AncaElena

GHID privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anului universitar 2019 – 2020 - descarcă

Normele Facultății de Științe pentru colocvii/examene/restanțe/reexaminări/diferențe - descarcă

Normele Facultății de Științe pentru examenele de finalizare studii - descarcă

Studii universitare de LICENTA - 3 ani

Informatica - învățământ cu frecvență
Informatica - frecvență redusă
Matematică
Biologie
Ecologie și protecția mediului

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Studii universitare de MASTER- 2 ani

Informatica aplicată în știinte si tehnologie
Informatică aplicată

Matematică didactică
Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului
Biologie medicală - Program creditat de Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR)
                                                       

Facultate afiliată la Informatics Europe
http://www.informatics-europe.org/membership/current-members.html