Galerie media

Mihai Eminescu - Simbol peren al culturii naționale - 14 ianuarie 2020

5 bis

1 bis

2 bis

4 bis

6 bis

9 bis

10 bis

Colinde de Crăciun -2019

DDS 9531 bis

DDS 9541 bis

DDS 9545 bis

DDS 9549 bis

DDS 9553 bis

DDS 9558 bis

DDS 9561 bis

DDS 9570 bis

DDS 9598 bis

DDS 9604 bis

Campania „Colindăm și bucurăm” - 13 decembrie 2019