LSW

Oproteh2023

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2023

scoala viitorului 2023

Înscrieri la adresa de email ingvara@ub.ro. Click pentru fișa de înscriere!

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


 SC

 DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

CENTRUL DE CERCETARE: ENERGETICĂ, MECATRONICĂ SI INFORMATICĂ

Centru de cercetare de tip B, acreditat la data de 07.06.2003

Domenii de cercetare în care centrul de cercetare este recunoscut: Energetică, mecatronică, informatică

Subdomenii de cercetare în care centrul de cercetare este recunoscut:

 • Optimizarea funcţionării instalaţiilor energetice
 • Măsurări şi automatizări
 • Modelare, simulare şi programare pe calculator
 • Sisteme hardware și rețele de calculatoare

Potenţialul uman implicat în programele de cercetare ale centrului

 • Profesori: 4 
 • Conferenţiari: 1
 • Conferețiar asociat: 1 
 • Şefi lucrări: 5 
 • inginer: 1

Laboratoare de cercetare care funcţionează în cadrul centrului: 

 • Laborator de Microprocesoare 
 • Laborator de Programare, informatică industrială, modelare și simulare 
 • Laboratorul de automatizări 
 • Laboratorul de staţii şi posturi de transformare 
 • Laboratorul de balanţe şi calitatea energiei 
 • Laboratorul de protecţii prin relee 
 • Laboratorul de termoenergetică 
 • Laboratorul de echipamente electrice 
 • Laboratorul de maşini electrice

Direcţii principale de cercetare: 

 • Modelarea orientată obiect a sistemelor discrete 
 • Dezvoltarea de simulatoare software 
 • Sisteme reconfigurabile inteligente bazate pe FPGA si procesoare software 
 • Sisteme inteligente pentru modelarea, validarea si extragerea cunostintelor 
 • Retele inteligente de senzori pentru aplicatii mobile 
 • Analiza şi optimizarea energetică a sistemelor termoenergetice
 • Optimizarea regimurilor, schemelor şi acţiunilor de mentenanţă a staţiilor şi reţelelor electrice 
 • Studii asupra fiabilităţii instalaţiilor energetice şi sistemelor energetice 
 • Cercetări privind procesele de ardere şi reducerea emisiilor poluante 
 • Cercetări privind comanda optimala a sistemelor de actionare electrica 
 • Cercetări privind utilizarea comenzilor fuzzy in comanda motoarelor electrice
 • Cercetarea sistemelor de comanda in bucla deschisa si in bucla inchisa utilizate la roboti industriali 
 • Studii privind măsurarea parametrilor in procesele energetice 
 • Studii privind utilizarea reţelelor neuronale în analiza armonică 
 • Cercătări privind protectia la impuls cu invertoare fuzzy-logic 
 • Modelarea si simularea proceselor cu evenimente discrete 
 • Modelarea proceselor tranzitorii ce apar la conectarea-deconectarea aparatajului de joasa frecventa prin retele Petri si modele mixte

Colaborări cu instituţii de învăţământ superior şi de formare profesională în domeniile didactic şi ştiinţific din străinătate: 

 • Universite de Poitiers, L’Ecole Superieure d’Ingenieurs de Poitiers, Franta; 
 • Universite de Limoges ENSIL L’Ecole Superieure d’Ingenieurs de Limoges, Franţa ; 
 • Universitatea Castilla-La Mancha, Escuela Politecnica Superior de Albacete din Spania; 
 • Universite du Havre, Franța; 
 • Universidade do Porto, Portugalia; 
 • Politecnico di Torino, Italia; 
 • Universitatea d’Artois, IUT Bethune, Franţa; 
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Universidad Jaime I, Castelló de la Plana, Castelló, Spania;
 • Technical University Vilnius Gediminas, Lituania;
 • University Eszterhazy Karoly , Ungaria;
 • Université de Lorraine, Nancy, Franța;
 • University of Telecommunications and Post, Sophia, Bulgaria;
 • University of Ruse Angel Kanchev, Ruse, Bulgaria;
 • Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova.

Conferinţe ştiinţifice organizate de centrul de cercetare 

 • Conferinţa Internatională de Energetică Industrială,
 • PLUMEE – colocviu francofon pluridisciplinar,
 • OPROTEH.

Conducerea administrativă a centrului de cercetare: 

 • director general: conf dr ing Grigore Roxana Margareta
 • director ştiinţific: prof.dr.ing. Aneta Hazi 
 • director economic: sef lucrari dr. ing. Andrioaia Dragos Alexandru

Adresa centrului:

Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău
Centrul de cercetare „Energetică, mecatronică şi informatică”
Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău
Telefon: 0234 542411,
Fax: 0234 545753
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.