PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446


Etapele proiectului complex:

 

2018 - ETAPA 1

Proiect P1: Cercetarea și experimentarea unor modele de îmbunătățire a fluxurilor de producție.

Activitățile etapei 1

Diseminarea rezultatelor

Proiect P2: Fundamentarea tehnico-științifică a proiectului.

 Activitățile etapei 1

Diseminarea rezultatelor

Proiect P3: Raport privind cerințele de precizie de formă și dimensională pentru piesele din industria automotive prelucrate prin deformare plastică incrementală.

Activitățile etapei 1

Diseminarea rezultatelor

Proiect P4: Sinteza metodelor de conducere și inspecție inteligentă a proceselor de fabricație a materialelor noi sub formă de tablă din industriile auto și aeronautică.

Activitățile etapei 1

Diseminarea rezultatelor

Proiect P5: Raport privind cerințele de eficiență, de calitate a suprafeței și de precizie de formă și dimensională pentru piesele din industriile auto și aerospațială prelucrate din materiale avansate (oțeluri de înaltă rezistență, materiale compozite, aliaje de magneziu și de titan).

Activitățile etapei 1

Diseminarea rezultatelor

 

2019 - ETAPA 2

Proiect P1: Experimentarea modelelor de simulare a fluxurilor de producție și de aplicare a conceptului Lean Manufacturing.

Activitățile etapei 2

Diseminare rezultate

Proiect P2: Elaborarea studiului tehnico-economic si analiza riscului. Realizarea sistemelor tehnologice pentru realizarea firului din material biodegradabil ranforsat și formarea prin printare 3D a pieselor din materiale compozite si validarea acestora. Achiziții de echipamente, materiale și materiale consumabile. Stabilirea influențelor parametrilor tehnologici pentru obținerea firului din material biodegradabil ranforsat și ai celor de printare 3D. Optimizarea tehnologiei de obținere a firului din material biodegradabil ranforsat și de printare 3D cu fir din material biodegradabil ranforsat.

Activitățile etapei 2

Diseminarea rezultatelor

Proiect P3: Realizarea sistemului tehnologic integrat pentru prelucrarea prin deformare plastică incrementală a pieselor din industria automotive.

Activitățile etapei 2

Diseminarea rezultatelor

Proiect P4: Dezvoltarea competențelor de cercetare prin conceperea unor noi tehnologii de conducere și inspecție a proceselor de fabricație a materialelor noi sub formă de tablă din industriile auto și de aeronautică.

Activitățile etapei 2

Diseminarea rezultatelor

Proiect P5: Realizarea sistemelor tehnologice eficiente pentru prelucrări cu jet de apă și tragere pe calapod a pieselor din materiale avansate.

Activitățile etapei 2

Diseminarea rezultatelor

 

2020 - ETAPA 3

Proiect P1:  Dezvoltarea metodologiei de îmbunătățire a fluxurilor de producție în condiții de laborator.

 Activitățile etapei 3

Diseminare rezultate

Proiect P2: Cercetări experimentale privind proprietățile fizico-mecanice, termice și de structura ale pieselor obținute prin printare 3D cu fir din material biodegradabil ranforsat. Valorificarea competentelor si infrastructurii partenerilor din proiect prin realizarea de servicii de cercetare către terți. Valorificarea sistemului tehnologic dezvoltat prin transferul tehnologic al rezultatelor către parteneri industriali.

 Activitățile etapei 3

Diseminarea rezultatelor

Proiect P3: Testarea și validarea  sistemului tehnologic integrat pentru  prelucrarea prin deformare plastică incrementală a pieselor din industria automotive și transferul tehnologic al rezultatelor.

 Activitățile etapei 3

Diseminarea rezultatelor

Proiect P4: Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic a rezultatelor cercetărilor legate de conducerea și inspecție a  proceselor de fabricație a materialelor noi sub formă de tablă din industriile auto și aeronautică.

 Activitățile etapei 3

Diseminarea rezultatelor

Proiect P5: Valorificarea sistemului dezvoltat prin transferul tehnologic al rezultatelor către parteneri industriali.

 Activitățile etapei 3

Diseminarea rezultatelor

 

2021 - ETAPA 4

Proiect P1:  Validarea metodologiei de îmbunătăţire a fluxurilor de producţie în condiţii de laborator.

 Activitățile etapei 4

Diseminare rezultate

Proiect P2: Valorificarea competentelor și infrastructurii partenerilor din proiect prin realizarea de servicii de cercetare către terți. Valorificarea sistemului tehnologic dezvoltat prin transferul tehnologic al rezultatelor către parteneri industriali.

 Activitățile etapei 4

Diseminarea rezultatelor

Proiect P3: Transferul tehnologic al sistemului tehnologic integrat pentru  prelucrarea prin deformare plastică incrementală a pieselor din industria automotive.

 Activitățile etapei 4

Diseminarea rezultatelor

Proiect P4: Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic a rezultatelor cercetărilor legate de conducerea și inspecția  proceselor de fabricație a materialelor noi sub formă de tablă din industriile auto şi aeronautică.

 Activitățile etapei 4

Diseminarea rezultatelor

Proiect P5: Valorificarea sistemului dezvoltat prin transferul tehnologic al rezultatelor către parteneri industriali.

Activitățile etapei 4

Diseminarea rezultatelor