LSW

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2022

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


OPROTEH

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

http://oproteh.ub.ro

 SC

Membrii Consiliului Facultății de Inginerie

Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil departament IMM
Conf. univ. dr. ec. ing. Cătălin Drob director departament IMM
Șef lucrări dr. fiz. Dragoș Ioan Rusu departament IMM
Șef lucrări dr. ing. Nicolae Cătălin Tâmpu departament IMM
Conf. univ. dr. ing. Mirela Panainte-Lehăduș departament IMIM
Conf. univ. dr. ing. Emilian Florin Moșneguțu director departament IMIM
Șef lucrări dr. ing. Claudia Manuela Tomozei departament IMIM
Conf. univ. dr. ing. Narcis Bârsan departament IMIM
Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky Școala de Studii Doctorale
Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff Școala de Studii Doctorale
Conf. univ. dr. ing. Bogdan-Alexandru Chiriță departament IMSI
Șef lucrări dr. ing. Eugen Herghelegiu director departament IMSI
Prof. univ. dr. ing. George Culea director departament ESC
Șef lucrări dr. ing. Petru Gabriel Puiu departament ESC
Conf. univ. dr. ing. Roxana Margareta Grigore departament ESC
Șef lucrări dr. ing. Dragoș Alexandru Andrioaia departament ESC
Șef lucrări dr. ing. Andrei Ionuț Simion director departament ICA
Prof. univ. dr. ing. Denisa Ileana Nistor departament ICA
Conf. univ. dr. ing. Lăcrămioara Rusu departament ICA
Studenți
Alina Neagu - IMIM Andrei Crețu - IMIM
Ingrid Chicuș - ICA Dumitru Blănaru - IMSI
Vlad-Valentin Pîntea - ESC Andrei Zaharia - ȘSD
Buiac Ionuț-Florentin - ESC  
Invitați permanenți
Prof. dr. Adriana Luminița Fînaru Director ȘSD
Prof. dr. ing. Liliana Topliceanu Reprezentant Sindicat