FACULTATEA DE INGINERIE

 
MASTER UNIVERSITAR - 2 ANI–IF
 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021 - 2022

Structuri 2021/2022

 • MANAGEMENTUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN INDUSTRIE (2 ANI)  STRUCTURĂ
 • ŞTIINŢA ŞI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE (2 ANI)  STRUCTURĂ
 • CHIMIA MOLECULELOR BIOACTIVE (2 ANI)   STRUCTURĂ
 • ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII MODERNE ÎN ENERGETICĂ (2 ANI)  STRUCTURĂ
 • MANAGEMENTUL FABRICAŢIE PRODUSELOR INDUSTRIALE (2ANI)  STRUCTURĂ
 • STRATEGII ÎN ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN INDUSTRIE (2 ANI)  STRUCTURĂ
 • MANAGEMENTUL ŞI OPTIMIZAREA ECHIPAMENTELOR DE PROCES (2 ANI)  STRUCTURĂ
 • MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII (2 ANI)   STRUCTURĂ
 • MECATRONICĂ AVANSATĂ (2 ANI)   STRUCTURĂ
 • TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI APLICATĂ ÎN INDUSTRIE (2 ANI)   STRUCTURĂ
 • MATERIALE NECONVENȚIONALE ÎN BIOTEHNOLOGII MODERNE (2ANI)  STRUCTURĂ | PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE ȘI TEHNOLOGII ASISTIVE (2ANI)  STRUCTURĂ | PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT