PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446


PROIECT COMPONENT P5

Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto și aerospațială
Instituție coordonatoare: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Proiectul îşi propune eficientizarea tehnologiilor de prelucrare cu jet de apă sau de formare pe calapod și aplicarea lor la prelucrarea unor repere (ca blindaje, componente de caroserie sau structură etc.) realizate din materiale avansate (ex: oțeluri de inaltă rezistență, aliaje ușoare etc.), utilizate în industria auto sau aeronautică. În acest scop se vor utiliza metodele și tehnicile teoretice și experimentale care conduc la eficientizarea tehnologiilor de prelucrare respective aplicate în cazul acestor tipuri de materiale.
Transferul rezultatelor obtinute în cadrul cercetarilor efectuate va conduce la creşterea capacităţilor de transfer a rezultatelor obţinute în cercetare către firme din industria de automobile şi aeronautică.
Metodele, tehnicile şi instrumentele moderne de cercetare a tehnologiilor de prelucrare a materialelor avansate vizează între altele eliminarea surselor de tensiuni interne, aplicarea metodelor ce permit obținerea unor parametri optimali ai procesului, reducerea consumurilor de materiale etc.