Programul de formare continuă: UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)

Destinat: cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Nr. de ore: 89

Nr. de credite profesionale transferabile: 22

Acreditat prin: OM 4859 din 4.11.2014.

Forma de organizare: Blended Learning (44 ore Față în Față, 45 ore online)

Descarcă descrierea detaliată a cursului

Vizualizează impresiile celor care au finalizat programul (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylVAc4gVCtpoiCoV3NXBHOSYazZ-ivWsOelcKnSFWdc/edit?usp=sharing)

Evaluare finală: prezentarea portofoliului individual

Certificare:

·         Atestat de formare continuă (22 CPT) – se obține în urma finalizării cu calificativ minim Bine a evaluării finale

·         Certificat ce atestă finalizarea cu succes a unui număr de 45 de ore de formare și aplicații online (vezi Sablonul certificatului) – se obține prin participarea la discuțiile online și încărcarea pe platformă a unor elemente din portofoliul individual

Unde poate avea loc formarea:

·         Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – vizualizați programul pentru anul școlar curent și completați formularul de înscriere (link: http://goo.gl/forms/vQfhp1pmim)

·         la sediul unităților școlare doritoare pentru serii de minim 25 cursanți – vizualizați condițiile și cerințele specifice derulării unui program acreditat de acest tip (.pdf), descărcați formularul de cerere (.doc)

Dosarele de înscriere se pot depune la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Str. Calea Mărășești 157, Corpul B, parter, camera BP1, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00.

Persoană de contact dr. Maria-Ema Fâciu, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Ce trebuie să conțină DOSARUL DE ÎNSCRIERE, conform OM 5562/7.10.2011

-          Cerere de înscriere (descarcă formular tip)

-          Adeverință de încadrare ca și cadru didactic în învățământul preuniversitar semnată și ștampilată la unitatea școlară la care funcționați în acest an școlar (descarcă formular tip)

-          Copie după BI/CI

-          Copie după certificatul de naștere

-          Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul, și/sau alte documente ce atestă schimbarea numelui

-          Copie după certificatul/adeverința ce atestă ultimul grad didactic obținut

-          Copii legalizate LA NOTARIAT pentru actele de studii, după caz:

o   diploma de bacalaureat - obligatoriu;

o   diploma de licență – pentru absolvenții de învățământ superior;

o   diploma de specializare concordantă cu funcția didactică ocupată - dacă ați urmat cursuri de specializare sau conversie profesională și sunteți angajați conform acestora.

NOTĂ: Pe baza acestui dosar se va semna un Contract de studii între cursant și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

CERINȚE SPECIFICE derulării programului de formare:

1.       plata taxei de admitere și a taxei de înmatriculare până la finalul perioadei de înscriere și adăugarea dovezii plății la dosarul personal. Dovada plății o constituie copia chitanțelor sau ordinelor de plată ce pot fi și scanate și transmise pe mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

2.       semnarea contractului de studii;

3.       participarea la sesiunile de curs față în față conform orarului și semnarea fișelor de prezență;

4.       îndeplinirea activităților online în timpul specificat;

5.       realizarea portofoliului;

6.       completarea chestionarelor de analiză;

7.       susținerea evaluării finale la data programată. În cazul unor situații neprevăzute se va putea amâna evaluarea finală pentru o serie viitoare pe baza unei cereri către directorul de program;

8.       plata taxei de studii până la data evaluării finale. Accesul la sesiunea de evaluare finală se va realiza pe baza chitanței (ordinului de plată) aferente plății efectuate

9.       adresa de email specificată în cerere să fie activă și să fie consultată periodic

TAXELE aferente programului de formare:

-          taxa de admitere 120 lei

-          taxa de înmatriculare 50 lei

-          taxa de studii 130 lei  (acoperă organizarea sesiunilor față în față, suportul de curs, tutoriatul aferent sesiunilor la distanță, evaluarea finală și contravaloarea achiziționării și tipăririi atestatului de formare continuă)

Modalități de plată:

-          la casieria universității - Corpul D, etaj I, camera 136, program: Luni-Vineri 13.00-15.00

NOTĂ: – Vă rugăm specificați tipul taxei și cursul. De exemplu: taxă admitere curs MENOS.