Domeniul fundamental de ierarhizareDomeniul de ierarhizareDomeniul de studii universitare de masteratProgramul de studii
ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE Filologie Filologie

Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză) (A) 

Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză) (A)

Cultură şi literatură română (A)

ȘTIINȚE SOCIALE Științe ale comunicării Științe ale comunicării

Comunicare în spațiul public (A)

ŞTIINŢE SOCIALE Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Strategii inovative în educaţie (A)

A - Program de studii acreditat; AP - Program de studii autorizat provizoriu;

Structura anului universitar 2023-2024

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2023-2024

 Domeniul de master Structura cu disciplinele de studii  Fișele disciplinelor
Filologie Limba engleză. Practici de comuinicare Anul I
    Anul II
  Limba franceză. Practici de comunicare Anul I
    Anul II
  Cultură și literatură română Anul I
    Anul II
Științe ale comunicării Comunicare în spațiul public Anul I
    Anul II
Științe ale educației Strategii inovative în educație Anul I
    Anul II 

 

 

Structura anului universitar 2022-2023

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2022-2023

 Domeniul de master Structura cu disciplinele de studii  Fișele disciplinelor
Filologie Limba engleză. Practici de comuinicare Anul I
    Anul II
  Limba franceză. Practici de comunicare Anul I
    Anul II
  Cultură și literatură română Anul I
    Anul II
Științe ale comunicării Comunicare în spațiul public Anul I
    Anul II
Științe ale educației Strategii inovative în educație Anul I
    Anul II 

 

 Structura anului universitar 2021-2022

Structura anului universitar 2020-2021

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2020-2021

Limba engleză. Practici de comuinicare

Limba franceză. Practici de comunicare

Cultură și literatură română

Comunicare în spațiul public

Strategii inovative în educație

 

 Structura anului universitar 2019-2020

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2019-2020

 

 Structura anului universitar 2018-2019

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2018-2019

 

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - AN UNIVERSITAR 2017-2018

 

 Structura anului universitar 2017-2018