FLE.FR

LF

LSW

radio unsrf

Studii de conversie profesională

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 1– 28 septembrie 2021

Înscrierea pentru cursurile postuniversitare de conversie profesională se face, la sediul Facultății, sau, online la adresa de e-mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

În cazul înscrierii la sediu, documentele se prezintă în original și copie, pentru înscrierea online se trimit scanate jpeg sau pdf.

Conversie Lb si lit

TAXA DE STUDII - 1300 LEI/ SEMESTRU

Conversie PIPP

 TAXA DE STUDII - 1100 LEI/ SEMESTRU

 

Documente necesare înscrierii:

cererea de înscriere

► diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2020 şi 2021 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

► diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

► cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

► certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

► 2 fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm);

► adeverința, vizată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să rezulte statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. 

Notă:

  • Taxa de admitere - 100 lei (pentru domeniul Limbă și literatură taxa de admitere se achită în luna octombrie).

        Taxa se achită la sediul Facultății sau în contul afișat: 

        Cont IBAN: RO20TREZ06120F330500XXXX - Trezoreria Bacău;

        Cod unic de înregistrare: 4278094.

  • Toate locurile sunt cu taxă.
  • Durata cursurilor se stabilește în funcție de domeniul de licență absolvit (conf.  OMECTS nr. 6194/ 13.11.2012).