Studii de conversie profesională

 IMPORTANT  - CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ÎNSCRIEREA LA FACULTATE

Pentru programele de conversie din domeniul Limbă și literatură (Engleză, Franceză și Română) nu se vor organiza cursuri în anul universitar 2021-2022.

Candidații admiși la studii de conversie - Pedagogia învățământului primar și preșcolar, trebuie să confirme locul în perioada 06 – 15 octombrie 2021, on line, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Toate documentele se completează cu numele din certificatul de naștere, iar între paranteze se va trece numele de căsătorie (dacă este cazul). 

Pasul  1

Candidații admiși vor descărca și completa:

 

Pasul 2

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) se face în contul RO20TREZ06120F330500XXXX (CUI/CIF 4278094), deschis la Trezoreria municipiului Bacău.

Pasul 3

Documentele completate (menționate la Pasul 1), însoțite de copia după cartea de identitate a girantului (nu se primesc contracte fără girant, și girantul trebuie să fie o altă persoană, nu studentul) și dovada plății taxei de înmatriculare se transmit pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până pe 15.10.2021, ora 15.00.

Având în vedere creșterea ratei incidenței cumulative a COVID-19, din municipiul Bacău, verificarea documentelor depuse online se va face la o dată ce va fi comunicată ulterior.

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 1– 28 septembrie 2021 (ora 15.00)

Înscrierea pentru cursurile postuniversitare de conversie profesională se face, la sediul Facultății, sau, online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În cazul înscrierii la sediu, documentele se prezintă în original și copie, pentru înscrierea online se trimit scanate jpeg sau pdf.

Conversie Lb si lit

TAXA DE STUDII - 1300 LEI/ SEMESTRU

Conversie PIPP

 TAXA DE STUDII - 1100 LEI/ SEMESTRU

 

Documente necesare înscrierii:

cererea de înscriere

► diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2020 şi 2021 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

► diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

► cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

► certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

► 2 fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm);

► adeverința, vizată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să rezulte statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. 

Notă:

  • Taxa de admitere - 100 lei (pentru domeniul Limbă și literatură taxa de admitere se achită în luna octombrie).

        Taxa se achită la sediul Facultății sau în contul afișat: 

        Cont IBAN: RO20TREZ06120F330500XXXX - Trezoreria Bacău;

        Cod unic de înregistrare: 4278094.

  • Toate locurile sunt cu taxă.
  • Durata cursurilor se stabilește în funcție de domeniul de licență absolvit (conf.  OMECTS nr. 6194/ 13.11.2012).