Banner DICA

PROGRAME DE STUDII

Departamentul de Inginerie Chimică și Alimentară şi-a dezvoltat aria domeniilor şi programelor de studii de licenţă și master, coordonând la ora actuală:

 • 2 programe de studii de licență în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 4 ani:
  • Ingineria Produselor Alimentare (domeniul Ingineria Produselor Alimentare)
  • Inginerie Biochimică (domeniul Inginerie Chimică
 • 2 programe de studii de master în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 2 ani:
  • Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice (domeniul Ingineria Produselor Alimentare)
  • Chimia Moleculelor Bioactive(domeniul Inginerie Chimică)

 

Introducerea  acestor programe de studii în oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie a apărut ca o necesitate dictată atât de dezvoltarea pe orizontală a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, cât şi de cerinţele pieţei forţei de muncă atât pe plan regional, cât şi în contextul european. Aceste programe de studii universitare de licența și de masterat sunt programe deschise, europene prin:

 • sistemul de credite transferabile;
 • schimburi de studenţi cu alte universităţi de prestigiu din Europa;
 • discipline şi programe analitice comparabile cu cele din Universităţi de prestigiu din Europa fiind orientate spre conjunctura actuală a pieţei europene, pentru a asigura studenților dezvoltarea unor abilităţi practice care să le permită accesul ca specialişti pe piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeană, pe bază de egalitate cu tinerii din Europa.

 

 

Obiectivele si misiunea fiecărui program de studiu sunt in concordanta cu planul de invatamant al acestuia.

Programe de studiu

Licență

Master

Ingineria Produselor Alimentare

Inginerie Biochimică

Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice

Chimia Moleculelor Bioactive

Planul de învățământ

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

Rezumatele fiselor disciplinelor 

RD 2022-2023

RD 2022-2023

RD 2022-2023

RD 2022-2023

Competențe

Grila 2 2022-2023

Grila 2 2022-2023

Grila 2 2022-2023

Grila 2 2022-2023

Durată și calificare obținută

Durata studiilor: 4 ani

Diplomă de Inginer

Titlul: Inginer

Durata studiilor: 2 ani

Diplomă de Master

Departamentul ICA dezvoltă și 2 programe postuniversitare de conversie profesională:

 • Inginerie Biochimică - Domeniul Inginerie Chimică
 • Ingineria Produselor Alimentare - Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

 

Programe de studiu

Licență

Master

Ingineria Produselor Alimentare

Inginerie Biochimică

Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice

Chimia Moleculelor Bioactive

Planul de învățământ

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

Fișa disciplinelor (FD) și rezumatele fiselor disciplinelor (RD)

FD 2019-2020

RD 2019-2020

FD 2019-2020

RD 2019-2020

FD 2019-2020

RD 2019-2020

FD 2019-2020

RD 2019-2020

Competențe

Grila 2 2019-2020

Grila 2 2019-2020

Grila 2 2019-2020

Grila 2 2019-2020

Durată și calificare obținută

Durata studiilor: 4 ani

Diplomă de Inginer

Titlul: Inginer

Durata studiilor: 2 ani

Diplomă de Master