Știri și evenimente

IN MEMORIAM PROFESOR MÂRZA DĂNILĂ DĂNUȚ NICU

Pentru a-și întregi studiile universitare, în perioada 1990-1992, dl Mârza Dănilă Dănuț Nicu a continuat studiile la Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București. În aceeași instituție, a urmat și absolvit, în perioada 1998-2005, studiile de doctorat la I.O.D-A.N.E.F.S. București.

În paralel cu formarea profesională în sistemul educațional, pasiunea pentru sport l-a determinat să se formeze și să se implice ca antrenor de volei la Clubul Sportiv Școlar Bacău (1979-1992), club pe care l-a coordonat și ca Director în perioada 01.1990 - 01.10.1992. În anul 2009 a obținut categoria I ca antrenor de volei. În perioada 1990-2004 a ocupat pe rând funcția de antrenor principal, antrenor secund și director tehnic la echipa de volei masculin a Clubului Sportiv Știința din Bacău.

În anul 1992 a intrat in sistemul de învățământ universitar, ca lector la Catedra de Jocuri Sportive, a Facultății de Educație Fizică și Sport din Universitatea din Bacău, poziție pe care a onorat-o cu responsabilitate până în anul 2007, an în care dl Mârza Dănilă Dănuț Nicu a promovat pe o nouă poziție în ierarhia profesională academică: conferențiar universitar doctor.

În anul 2014, ca urmare a concursului pe post, la Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă din cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, dl Mârza Dănilă Dănuț Nicu a obținut titlul de profesor universitar, titlu pe care l-a onorat cu demnitate și respect până la ieșirea din sistemul academic, în anul 2021.

Aptitudinile și experiența acumulată anterior i-au permis să devină Șef al Catedrei de Jocuri Sportive (1999-2004), Director al Departamentului pentru Învățământ la Distanță (2004-2006), din 2008 până în 2016, Decan al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății și din 2016 până în 2020 a ocupat funcția de Prorector al Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.

Prin rezultatele întregii sale activității, dl Mârza Dănilă Dănuț Nicu și-a pus amprenta personală asupra creșterii prestigiului acestei facultății, contribuind la promovarea acesteia printre cele mai bune facultăți de profil din România.

Activitatea academică l-a solicitat, ca președinte și membru, în diferite comisii de definitivat, de acordare a gradelor didactice I și II în învățământul preuniversitar, comisii de finalizare de studii, comisii de admitere, de doctorat dar și comisii administrativ academice la nivel de universitate. A fost mulți ani membru al Senatului Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău și membru în Consiliul Facultății.

De asemenea, activitatea academică de peste 30 de ani a dlui Mârza Dănilă Dănuț Nicu este subliniată și de apartenența la multiple societăți profesionale din domeniu, de implicarea domniei sale în calitate de coordonator sau membru în echipa a numeroase proiecte de cercetare-dezvoltare, de publicarea a peste 60 de articole și a 10 cărți de specialitate în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice.

S-a stins fulgerător un bun și drag coleg, prieten, mentor pentru studenți și absolvenți și un excelent profesor ! 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Eternă amintire!

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!