Centrul de Cercetare în domeniul Ingineriei Mecanice din cadrul Facultății de Inginerie, cotat ca centru de cercetare de tip B (Cod CNCSIS-47CC-B) abordează următoarele subdomenii de cercetare:

 • Proiectarea asistată a sistemelor mecanice de proces;
 • Statica şi dinamica sistemelor mecanice;
 • Materiale şi tehnologii primare.

Legatura web: AICI

În acest sens, principalele direcții actuale de cercetare vizează:

 • Cercetări asupra regimului elementelor mobile care fac parte din structura transmisiilor mecanice;
 • Analiza funcționării dinamice a echipamentelor de comandăale sistemelor hidropneumatice;
 • Cercetări privind optimizarea alegerii materialelor mașinilor-unelte, robinetelor industrial și echipamentelor de proces;
 • Cercetări privind realizarea de noi materiale în industria construcțiilor de mașini şi utilaje;
 • Cercetări privind ghidarea elementelor mobile care realizează viteze mici
 • Cercetări privind optimizarea echipamentelor pentru agricultură, industria alimentarăşi protecția mediului;
 • Laboratoarele de Încercări Mecanice;
 • Laboratorul de Rezistența Materialelor şi Vibrații Mecanice;
 • Laboratorul de Mecanica Fluidelor şi Acţionări Hidraulice;
 • Laboratorul de Organe de Mașini şi Mecanisme;
 • CEEX 222/24.07.2006, Cercetări în vederea creării unor contoare de durată de viaţă pentru evaluarea on-line a siguranţei în funcţionare a structurilor mecanice, MEdC, valoarea proiectului pentru Universitatea Bacău -152.480 RON, 2006-2008
 • Studiul influenței tipului de îmbinare şi a componentelor tablelor bimetalice asupra preciziei dimensionale şi de formă a pieselor realizate din aceste table prin ambutisare la rece, TE 256 -17/2010, CNCSIS
 • „Sisteme hidraulice adaptive cu reglare secundară utilizate in scopul creșterii eficienței energetice la consumatori industriali”, acronim SHARS, proiect nr. 22111 / 01.10.2008,
 • Realizarea de studii şi cercetări privind verificarea deformațiilor mecanice la Strungul carusel VLO 60 proiectat de beneficiar. Beneficiar: SC W.M.W. SA Bacău
 • Program INVENT 2001, Contract nr. 10/2001 (2,4 miliarde ROL), MEdC;
 • Program INVENT 2002, Contract nr. 73/2002 (2,5 miliarde ROL), MEdC;
 • Program INVENT 2004, Contract nr. 239/2002 (4,9 miliarde ROL), MEdC;
 • Studiu privind posibilităţile de îmbunătăţire a activităţii de organizare şi control în cadrul SC „Sunconfort" SRL din Bacău;
 • Cauzele deteriorării roţilor dinţate şi măsuri privind recondiţionarea şi creşterea coeficienţilor de calitate ai angrenajelor în scopul măririi termenului de durabilitate, Beneficiar: S.C. „Vastex" SRL Vaslui;
 • Creşterea calităţii etanşărilor statice şi dinamice utilizate pentru transportul fluidelor, Beneficiar: SC „Letea" SA din Bacău;
 • Maşina de îndoit ţevi folosind metoda rulării, Beneficiar: S.C. „Sofert" S.A. Bacău,
 • Cercetări privind pierderile de sarcina la mişcarea apei prin conducte fluidelor, Beneficiar: S.C. „CET" S.A. Bacău;
 • Cercetări teoretice şi experimentale privind determinarea rigidității sistemelor mecanice cu componente cilindrice, Beneficiar: SC „ Aeromotors" SA;
 • Optimizarea calculului de rezistență al aparatelor de tip coloana, Beneficiar: CNCSIS;
 • Cercetări teoretice şi experimentale privind determinarea săgeților cilindrilor industriali, Beneficiar: SC „Letea" SA din Bacău;
 • 10 contracte referitoare la "Studii, cercetări şi determinări pentru elaborarea notelor de comandăşi a temelor de proiectare pentru echipamente din agriculturăşi industria alimentară", Beneficiar: Mecanica Ceahlău SA P. Neamț
 • 14 contracte privind „Testarea şi omologarea echipamentelor pentru agriculturăşi industria alimentară", Beneficiar: S.C. Mecanica Ceahlău SA Piatra Neamţ
 • Studii şi cercetări privind monitorizarea factorilor de mediu la S.C. CET SA Bacău
 • ,,Articulated robot with independent 3D-motion for precise positioning operations”, MANUNET ERA-Net, Parteneri: Univ.,,Gh. Asachi” Iași -coordonator; Univ.,,V. Alecsandri” din Bacău-partener 1; SC ASAM SA Iași – partener 2; Synthesis-Tuscany Italia. Valoare proiect: 270.000 euro
 •  Programul Inteligent Energy Europe II: “European Network of Rural Communities for Energetic Neutrality” acronim RURENER contract încheiat cu European Commission, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) No: EIE/07/547 coordonator proiect ADIMAC Franța, durata proiectului 36 luni, valoarea proiectului pentru Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău: 75.770 EUR
 • FooDrinks – Quality Food & Drinks European Training Plan cod de identificare LLP-LdV/PAR/2011/RO/100 Contract Nr. 12/08.2011 cu ANPCDEFP din România. Valoarea proiectului pentru Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău 25.000 Euro
  • 5 profesori
  • 2 conferenţiari
  • 5 şefi de lucrări
  • 8 doctoranzi, masteranzi

Centrul de cercetare ”Inginerie mecanică” a fost implicat pe plan extern în colaborări cu diverse instituții de învățământ superior și de formare profesională în domeniile didactic și științific cum ar fi:

 1. Universitatea din Tampere - Finlanda
 2. Universitatea din Stralsund - Germania
 3. Universitatea Fachhochschule Darmstadt - Germania
 4. Universitatea de Tehnologie din Gratz - Austria
 5. Universitatea „Paul Verlaine” din Metz - Franța
 6. ENI Metz - Franța
 7. INSA Lyon - Franța
 8. Universitatea de Științe din Parma – Italia
 9. Universitatea Politehnica Marche –Ancona, Italia
 10. Universitatea din Torino - Italia
 11. Universitatea din Florenta - Italia
 12. Universitatea din Trieste - Italia
 13. Universitatea Castilla La Mancha din Albacete - Spania
 14. Universitatea din Zaragozza - Spania
 15. Universitatea din Valladolid - Spania
 16. Universitatea din la Rioja - Spania
 17. Karoly Robert University College din Gyöngyösi - Ungaria