Departamentul INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE (IMSI)

Departamentul IMSI asigură pregătirea de specialitate a inginerilor astfel încât ei sa fie capabili să proiecteze și să conducă procesele de fabricație competitivă a produselor industriale (din industria constructoare de mașini, aparate electro-casnice, bunuri de larg consum etc.).

IMSIAdm

Departamentul IMSI coordonează programe de studii de licență și master.

LICENȚĂ – trei programe domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ

 Informatii Admitere

MASTER – trei programe de studii din două domenii de științe inginerești

 

Activitatea de cercetare științifică este coordonată, la nivelul departamentului, de centrul de cercetare INGINERIE MANAGERIALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ.

În cadrul conferinței OPROTEH, departamentul IMSI este responsabil pentru organizarea secțiunii Optimization of Manufacturing Processes and Systems & Computer Aided Design and Manufacturing.