Studii de conversie profesională

 

Conversie Lb si lit

TAXA DE STUDII - 1300 LEI/ SEMESTRU

Conversie PIPP

 TAXA DE STUDII - 1100 LEI / SEMESTRU

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 02– 25 septembrie 2019

PROGRAM ÎNSCRIERE: LUNI – VINERI, între orele 9.00 – 15.00

Acte necesare pentru înscriere:

-         CERERE DE ÎNSCRIERE – de la secretariatul facultăţii

-         DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie

-         DIPLOMA DE LICENŢĂ şi ANEXA (suplimentul la diplomă/ foaia matricolăoriginal şi copie

-         CERTIFICAT DE NAŞTERE – original şi copie

-         CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi copie

-         CARTE DE IDENTITATE – original  şi copie

-         ADEVERINŢĂ SALARIAT(din care să rezulte calitatea de cadru didactic)

-2 fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală.

-       DOSAR PLIC

Notă:

  1. Taxa de admitere, în valoare de 200 lei, se va achita la începutul anului universitar.
  2. Toate locurile sunt cu taxă.
  3. Durata cursurilor se stabilește în funcție de domeniul de licență absolvit (conf.  OMECTS nr. 6194/ 13.11.2012).