Header

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446


Programul P1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Axa prioritara 2 - Subprogramul 1.2 - Performanță instituțională. Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate in consorții CDI ( PCCDI 2017)
Domeniul - Tehnologii noi si emergente
Numărul contractului - 82PCCDI/2018

Titlul proiectului

TEHNOLOGII DE FABRICARE INTELIGENTE PENTRU PRODUCȚIA AVANSATĂ A PIESELOR DIN INDUSTRIILE DE AUTOMOBILE ȘI AERONAUTICĂ (TFI PMAIAA)

Scurtă prezentare

Proiectul își propune realizarea unei viziuni unitare asupra noilor tendințe din industria fabricării pieselor de automobil si aviatie prin cercetarea lanțurilor de producție și a tehnologiilor inteligente aferente. Cercetările au în vedere dezvoltarea de noi materiale pentru reperele de automobil si aviatie,  aplicarea unor tehnologii digitale de fabricarea prototipurilor de piese de caroserie din noile materiale, dezvoltarea de algoritmi de control și inspecție a pieselor de caroserie, utilizarea unor tehnici eficiente de prelucrare prin așchiere a pieselor de automobil si aviatie, din materiale speciale și nu în ultimul rând minimizarea costurilor de fabricație prin proiectarea unor modele de simulare a fluxurilor de fabricație. Consorțiul format din cele 5 universități au definit tipul de tehnologii ce vor fi dezvoltate, modul în care vor lucra împreună, modul de respectare a proprietății intelectuale și modul de transfer al cunoștințelor către publicul larg.

Perioada de derulare a contractului: martie 2018 - mai 2021.

Obiectivul general al proiectului

Cercetările au în vedere  dezvoltarea de noi materiale pentru reperele de automobil și aviație, aplicarea unor tehnologii digitale de fabricarea prototipurilor de piese din noile materiale, dezvoltarea de algoritmi de control și inspecție a pieselor, dezvoltarea și utilizarea unor tehnici eficiente de prelucrare prin așchiere și prin deformare plastică a pieselor de automobil și aviație și nu în ultimul rând minimizarea costurilor de fabricație prin proiectarea unor modele de simulare a fluxurilor de fabricație.

 

Actualizări proiect

Programul comun de cercetare dezvoltare inovare al consorțiului format de universitățile partenere

Raportul științific și tehnic final al proiectului