Scurt istoric

 • 1964 - Înfiinţarea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Bacău.
 • 1976 - 1983 - Specializarea Educaţie Fizică a funcţionat în cadrul secţiei cu acelaşi nume din cadrul Institutului de Învăţământ superior.
 • 1990 - Secţia Educaţie Fizică şi-a reluat activitatea în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe
 • 1996 - Este înfiinţată Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cu specializările: Educaţie Fizică şi Sport şi Kinetoterapie.
 • 1999 - Se înfiinţează filiala Piatra-Neamţ a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Sunt deschise specializările de Învăţământ la Distanţă pentru Educaţie Fizică şi Sport şi Kinetoterapie.
 • 2003 - Nu se mai organizează admitere pentru Învăţământ la distanţă.
 • 2005 - Schimbarea denumirii facultăţii şi sistemul de învăţământ se modifică ca urmare a procesului de la Bologna.
 • Începând din luna august 2005, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Bacău şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii;
 • 2008  – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, finalizează studiile ultima promoție de studenți pe 4 ani, în același timp și în aceeași sesiune, cu prima promoție de studenți pe 3 ani (sistemul Bologna).
 • din 2008-2009 până în prezent, în cadrul facultăţii sunt autorizate să funcţioneze provizoriu alte 3 programe de studii pentru învăţământul universitar de licenţă (Specializarea Sport şi performanţă motrică – IF, Educaţie fizică şi sportivă – IFR şi Kinetoterapie şi motricitate specială – IFR). Aceste 3 programe de studii au fost acreditate ulterior.
 • 2010 - s-a autorizat primul program de studii „Terapie Ocupaţională” din România (domeniul Psihologie). Acest program a fost sprijinit în perioada 2010 – 2014 prin proiectul TEORO/ POSDRU 86/1.2./S/63545.
 • 2014 - FȘMSS sărbătorește 50 de ani de la înființare
 • 2015 –  în urma vizitei ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), programul de studii „Terapie Ocupaţională” a fost acreditat.
 • 2017 – prin Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, organizează prima Conferință Internațională de Terapie Ocupațională din România, OCCUPATIONAL THERAPY – PRESENT STATE AND FUTURE PROSPECTS16-17 iunie 2017, Bacău.
 • 2017 – prima diplomă a unui absolvent de Terapie Ocupațională, din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, este recunoscută de o instituție națională din afara țării noastre (National Recognition Information Centre for the United Kingdom);
 • 2018 – Programul de studii Terapie Ocupațională, din cadrul Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională Bacău, a fost validat și aprobat, la Cape Town (Africa de Sud), de către Consiliul Executiv și membrii World Federation of Occupational Therapists (WFOT), devenind astfel un program recunoscut la nivel internațional (primul în România).

Demersurile pentru schimbarea denumirii facultăţii s-au realizat pornind de la următoarele considerente:

 • necesitatea ralierii la modul de organizare şi la structurile instituţiilor de învăţământ superior de profil din Europa;
 • necesitatea găsirii unei denumiri integrative, în care să îşi găsească locul toate specializările specifice domeniului;
 • crearea posibilităţilor de dezvoltare în viitor prin extinderea specializărilor din cadrul domeniului şi asigurarea flexibilizării ofertei educaţionale, în funcţie de cerinţa pe piaţa muncii şi de dinamica profesiunilor;
 • crearea posibilităţilor de deschidere spre alte domenii, pentru a răspunde la cerinţa naţională şi europeană de creştere a ofertei educaţionale în domenii interdisciplinare, pe baza colaborărilor inter-instituţionale.

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău este una dintre cele mai apreciate facultăţi de profil din ţară, care a aniversat, în anul 2014, 50 de ani de la înfiinţare. Bucurosi, vom sărbători 60 de ani, în 2024! 

Misiune şi obiective

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii este definită prin participarea la crearea şi promovarea valorilor vieţii sociale, la optimizarea dezvoltării umane, integrarea persoanelor cu nevoi speciale şi promovarea cercetării ştiinţifice a domeniului activităţilor corporale.
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii îşi propune să formeze specialişti de marcă ai domeniului cu o pregătire reală şi eficientă, atât prin studii universitare de licenţă (ciclul I), titlul obţinut fiind de Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport cu specializările: Educaţie Fizică şi Sportivă şi Sport şi Performanţă Motrică, titlul obţinut de Licenţiat Kinetoterapie cu specializarea: Kinetoterapie şi motricitate specială, cât şi prin studii universitare de masterat (ciclul II), titlul obţinut fiind de Master în Educaţie Fizică şi Sport cu specializările: Activităţi motrice curriculare şi de timp liber, Performanţă sportivă şi Kinetoterapie în educare şi reeducare funcţională, care să contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă a populaţiei, la promovarea valorilor sportive şi la integrarea în societate a indivizilor cu nevoi speciale.