Domeniul fundamental de ierarhizareDomeniul de ierarhizareDomeniul de studii universitare de masteratProgramul de studii
ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE Filologie Filologie

Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză)(A)

Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) (A)                            

Culturi şi literaturi anglofone. Practici discursive (în limba engleză) (A)

Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză) (A)

Cultură şi literatură română (A)

Discurs şi comunicare (A)

ȘTIINȚE SOCIALE Științe ale comunicării Științe ale comunicării

Comunicare în spațiul public

ŞTIINŢE SOCIALE Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Strategii inovative în educaţie (A)

A - Program de studii acreditat; AP - Program de studii autorizat provizoriu;

 Structura anului universitar 2019-2020

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2019-2020

 

 Structura anului universitar 2018-2019

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2018-2019

 

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2017-2018

 

 Structura anului universitar 2017-2018