PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446


Parteneri

Consorțiul este constituit de următoarele instituții:

Coordonator proiect complex (CO) - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Partener 1 proiect complex (P1) - Universitatea din Pitești
Partener 2 proiect complex (P2) - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Partener 3 proiect complex (P3) - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Partener 4 proiect complex (P4) - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Proiecte componente

Logo Universitatea din Pitesti

Proiect P1: Îmbunătățirea fluxurilor de producție din industriile de automobile și aerospațială prin integrarea metodelor și tehnicilor moderne de managementul producției
Instituție coordonatoare:  Universitatea din Pitești
Responsabil proiect complex partener (P1):
Prof. dr. ing. Eduard-Laurențiu NIȚU

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unei metodologii de îmbunătăţire a fluxurilor de producţie, prin integrarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor moderne de managementul producţiei şi realizarea în laborator a unui demonstrator experimental pentru utilizarea acesteia, plecând de la un model conceptual de nivel TRL2.În cadrul proiectului se vor dezvolta platforme de cercetare pe care să se poată experimenta implementarea celor mai noi metode de îmbunătățire a fluxurilor de producție. Platformele de cercetare se vor realiza pentru fiecare direcţie de cercetare: layout design, modelare-simulare fluxuri şi Lean Manufacturing şi vor fi integrate într-un laborator experimental (TRL4). Platformele vor conține elemente specifice domeniului cercetat şi metodelor aplicate, ca de exemplu: echipamente fizice pentru configurarea şi aprovizionarea posturilor de lucru, elemente suport pentru simularea amplasării mijloacelor de producție, elemente suport pentru simularea fluxurilor de producție, sisteme Poka Yoke, sisteme DOJO, elemente suport pentru simularea echipelor, elemente suport pentru simularea comunicării în cadrul unei fabrici. Alături de suporturile fizice platformele vor conține și suporturi informatice specifice: layout design, simulare fluxuri cu evenimente discrete etc.

 

logo tuiasi

Proiect P2: Formarea adaptivă a materialelor compozite pentru reperele din industria de automobile
Instituție coordonatoare: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Responsabil proiect complex partener (P2): Prof. dr. ing. Dumitru NEDELCU

Obiectivul principal al proiectului este de a crea produse noi din materiale biodegradabile (“lemnul lichid” ranforsat cu diferite fibre) in vederea înlocuirii pieselor din materiale plastice disponibile în comerț pentru industria de automobile si aeronautica.Un alt obiectiv este acela de a stabili etapele tehnologiei de ranforsare si realizare a firelor ranforsate din granule de “lemn lichid” în scopul obtinerii pieselor cu proprietăți superioare utilizand tehnologia de printare 3D. Principalele cercetări vor fi:

  • studiul firului obtinut prin extrudare: finetea, torsiunea, rezistenta, alungirea la rupere, uniformitatea, proprietatile fizico-mecanice, termice si de structura;
  • studiul privind identificarea unor repere din industria de automobile si aeronautica susceptibile a fi obtinute prin printare 3D din materiale biodegradabile;
  • stabilirea influentelor parametrilor tehnologici de printare 3D asupra proprietatilor pieselor obtinute;
  • optimizarea tehnologiei de printare 3D a materialelor biodegradabile;
  • obtinerea reperelor si studiul proprietatilor fizico-mecanice, termice si de structura: rezistenta la impact, rupere, DSC, XRD, SEM etc.

Avand in vedere si unele rezultate anterioare ale echipei de cercetare din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi privind obtinerea si prelucrarea reperelor din materiale biodegradabile (lemnul lichid) prin injectie, consideram ca se pot obtine piese prin printare 3D cu proprietati corespunzatoare in vederea inlocuirii produselor din materiale plastice. Proiectul este original și inovativ în România. Până în acest moment nu sunt cercetari privind realizarea de produse din materiale biodegradabile (lemnul lichid) prin printare 3D. Avantajul major al implementarii tehnologiei de printare 3D a materialelor biodegradabile consta in protectia mediului inconjurator prin eliminarea deseurilor din material plastic rezultate in urma dezmembrarii autovehiculelor.

