ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Structura anului universitar 2023-2024

DISCIPLINE STUDIATE - 2023/ 2024

 
 Nr. crt.  Disciplina  Nr. credite  Forma de verificare  Semestrul  Fișa disciplinei
 1.  Curs practic de limba română: fonetică, vocabular și structuri gramaticale  10  C  1 pdf1png
 2.  Curs practic de limba română: comunicare orală și scrisă

 10

 C  1 pdf1png
 3.  Introducere în studiul limbii române  5  E  1 pdf1png
 4.  Curs practic de limba română: receptare orală și scrisă  5  C  1 pdf1png 
 5.  Curs practic de limba română: vocabular și structuri gramaticale  5  C  2 pdf1png
 6.  Cultură și civilizație românească  5  E  2 pdf1png 
 7.  Curs practic de limba română: redactare și compoziție  7  C  2 pdf1png
8. Limbaj specializat : matematică și științele naturii/științe inginerești /științe biologice și biomedicale/științe sociale/științe umaniste și arte/ știința sportului și educației fizice 13 C 2

pdf1png

pdf1png

pdf1png

pdf1png

pdf1png

 

AN UNIV. 2022-2023

Structura anului universitar 2022-2023

Discipline studiate - structura 2022-2023

 

AN UNIV. 2021-2022

Structura anului universitar 2021-2022

 

AN UNIV. 2020-2021

Structura anului universitar 2020-2021

Structura pe discipline

 

AN UNIV. 2019-2020

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

Structura pe discipline

 

AN UNIV. 2018-2019

Structura pe discipline

AN UNIV. 2017-2018

Plan de învățământ 

AN UNIV. 2016-2017

Plan de învățământ 

AN UNIV. 2015-2016

Plan de învățământ