FACULTATEA DE INGINERIE

LICENŢĂ – 4 ANI–IF (zi)

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023 - 2024