 

Logo ULBS blue

Proiect P3: Prelucrarea prin deformare incrementală a pieselor din industria automotive
Instituție coordonatoare: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Responsabil proiect complex partener (P3): Prof. dr. ing. Sever-Gabriel RACZ

 Proiectul urmărește facilitarea implementării industriale a procedeului de prelucrare prin deformare incrementală, în special în industria automotive. În acest scop se vor cerceta în principal metode și tehnici de îmbunătățire a preciziei dimensionale și de formă a pieselor prelucrate. De asemenea, se vor dezvolta teste  specifice pentru studiul deformabilității materialelor prelucrate prin acest procedeu și se vor adapta echipamente tehnologice de tip centru de prelucrare prin frezare CNC și robot industrial serial pentru procedeul studiat.

Logo Universitatea din Galati

Proiect P4: Conducerea inteligentă a proceselor de fabricație și de inspecție destinate reperelor utilizate în industria auto și aeronautică
Instituție coordonatoare: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Responsabil proiect complex partener (P4): Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

Industriile auto şi de aeronautică traversează o perioadă plină de schimbări datorită adoptării pe scară tot mai largă a unor tehnologii inteligente, bazate pe trei componente principale: digitizare,simulare numerică şi control inteligent. Obiectivul major al proiectului este creşterea competitivităţii cercetării prin aplicarea celor trei componente, enunţate mai sus, în domeniul fabricării pieselor, în principal prin deformare plastică, considerând ca tehnologii de interes, hidroformarea tabelelor şi ambutisarea pieselor de caroserii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: conceperea unor noi echipamente de deformare plastică, specifice tehnologiilor enunţate mai sus, care să înglobeze controlul automat, inteligent al procesului; conceperea unor metode pentru controlul dimensional inteligent al pieselor deformate, utilizând tehnica digitizării, simularea numerică şi inteligenţa artificială; reducerea timpului de inspecţie al pieselor prin optimizarea procesului de măsurare; conducerea optimă a proceselor de deformare, prin tehnicile offline şi online. Aceste obiective sunt conţinute în cele trei etape ale proiectului cu acţiunile aferente. În plan ştiinţific, impactul estimat al proiectului va consta în formularea unor noi concepte specifice noilor tehnologii inteligente de fabricaţie şi control, prin deformare plastică, în special, care vor determina creşterea capacităţii de cercetare a colectivului implicat. În plan tehnologic, impactul major il va constitui dezvoltarea unei noi clase de echipamente tehnologice având performanţe superioare sistemelor actuale de fabricaţie.

 

Logo Universitatea din Bacau

Proiect P5: Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto si aerospațială
Instituție coordonatoare: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Responsabil proiect complex partener (P5): Conf. dr. ing. Bogdan-Alexandru CHIRIȚĂ

 Proiectul îşi propune eficientizarea tehnologiilor de prelucrare cu jet de apa sau de formare pe calapod și aplicarea lor la prelucrarea unor repere( ca blindaje, componente de caroserie sau structura etc.) realizate din materiale avansate (oteluri de inalta rezistenta), utilizate in industria auto sau aeronautica. In acest scop se vor utiliza metodele și tehnicile teoretice și experimentale care conduc la eficientizarea tehnologiilor de prelucrare respective aplicate in cazul acestor tipuri de materiale. Transferul rezultatelor obtinute in cadrul cercetarilor efectuate va conduce la creşterea capacităţilor de transfer a rezultatelor obţinute în cercetare către firme din industria de automobile şi aeronautica. Metodele, tehnicile şi instrumentele moderne de cercetare a tehnologiilor de prelucrare a materialelor avansate vizează intre altele: eliminarea surselor de tensiuni interne, aplicarea metodelor ce permit obtinerea unor parametri optimali ai procesului, reducerea consumurilor de materiale etc.