conf. univ. dr. Luminița Drugă    Departamentul de limba şi literatura română şi știinţe ale comunicării (DLLRȘC)
Conf. univ. dr. habil. Nadia-Nicoleta Morărașu                   Departamentul de limbi şi literaturi străine (DLLS)

Reprezentanți în Senat

Prof. univ. dr. habil. Veronica-Loredana Balan Departament LLS
Conf. univ. dr. habil. Nadia-Nicoleta Morărașu      Departament LLS
Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu  Departament LLRȘC
Conf. univ. dr. Luminița Drugă Departament LLRȘC

Secretariat

Niculina Popa (secretar-șef)

Andreea Agachi (secretar)

Oana-Pavelușa Bârsan (secretar)

Administrator-şef Facultate

Tatiana Iliescu