Admitere Facultatea de Stiinte 2017

  Afis licenta 2017

 

afis master2017

Regulament Admitere Facultatea de Stiinte 2017

Anexe Regulament Facultatea de Stiinte 2017

METODOLOGIA  privind școlarizarea/admiterea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017
Conform metodologiei de admitere a etnicilor români, toți candidații etnici români, pe locuri cu buget (cu bursă sau fără bursă) sau cu taxă, trebuie să depună la dosarul de concurs o declarație notarială că nu dețin buletin de identitate românesc.

Tematică și bibliografie test admitere master - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală