Gradul didactic I

Index articole

 

SERIA 2019-2021

               ATENȚIE! 

               În atenția cadrelor didactice care vor susține lucrarea metodico-științifică în vederea obținerii gradului didactic I

                vedeți adresa MEC nr. 6584/07.10.2020

          

 

       Important! Lucrările metodico-științifice se vor preda la prof. coordonatori, 

      în format fizic, tipărit, pe baza unei programări prealabile.

       Perioada : 01.07.2020-31.08.2020

             Model coperta  Indicații tehnice  Declarație autenticitate

      1. Anunț important

      2. Tematica orientativă pentru lucrările metodico-științifice de grad I

          a. Învățători/Educatori/Institutori/PIPP : Tematică   Prof. coordonatori

         b. Profesori Litere  (Română, Engleză, Franceză): Tematică   Prof. coordonatori

         c. Profesori Științe (Matematică, Informatică, Biologie, Engleză): Tematică   Prof. coordonatori

         d. Profesori Șt. Economice (Marketing, Management, Contabilitate): Tematică   Prof. coordonatori

         e. Profesori Educație fizică și sport, Kinetoterapie: Tematică   Prof. coordonatori

         f. Profesori Ingineri: Tematică   Prof. coordonatori

     3. Lista candidaților înscriși        Lista candidaților cu dosare incomplete

     4. Planificarea colocviului de admitere

     5. Rezultate colocviu de admitere la gradul I - sesiunea februarie 2019 : Învățători/Educatori , Profesori

    6. Repartizarea pe coordonatori a candidaților admiși la colocviu, Grad I seria 2019-2021

 

     3. Cerere tip de înscriere la colocviu: Învățători/Educatori/PIPP/Institutori Profesori