(conform Art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011)

 •  Inspector protecţia muncii, cu durata de 40 ore didactice;
 • Auditor de mediu, cu durata de 40 ore didactice;
 • Inspector protecţia mediului, cu durata de 40 ore didactice;
 • Evaluator de mediu, cu durata de 40 ore didactice;
 • Securitate şi sănătate în muncă, cu durata de 160 ore didactice;
 • Manager sistem de management de mediu, cu durata 40 ore didactice;
 • Inspector protecţia muncii, cu durata de 80 ore didactice;
 • Gestionarea deşeurilor, cu durata de 40 ore didactice;
 • Evaluare nivel de risc, securitate şi sănătate în muncă, cu durata de 180 ore didactice;
 • Mecatronică aplicată – 588 ore;
 • Informatică aplicată şi programare – 588 ore;
 • Protecţia mediului - 798 ore
 • Securitate cibernetică - 180 ore, 18 credite